Là gì

Unit 10: Where Were You Born Có Nghĩa Là Gì, => What Is

Tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1

*

*

*

Where were you born? => What is your hometown? (Mình cũng không chắc nữa 🙁 nhưng bạn thử hỏi ba mẹ hoặc giáo viên đi?)

Viết lại câu sao cho nghĩa ko thay đổi.

Đang xem: Where were you born có nghĩa là gì

1. What is your weight?(Rightarrow)How………………………………………….

2. She is able to speak English to her teacher.(Rightarrow)She can…………………………………

3. where were you born ?(Rightarrow)what is……………………………………………….

1. What is your weight?⇒How much do you weigh?

2. She is able to speak English to her teacher.⇒She can speak English to her teacher.

3. where were you born ?⇒what is yourhometown?

Viết lại câu sao cho nghĩa ko thay đổi.

1. What is your weight?

⇒⇒RightarrowHow weight are you ?

2. She is able to speak English to her teacher.

⇒⇒RightarrowShe can speak English to her teacher .

3. Where were you born ?

⇒⇒RightarrowWhat is your born ?

1. What is your weight?⇒How heavy are you ?

2. She is able to speak English to her teacher.⇒She can speak English to her teacher

READ  Code Javascript Là Gì ? 3 Lý Do Tại Sao Nên Học Javascript

3. where were you born ?⇒what is your date ò birth ?

Trả lời các câu hỏi sau

Would you spell your name,please?

Where were you born?

What isthe address of your college?

What is your name?

how old are you?

Where are you form?

How do you spell your name?

Nhanh lên nhé!

1. Yes

2. i was born in Quang Ninh

3. My school in Le Thuy District

4. My name is Hang

5. I”m 14 year old

6.I”m come from Quang Binh City

7. H-A-N-G

chọn câu trả lời của mình nha bạn, chúc bạn làm tốt, k cho minh nha

Yes.

I was born at Ho Chi Minh City.

34 Pham Viet Chanh, district 1, Ho Chi Minh City.

My name is Quynh Anh.

I”m 9 years old.

I”m from Vietnam.

That”s Q – u – y – n – h A – n -h

Yes.

I was born inHo Chi Minh City.

Xem thêm: Thị Trường Phân Bón Miền Nam, Dự Đoán Thị Trường Phân Bón Ba Năm Tới

34 Pham Viet Chanh. district 1, Ho Chi Minh City.

My name is Quynh Anh.

I”m 9 years old.

I”m from Vietnam.

That”s Q – u – y – n – h A – n – h.

what is your favourite colour

what is your mother name

where were your born

what is the date today

where is your birthday

how old are you

how many people are there in your family

my favourite color is red

my mother is miss nguyet

the date today is 18

my birthday is 11/06

I”m eleven years old

there are five people

READ  Trẻ Hay Mỏi Chân Là Bệnh Gì ? Cách Điều Trị Nhức Mỏi Chân Tay Hiệu Quả

chúc bạn học tốt

What is your favourite colour ?

=> It is white.

What is your mother name ?

=> Her name is Lan.

Where were youborn ?

=> I was born in Ha Noi.

What is the date today ?

=> Today is in December 18th.

Where is your birthday ?

=> My birthday is at home

How old are you ?

=> I”m eleven years old.

How many people in your family ?

=> There are four people in my family.

What is your favourite colour?

My favourite colour is green.

What is your mother name?

Her name is Thu.

Where were you born?

I was born in Dan Phuong hospital.

What is the date today?

It”s Tuesday.

Xem thêm: Chỉ Nhánh Trung Tâm Lưu Ký Chứng Khoán Việt Nam, Trung Tâm Lưu Ký Chứng Khoán Việt Nam

where is your birthday?

My birthday is in my home.

10

7

viết lại câu:

1 How old are you?

What

2 How old is Lan? (What )

3 What do you do? (job occupation)

4 Where do you live? (What )

5 Where does Tom live? (What )

6 How far is it from your house to school? (What)

7 Her new school is bigger than her old school. (Her old)

8 This is a lovely home. (What)

9 These houses are very modern. (What)

10 That armchair is very comfortable. (What)

11 Those are very convenient kitchens. (What)

12 The weather is awful. (What )

13 This bathroom is very amazing. (What)

14 That is a very comfortable house. (How)

15 He runs very fast. (How )

16 She is a very beautiful girl. (How)

READ  Công Nghệ 4G Là Gì ? Phân Loại Và Tốc Độ Mạng 4G 2019 4G Lte Là Gì

17 These boys are very handsome. (How )

18 This dress is very expensive. (What)

19 How many rooms are there in his house? (have)

20 She teaches Maths. (She is)

Lớp 7 Tiếng anh Luyện tập tổng hợp
3
0
Gửi Hủy

1 How old are you?

Trả lời

Back to top button