Cổ phiếu

Xác Định Giá Đóng Cửa Của Cổ Phiếu, Quy Định Giao Dịch Chứng Khoán Tại Hsx

*
LỚP HỌC CHỨNG KHOÁN

*

Khách| Đăng nhập

Nhóm bài Quy định giao dịch chứng khoán
Lệnh ATO và Phiên khớp lệnh định kỳ xác định giá mở cửa

LỆNH ATO và PHIÊN KHỚP LỆNH ĐỊNH KỲ XÁC ĐỊNH GIÁ MỞ CỬA

LỚP HỌC CHỨNG KHOÁN

NỘI DUNG BÀI HỌC

1. Phiên khớp lệnh định kỳ xác định giá mở cửa

2. Lệnh ATO và giải thích cách khớp lệnh ATO

3.

Đang xem: Xác định giá đóng cửa của cổ phiếu

Xem thêm: 5 Điểm Sửa Đổi Nổi Bật Trong Luật Chứng Khoán Sửa Đổi 2010, Luật Chứng Khoán Sửa Đổi 2010

Khi nào nên sử dụng lệnh ATO

1. Phiên Khớp lệnh định kỳ xác định giá mở cửa

Phiên khớp lệnh định kỳ xác định giá mở cửa được áp dụng tại sở giao dịch chứng khoán TP HCM

Thời gian của phiên khớp lệnh định kỳ xác định giá mở cửa: 9h-9h15’

Nguyên tắc khớp lệnh: theo nguyên tắc khớp lệnh định kỳ (Tại mức giá có khối lượng giao dịch lớn nhất, ưu tiên về giá và ưu tiền về thời gian).

Tại sao cần có phiên khớp lệnh định kỳ xác định giá mở cửa:

+ Tìm ra mức giá cân bằng, vì nó cho phép xác định được giá chứng khoán sau khi đã tập hợp các lệnh mua và các lệnh bán được đặt trong một khoảng thời gian xác định.

+ Hạn chế được sự biến động giá quá mức nảy sinh từ những lệnh giao dịch có giá giao dịch bất thường, tạo sự ổn định giá cần thiết trên thị trường.

Xem thêm: Thị Trường Hoa Quả Sấy Khô, Xuất Khẩu Trái Cây Sấy Khô: Yếu Ở Nguyên Liệu

+ Đối với thị trường đã phát triển ổn định thì không cần, nhưng với thị trường mới non trẻ còn nhiều bất ổn thì cần thiết.

READ  Biểu Đồ Giá Cổ Phiếu Vietjet

Trả lời

Back to top button