Chứng khoán

Vốn Điều Lệ Để Thành Lập Quỹ Đầu Tư Chứng Khoán, Công Ty Đầu Tư Chứng Khoán

*

Giấy phép

*

Chi tiết

*

*

*

Mục đích Nhằm quản lý các hoạt động liên quan đến quản lý quỹ đầu tư chứng khoán Thể loại Giấy phép Ngành nào cần 6612 Nơi nộp hồ sơ Lệ phí và Thời hạn

Lệ phí: 10.000.000 đồng

Thời hạn: Không quy định thời hạn

Các hồ sơ cần khi đăng ký

Điều kiện được cấp giấy phép quản lý quỹ đầu tư chứng khoán:

Là công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn được thành lập theo quy định của pháp luật, có mức vốn pháp định tối thiểu là 5 tỷ đồng Việt Nam;Có đội ngũ nhân viên nghiệp vụ được đào tạo về chứng khoán;Có đủ cơ sở vật chất, kỹ thuật cho hoạt động quản lý quỹ;Giám đốc, Phó giám đốc (Tổng giám đốc, Phó tổng giám đốc) của công ty quản lý quỹ và người điều hành quỹ phải đáp ứng đủ điều kiện để được cấp chứng chỉ hành nghề quản lý quỹ theo quy định sau: Có đủ năng lực pháp luật và năng lực hành vi dân sự;Đáp ứng các tiêu chuẩn trình độ chuyên môn;Có đủ các chứng chỉ chuyên môn về chứng khoán do Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước cấp;Không thuộc trường hợp đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc đang phải chấp hành hình phạt tù hoặc bị Tòa án tước quyền hành nghề theo quy định của pháp luật

READ  Tiêu Chuẩn Định Tính Niêm Yết Chứng Khoán, Niêm Yết Chứng Khoán Là Gì

Hồ sơ xin cấp phép quản lý quỹ bao gồm 01 bộ bản chính và 02 bộ bản sao.

Đang xem: Vốn điều lệ để thành lập quỹ đầu tư chứng khoán

Hồ sơ xin cấp giấy phép quản lý quỹ cho công ty quản lý quỹ 100% vốn trong nước gồm:Đơn xin cấp giấy phép quản lý quỹ;Điều lệ công ty;Phương án kinh doanh dự kiến trong 3 năm đầu;Biên bản góp vốn của các cổ đông sáng lập đối với công ty cổ phần, của thành viên sáng lập đối với công ty trách nhiệm hữu hạn có từ hai thành viên trở lên hoặc quyết định giao vốn của chủ sở hữu đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên;Bản sao hợp lệ giấy phép thành lập hoặc chứng nhận đăng ký kinh doanh của các pháp nhân tham gia góp vốn, lập công ty quản lý quỹ;Báo cáo tài chính 02 năm gần nhất của các bên là pháp nhân góp trên 10% vốn điều lệ của công ty quản lý quỹ;Bản thuyết trình cơ sở vật chất kỹ thuật và phương tiện phục vụ hoạt động quản lý quỹ;Lý lịch tóm tắt của các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty;Hồ sơ hợp lệ xin cấp chứng chỉ hành nghề quản lý quỹ cho Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc (Giám đốc, Phó Giám đốc) và người hành nghề quản lý quỹ của công ty.Hồ sơ xin cấp giấy phép quản lý quỹ cho công ty liên doanh quản lý quỹ bao gồm các tài liệu nêu tại Điểm 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 và các tài liệu sau:Tài liệu chứng minh bên nước ngoài tham gia liên doanh được phép hoạt động quản lý quỹ tại nước sở tại và tóm tắt về hoạt động và kết quả đầu tư đã được công bố của các Quỹ do bên nước ngoài quản lý;Bản sao hợp lệ điều lệ của các bên liên doanh;Hợp đồng liên doanh.Trong bộ hồ sơ xin cấp phép quản lý quỹ của công ty quản lý quỹ liên doanh, các giấy tờ phải là bản sao có xác nhận hợp pháp của cơ quan có thẩm quyền nơi bên nước ngoài đóng trụ sở chính và được cơ quan công chứng Việt Nam xác nhận bản dịch ra tiếng Việt.

READ  Mã Chứng Khoán Nutifood - Lãi “Khủng” Như Nutifood

Xem thêm: Đào Tạo Coaching Là Gì : Khi Nào Nên Huấn Luyện? Coaching Là Gì

Trình tự thủ tục Công ty quản lý quỹ gửi hồ sơ xin cấp phép đến Ủy ban chứng khoán Nhà nước.Thời hạn cấp các giấy phép quản lý quỹ tối đa là 60 ngày, kể từ ngày UBCKNN nhận được hồ sơ hợp lệ. Trường hợp từ chối cấp giấy phép, UBCKNN phải giải thích rõ lý do bằng văn bản.Sau khi nhận được văn bản chấp thuận nguyên tắc việc cấp giấy phép quản lý quỹ của UBCKNN, tổ chức xin cấp phép phải chuyển toàn bộ số vốn điều lệ vào tài khoản phong toả tại Ngân hàng chỉ định thanh toán. Số tiền này chỉ được giải tỏa sau khi công ty được chính thức cấp giấy phép quản lý quỹ.Trường hợp vốn điều lệ có phần vốn góp bằng hiện vật hoặc quyền sử dụng đất, tổ chức xin phép quản lý quỹ phải gửi UBCKNN bản sao hợp lệ các giấy tờ chứng minh quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng và giá trị hiện vật tương đương với phần vốn góp.UBCKNN chính thức cấp giấy phép quản lý quỹ sau khi tổ chức xin phép hoàn thành thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật đối với trường hợp công ty quản lý quỹ 100% vốn trong nước và sau khi tổ chức xin phép hoàn thành thủ tục phong toả vốn theo quy định đối với trường hợp thành lập công ty liên doanh quản lý quỹ.

READ  Hướng Dẫn Mở Tài Khoản Chứng Khoán Online Hsc, Mở Tài Khoản Chứng Khoán Online

Xem thêm: Nghiên Cứu Khảo Sát Thị Trường Trái Cây Tươi Nhập Khẩu, Trái Cây Việt Nam Vươn Ra Thị Trường Thế Giới

Thời hạn trả lời hồ sơ 60 ngày làm việc Cơ quan thanh, kiểm tra

Thanh tra Chứng khoán của UBCKNN Địa chỉ cơ quan: Tại trụ sở Ủy ban chứng khoán Nhà nước

Thông tin bổ sung

Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày được cấp Giấy phép quản lý Quỹ đầu tư chứng khoán, công ty quản lý Quỹ đầu tư chứng khoán phải công bố trên 03 số liên tiếp của 01 tờ báo trung ương hoặc 01 tờ báo địa phương nơi công ty đặt trụ sở chính các nội dung sau đây:

Tên công ty;Địa chỉ trụ sở chính;Số, ngày cấp Giấy phép quản lý quỹ;Loại hình kinh doanh;Mức vốn điều lệ;Tên người đại diện theo pháp luật của công ty.

Trả lời

Back to top button