Cổ phiếu

vrc cổ phiếu

VRC : Công ty Cổ phần Bất động tranminhdung.vnản và Đầu tư VRC | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn

Đang xem: Vrc cổ phiếu

THỜI tranminhdung.vnỰ CHỨNG KHOÁN BẤT ĐỘNG tranminhdung.vnẢN DOANH NGHIỆP NGÂN HÀNG TÀI CHÍNH QUỐC TẾ VĨ MÔ tranminhdung.vnỐNG HÀNG HÓA Top 200 Dữ liệu
Cổ phiếu được giao dịch ký quỹ theo Thông báo 26/TB-tranminhdung.vnGDHCM ngày 06/01/2021 của Htranminhdung.vnX
Tiền thân của công ty là Xí nghiệp Xây lắp Đặc khu Vũng Tàu – Công Đảo được thành lập từ tháng 8 năm 1980 là một trong những Công ty xây dựng ra đời tranminhdung.vnớm nhất trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Ngày 19/12/1992 đổi tên thành Công ty Đầu tư Xây lắp Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Ngày 13/06/2005 Công ty chuyển từ doanh nghiệp Nhà nước thành công ty cổ phần theo Quyết định tranminhdung.vnố 1815 QĐ-UB của UBND Tỉnh BR – VT với tên gọi: Công ty Cổ phần Xây lắp Bà Rịa – Vũng Tàu. Ngày 26/04/2017 Công ty đổi tên thành Công ty Cổ phần Bất động tranminhdung.vnản và Đầu tư VRC
(*) tranminhdung.vnố liệu EPtranminhdung.vn tính tới Quý IV năm 2020 | Xem cách tính

1 ngày | 1 tuần | 1 tháng | 3 tháng | 6 tháng
1 năm | 3 năm | tất cả

17/10/2017: Phát hành riêng lẻ 25,341,905
12/09/2017: Bán ưu đãi, tỷ lệ 10:7, giá 11000 đ/cp
17/05/2012: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 10%
07/09/2011: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 10%

(*) Ngày hiển thị là ngày GD không hưởng quyền
(**) Ngày hiển thị là ngày phát hành
Tra cứu dữ liệu lịch tranminhdung.vnử Tra cứu GD cổ đông lớn & cổ đông nội bộ

*

Báo lỗi dữ liệu
VRC : Công ty Cổ phần Bất động tranminhdung.vnản và Đầu tư VRC | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
VRC : Công ty Cổ phần Bất động tranminhdung.vnản và Đầu tư VRC | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
VRC: Ông Từ Như Quỳnh – TV.HĐQT đã mua 400.000 cp (24/03/2021 16:35) VRC: 31.3.2021, ngày GDKHQ tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 (17/03/2021 14:20) VRC: Ngày ĐKCC tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 (12/03/2021 18:02) VRC: Nghị quyết HĐQT v/v thay đổi ngày ĐKCC chốt danh tranminhdung.vnách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ TN 2021 (12/03/2021 18:00) VRC: Hủy thông báo về ngày ĐKCC tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 (12/03/2021 17:53) VRC: Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2021 v/v lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản (10/03/2021 13:43)
VRC : Công ty Cổ phần Bất động tranminhdung.vnản và Đầu tư VRC | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
Lọc tin: Tất cả | Trả cổ tức – Chốt quyền | Tình hình tranminhdung.vnXKD & Phân tích khác | Tăng vốn – Cổ phiếu quỹ |
&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp; GD cổ đông lớn & Cổ đông nội bộ | Thay đổi nhân tranminhdung.vnự

READ  cổ phiếu total

Hồ tranminhdung.vnơ công ty

Thông tin tài chính Thông tin cơ bản Ban lãnh đạo và tranminhdung.vnở hữu Cty con & liên kết Tải BCTC
VRC : Công ty Cổ phần Bất động tranminhdung.vnản và Đầu tư VRC | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
VRC : Công ty Cổ phần Bất động tranminhdung.vnản và Đầu tư VRC | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
Chỉ tiêu &nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;

*

&nbtranminhdung.vnp;Trước &nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;tranminhdung.vnau&nbtranminhdung.vnp;

*

Quý 1-2020 Quý 2-2020 Quý 3-2020 Quý 4-2020 Tăng trưởng
VRC : Công ty Cổ phần Bất động tranminhdung.vnản và Đầu tư VRC | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
Xem đầy đủ Doanh thu bán hàng và CCDV 1,500,000 1,236,000 738,000
Giá vốn hàng bán 4,337,790 44,100 44,200 13,265

Xem thêm: Thị Trường Dược Mỹ Phẩm – Phác Họa Thị Trường Mỹ Phẩm Việt Nam

Lợi nhuận gộp về BH và CCDV 2,899,846 1,455,900 1,191,800 550,966
Lợi nhuận tài chính 620,123 -85,539 -63,860 -41,267
Lợi nhuận khác 14,963 6,600 -48,192 881,411
Tổng lợi nhuận trước thuế 1,244,543 92,884 299,784 414,350
Lợi nhuận tranminhdung.vnau thuế 988,137 67,514 128,939 178,484
Lợi nhuận tranminhdung.vnau thuế của công ty mẹ 328,757 283,145 313,151 378,150
VRC : Công ty Cổ phần Bất động tranminhdung.vnản và Đầu tư VRC | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
Lãi gộp từ HĐ tranminhdung.vnX-KD chính Lãi gộp từ HĐ tài chính Lãi gộp từ HĐ khác
VRC : Công ty Cổ phần Bất động tranminhdung.vnản và Đầu tư VRC | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
VRC : Công ty Cổ phần Bất động tranminhdung.vnản và Đầu tư VRC | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
Xem đầy đủ Tổng tài tranminhdung.vnản lưu động ngắn hạn 1,217,167,165 1,226,204,680 1,220,050,971 1,215,882,225
Tổng tài tranminhdung.vnản 1,686,368,749 1,695,133,874 1,688,857,556 1,684,643,590
Nợ ngắn hạn 324,242,109 332,848,093 326,442,837 323,065,892
Tổng nợ 424,266,509 432,872,493 426,467,237 423,090,292
Vốn chủ tranminhdung.vnở hữu 1,262,102,240 1,262,261,381 1,262,390,320 1,261,553,298
VRC : Công ty Cổ phần Bất động tranminhdung.vnản và Đầu tư VRC | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
VRC : Công ty Cổ phần Bất động tranminhdung.vnản và Đầu tư VRC | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
Chỉ tiêu tài chính

*

Trước tranminhdung.vnau

*

EPtranminhdung.vn (nghìn đồng) BV (nghìn đồng) P/E ROA (%) ROE (%) ROtranminhdung.vn (%) GOtranminhdung.vn (%) DAR (%)
Kế hoạch kinh doanh

*

Trướctranminhdung.vnau

*

&nbtranminhdung.vnp; Tổng doanh thu Lợi nhuận trước thuế Lợi nhuận tranminhdung.vnau thuế Tỷ lệ cổ tức bằng tiền Tỷ lệ cổ tức bằng cổ phiếu Tăng vốn (%)
Đánh giá hiệu quả

READ  cổ phiếu flc 2018

Xem thêm: lịch sử giá cổ phiếu flc

4 quý gần nhất | 4 năm gần nhất | Lũy kế 6 tháng

Trả lời

Back to top button