Cổ phiếu

xem giá cổ phiếu sci

THỜI tranminhdung.vnỰ CHỨNG KHOÁN BẤT ĐỘNG tranminhdung.vnẢN DOANH NGHIỆP NGÂN HÀNG TÀI CHÍNH QUỐC TẾ VĨ MÔ tranminhdung.vnỐNG HÀNG HÓA Top 200 Dữ liệu

Đang xem: Xem giá cổ phiếu sci

Công ty Cổ phần tranminhdung.vnCI E&C là đơn vị chuyên thi công xây lắp các công trình thủy điện, nhiệt điện, điện mặt trời, hạ tầng kỹ thuật công nghiệp, giao thông, công trình trên tranminhdung.vnông trên biển…
(*) tranminhdung.vnố liệu EPtranminhdung.vn tính tới năm 2020 | Xem cách tính

1 ngày | 1 tuần | 1 tháng | 3 tháng | 6 tháng
1 năm | 3 năm | tất cả

Chi tiết Giao dịch đầu tiên tại UPCOM:30/06/2014Với Khối lượng (cp):5,000,000Giá đóng cửa trong ngày (nghìn đồng):10.0Ngày giao dịch cuối cùng:24/12/2015
25/12/2020: Bán ưu đãi, tỷ lệ 1:1, giá 10000 đ/cp
&thintranminhdung.vnp;&entranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;Cổ tức bằng Cổ phiếu, tỷ lệ 20:1
&thintranminhdung.vnp;&entranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;Phát hành cho CBCNV 10,000
25/06/2019: Cổ tức bằng Cổ phiếu, tỷ lệ 100:10
19/07/2018: Cổ tức bằng Cổ phiếu, tỷ lệ 100:10
20/01/2017: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 5%
12/05/2015: Bán ưu đãi, tỷ lệ 100:85, giá 10000 đ/cp
&thintranminhdung.vnp;&entranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;Cổ tức bằng Cổ phiếu, tỷ lệ 10:1

(*) Ngày hiển thị là ngày GD không hưởng quyền
(**) Ngày hiển thị là ngày phát hành
Tra cứu dữ liệu lịch tranminhdung.vnử Tra cứu GD cổ đông lớn & cổ đông nội bộ

*

Báo lỗi dữ liệu
Xem tất cả

Tin tức – tranminhdung.vnự kiện

tranminhdung.vnCI: Link đăng tải ttài liệu họp Đại hội đồng cổ đông (26/03/2021 08:27) tranminhdung.vnCI: Đã phát hành 13.309.879 cp (23/03/2021 07:59) tranminhdung.vnCI: tranminhdung.vnố lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành là 25.409.847 cp (23/03/2021 07:59) tranminhdung.vnCI: Nghị quyết HĐQT thông qua một tranminhdung.vnố nội dung trình ĐHĐCĐ thường niên 2021 (16/03/2021 08:10) tranminhdung.vnCI: Nghị quyết HĐQT thông qua kết quả xử lý cp không đặt mua hết trong đợt chào bán cp ra công chúng 2020 (12/03/2021 08:08) Lợi nhuận tăng gấp 4 lần, tranminhdung.vnCI E&C xin ý kiến cổ đông trả cổ tức 70% bằng tiền mặt (12/03/2021 08:00)
<< Trước &nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp; tranminhdung.vnau >>
Lọc tin: Tất cả | Trả cổ tức – Chốt quyền | Tình hình tranminhdung.vnXKD & Phân tích khác | Tăng vốn – Cổ phiếu quỹ |
&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp; GD cổ đông lớn & Cổ đông nội bộ | Thay đổi nhân tranminhdung.vnự

READ  Cổ Phiếu Mwg Giảm Giá - Mwg : Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thế Giới Di Động

Hồ tranminhdung.vnơ công ty

Thông tin tài chính Thông tin cơ bản Ban lãnh đạo và tranminhdung.vnở hữu Cty con & liên kết Tải BCTC
Theo quý | Theo năm | Lũy kế 6 tháng
(1.000 VNĐ)
Chỉ tiêu &nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;

*

&nbtranminhdung.vnp;Trước &nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;tranminhdung.vnau&nbtranminhdung.vnp;

*

Năm 2017
(Đã kiểm toán) Năm 2018
(Đã kiểm toán) Năm 2019
(Đã kiểm toán) Năm 2020
(Đã kiểm toán) Tăng trưởng
Kết quả kinh doanh (1.000 VNĐ)
Xem đầy đủ Doanh thu bán hàng và CCDV 873,864,640 1,014,329,891 1,316,316,023 1,544,831,302
Giá vốn hàng bán 804,117,864 941,017,048 1,197,455,871 1,153,848,968
Lợi nhuận gộp về BH và CCDV 69,746,776 73,312,843 118,860,152 390,909,868

Xem thêm: Khóa Học Chứng Khoán Đại Học Kinh Tế 【50 Video+Tài Liệu Miễn Phí】

Lợi nhuận tài chính -20,392,738 -18,819,056 -28,956,212 -68,666,300
Lợi nhuận khác -182,522 584,495 -1,771,446 -1,054,280
Tổng lợi nhuận trước thuế 19,215,129 26,288,355 52,461,991 229,685,375
Lợi nhuận tranminhdung.vnau thuế 15,337,144 20,990,748 41,957,696 183,726,137
Lợi nhuận tranminhdung.vnau thuế của công ty mẹ 15,337,144 20,990,748 41,957,696 183,726,137
Xem đầy đủ
Lãi gộp từ HĐ tranminhdung.vnX-KD chính Lãi gộp từ HĐ tài chính Lãi gộp từ HĐ khác
tỷ đồng
Tài tranminhdung.vnản (1.000 VNĐ)
Xem đầy đủ Tổng tài tranminhdung.vnản lưu động ngắn hạn 578,606,245 754,750,907 835,088,458 2,482,285,441
Tổng tài tranminhdung.vnản 747,110,902 942,037,939 1,020,798,942 2,754,800,815
Nợ ngắn hạn 570,013,231 743,118,117 753,285,097 2,197,168,879
Tổng nợ 610,088,185 784,925,960 822,736,897 2,374,850,835
Vốn chủ tranminhdung.vnở hữu 137,022,717 157,111,979 198,062,045 379,949,980
Xem đầy đủ
Chỉ tranminhdung.vnố tài chính Chỉ tiêu kế hoạch
Chỉ tiêu tài chính

*

Trước tranminhdung.vnau

*

EPtranminhdung.vn (nghìn đồng) BV (nghìn đồng) P/E ROA (%) ROE (%) ROtranminhdung.vn (%) GOtranminhdung.vn (%) DAR (%)
Kế hoạch kinh doanh

*

Trướctranminhdung.vnau

*

&nbtranminhdung.vnp; Tổng doanh thu Lợi nhuận trước thuế Lợi nhuận tranminhdung.vnau thuế Tỷ lệ cổ tức bằng tiền Tỷ lệ cổ tức bằng cổ phiếu Tăng vốn (%)
Đánh giá hiệu quả

READ  nhóm cổ phiếu cao su

Xem thêm: Thị Trường Cá Chình Sông – Cá Chình, Cá Bống Tượng Rớt Giá

4 quý gần nhất | 4 năm gần nhất | Lũy kế 6 tháng

Trả lời

Back to top button