Xác Định Giá Thị Trường Trong Giao Dịch Liên Kết, Giao Dịch Liên Kết Là Gì

tranminhdung.vn

*
*
*
*

*

Định nghĩa các bênliên kết

Giá giao dịch liên kết

Các quy định pháp luật về giá chuyển nhượng của Việt Nam hiệnđược quy định trong Thông tư 66/2010/TT-BTC ngày 22 tháng 4 năm 2010. Tuy nhiêntừ ngày 1 tháng 5 năm 2017, Thông tư 66/2010/TT-BTC sẽ bị thay thế bởi Nghịđịnh 20/2017/ND-CP. Nghị định 20/2017/ND-CP dựa một phần vào Thông tư 66/2010/TT-BTCvà bổ sung cách diễn giải của một số điều khoản hiện hành, cũng như giới thiệuthêm một số khái niệm và nguyên tắc từ Hướng dẫn về Xác định giá giao dịch liênkết của Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) và Chương trình Hành động vềchống xói mòn cơ sở thuế và chuyển dịch lợi nhuận (BEPS).

Đang xem: Xác định giá thị trường trong giao dịch liên kết

Phương pháp xác địnhgiá giao dịch liên kết

Các phương pháp được chấp thuận để xác định giá thị trườngtương đồng với các nguyên tắc do Tổ chức OECD thiết lập trong Hướng dẫn về Xácđịnh giá giao dịch liên kết cho các Công ty Đa quốc gia và các Cơ quan Thuế, cụthể là phương pháp so sánh giá giao dịch độc lập, phương pháp giá bán lại,phương pháp giá vốn cộng lãi, phương pháp tách lợi nhuận và phương pháp so sánhlợi nhuận.

Hồ sơ xác định giá giao dịch liên kết

Các doanh nghiệp có giao dịch liên kết được yêu cầu kê khaithông tin về các giao dịch liên kết và phương pháp xác định giá đã sử dụng chocác giao dịch này, cũng như xác nhận giá giao dịch tuân theo giá giao dịch độclập (hoặc tự xác định lại) trong Tờ khai thông tin về Giao dịch liên kết nộpcùng tờ khai quyết toán thuế TNDN hàng năm. Nghị định 20/2017/ND-CPnhấn mạnh rằng phương pháp xác định giá phải đảm bảo rằng không làm giảm thungân sách nhà nước, điều này có thể được diễn giải rằng các điều chỉnh giảmkhông được chấp thuận. Nghị định 20 cũng ban hành mẫu tờ khai mới yêu cầu kêkhai thêm nhiều thông tin chi tiết khác, bao gồm báo cáo lãi lỗ được tách ragiữa các giao dịch liên kết và giao dịch độc lập.

Theo Nghị định 20/2017/NĐ-CP, cơ quan thuế có quyền sử dụngcơ sở dữ liệu nội bộ để xác định trị giá giao dịch liên kết nếu doanh nghiệpđược cho là không tuân thủ các yêu cầu của Nghị định.

Xem thêm: Đường Sma Trong Chứng Khoán Là Gì, Sma Đường Trung Bình Động

Doanh nghiệp chỉ phát sinh giao dịch liên kết với các bênliên kết trong nước có thể được miễn nghĩa vụ kê khai các giao dịch liên kết đótrong mẫu tờ khai mới với điều kiện các bên có cùng thuế suất thuế TNDN vàkhông bên nào được hưởng ưu đãi thuế.

Các doanh nghiệp có giao dịch với các bên liên kết cũng phảisoạn lập và cập nhật Hồ sơ xác định giá giao dịch liên kết. Nghị định 20 đưa rayêu cầu về Hồ sơ xác định giá giao dịch liên kết theo ba cấp đối với các doanhnghiệp đa quốc gia nhằm thu thập thêm thông tin hoạt động kinh doanh, cụ thể làhồ sơ thông tin tập đoàn toàn cầu, hồ sơ quốc gia và báo cáo lợi nhuận liênquốc gia. Hồ sơ kê khai xác định giá giao dịch liên kết theo ba cấp phải đượcsoạn lập trước ngày hạn nộp tờ khai quyết toán thuế TNDN, nghĩa là các doanhnghiệp chỉ có 90 ngày (từ ngày kết thúc năm tài chính) để hoàn tất các hồ sơnày.

Doanh nghiệp được miễn lập Hồ sơ xác định giá giao dịch liênkết trong một số trường hợp sau:

Có doanh thu dưới 200 tỷ đồng và thực hiện kinh doanh vớichức năng đơn giản, cũng như đạt tỷ suất lợi nhuận thuần trước lãi vay và thuếTNDN trên doanh thu, bao gồm các lĩnh vực như sau: phân phối (từ 5%); sản xuất(từ 10%); gia công (từ 15%).

Xem thêm: nhận định cổ phiếu drc

Có tổng doanh thu phát sinh của kỳ tính thuế dưới 50 tỷ đồngvà tổng giá trị tất các giao dịch liên kết phát sinh trong kỳ tính thuế dưới 30tỷ đồng; hoặc đã ký kết Thỏa thuận trước về phương pháp xác định giá (“APA”) vànộp Báo cáo thường niên theo quy định pháp luật về APA;

Trong giai đoạn đầu năm 2017, Tổng Cục Thuế đang trong đàmphán với một số doanh nghiệp có hồ sơ xin áp dụng cơ chế thỏa thuận giá trước.

Doanh nghiệp bị đóng mã số thuế

Xử lý tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt nộp thừa đối với hàng hóa xuất nhập khẩu

Sơ đồ tổ chức bộ máy kế toán chung trong doanh nghiệp dịch vụ

Gửi thông tin tư vấn

Họ tên(*)
Số điện thoại(*)
Email(*)
Địa chỉ
Yêu cầu tư vấn

Trả lời

Back to top button