Chứng khoán

Vụ Quản Lý Các Công Ty Quản Lý Quỹ Và Quỹ Đầu Tư Chứng Khoán

Khi quản lý tài sản cho khách hàng ủy thác, quỹ, công ty đầu tư chứng khoán, công ty quản lý quỹ phải ký hợp đồng lưu ký hoặc hợp đồng giám sát với ngân hàng lưu ký đối với quỹ thành viên, công ty đầu tư chứng khoán riêng lẻ, danh mục đầu tư ủy thác.

Đang xem: Vụ quản lý các công ty quản lý quỹ và quỹ đầu tư chứng khoán

*
Ảnh minh họa

Đây là quy định của Bộ Tài chính tại dự thảo Thông tư hướng dẫnvềhoạt độngcủacông ty quản lý quỹđầu tư chứng khoán.Theo dự thảo, công ty quản lý quỹ là đại diện theo ủy quyền của khách hàng ủy thác,quỹ, công ty đầu tư chứng khoán,thay mặt cho khách hàng ủy thác, quỹ, công ty đầu tư chứng khoánđể thực hiện quyền sở hữu đối với tài sản của khách hàng ủy thác, quỹ, công ty đầu tư chứng khoánmột cách trung thực và cẩn trọng.

Khi quản lý tài sảncho khách hàngủy thác, quỹ, công ty đầu tư chứng khoán, công ty quản lý quỹ phải:

Ký hợp đồng lưu ký hoặchợp đồnggiám sát với ngân hàng lưu kýđối vớiquỹthành viên, công tyđầu tư chứng khoán riêng lẻ, danh mục đầu tư ủy thác;ký hợp đồng giám sát với ngân hàng giám sát đối với quỹ đại chúng, công ty đầu tư chứng khoán đại chúng.

READ  chỉ số chứng khoán hàng đầu thế giới

Đồng thời thực hiện lưu ký toàn bộ tài sản phát sinh trên lãnh thổ Việt Nam và lưu trữ đầy đủ, kịp thời, chính xác thông tin dữ liệuđiện tửvề sở hữu, bản gốc các tài liệu pháp lý xác minh quyền sở hữu tài sản của khách hàng ủy thác tại ngân hàng lưu ký, ngân hàng giám sát…

Khi thực hiện giao dịch tài sản cho khách hàng ủy thác, quỹ, công ty đầu tư chứng khoán, công ty quản lý quỹ bảo đảm:

a)Đối với quỹ đại chúng, công ty đầu tư chứng khoán đại chúng:

-Giá trị giao dịchchứng khoántrong năm thông quamôi giới củamột công ty chứng khoánkhông được vượt quá 50% tổng giá trị giao dịchchứng khoántrong nămcủa quỹ đại chúng, công ty đầu tư chứng khoán đại chúng; và

– Giá trị giao dịchchứng khoántrong năm thông quamôi giớicủacông ty chứng khoán là người có liên quan của công ty quản lý quỹ không được vượt quá 20% tổng giá trị giao dịchchứng khoántrong nămcủaquỹ đại chúng, công ty đầu tư chứng khoán đại chúng.

Xem thêm: Ứng Dụng Của Kính Xây Dựng Trên Thị Trường Kính Xây Dựng Việt Nam

Quy định này không áp dụng đối với quỹ đại chúng, công ty đầu tư chứng khoán đại chúngmới thành lập,thời gian hoạt động chưa đủ 6 tháng tính từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký lập quỹ, Giấy phép thành lập và hoạt động đến hết năm mà quỹ, công ty đầu tư chứng khoán đó được thành lập.

READ  Mở Tài Khoản Chứng Khoán Agribank, Agr : Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Agribank

b)Đối với các khách hàng ủy thác, quỹ thành viên, công ty đầu tư chứng khoán riêng lẻ, công ty quản lý quỹ phải tuân thủ quy định nêu trên, trừ trường hợp công ty đã cung cấp đầy đủ thông tin về lợi ích của công ty quản lý quỹ với công ty chứng khoánvà khách hàng ủy thác, quỹ thành viên, công ty đầu tư chứng khoán riêng lẻcó văn bản chấp thuận cho phép không cần áp dụng quy định nêu trên.

Xem thêm: Quỹ Đầu Tư Trái Phiếu Techcombank, Có Nên Bỏ Tiền Vào Quỹ Đầu Tư

Công ty quản lý quỹ có trách nhiệm bảo đảm: Thực hiệnviệcxác định giá trị tài sản ròng của danh mục đầutưcủa khách hàngủy thác, giá trị tài sản ròng của quỹ,giá trị tài sản ròng của một lô chứng chỉ quỹđối với quỹ hoán đổi danh mục, giá trị tài sản ròng củacông ty đầu tư chứng khoánvàcác hoạt động quản trị quỹkháctheo quy định của pháp luật về quỹ đầu tư chứng khoán,điều lệ quỹ, điều lệ công ty đầu tư chứng khoán, hợp đồngủy thácđầu tư…

Mời bạn đọc xem toàn văn dự thảo và góp ýtại đây.

Theo Khánh Linh(Báo Chính phủ)

http://baochinhphu.vn/Chinh-sach-moi/Hoat-dong-cua-cong-ty-quan-ly-quy-dau-tu-chung-khoan/407937.vgp

Trả lời

Back to top button