Người nổi tiếng

Vợ Thứ Trưởng Nguyễn Thanh Nghị Là Ai

Tại kỳ họp 11, Quốc hội khóa XIV, đồng chí Nguyễn Thanh Nghị, Ủy viên Trung ương Đảng; Ủy viên Ban cán sự Đảng; Thứ trưởng Bộ Xây dựng được Quốc hội phê chuẩn giữ chức Bộ trưởng Bộ Xây dựng. Cổng TTĐT Chính phủ xin giới thiệu sơ lược tiểu sử đồng chí Nguyễn Thanh Nghị.

Đồng chí Nguyễn Thanh Nghị

Đồng chí Nguyễn Thanh Nghị sinh ngày 12/8/1976          Dân tộc: Kinh

– Quê quán: Phường 9, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau

– Ngày vào Đảng: 26/01/1999          Ngày chính thức: 26/01/2000

– Trình độ được đào tạo:

+ Giáo dục phổ thông: 12/12

+ Chuyên môn nghiệp vụ: Kỹ sư Xây dựng

+ Học hàm, học vị: Tiến sĩ Khoa học kỹ thuật xây dựng

+ Lý luận chính trị: Cao cấp lý luận Chính trị – Hành chính

+ Ngoại ngữ: Tiếng Anh

– Khen thưởng: Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Xây dựng (2010); Chiến sỹ thi đua Ngành Xây dựng (2007-2009); Bằng khen của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kiên Giang (2020); Bằng khen của UBND tỉnh Kiên Giang (2016, 2017, 2018, 2019); Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở (2018, 2019)

– Kỷ luật: Không

– Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa XI

– Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, XIII

– Đại biểu Quốc hội khóa XIV

– Bộ trưởng Bộ Xây dựng

Tóm tắt quá trình công tác

6/1999 – 1/2007: Giảng viên tại Bộ môn Kỹ thuật – Khoa học ứng dụng – Trường Đại học Kiến trúc TP. Hồ Chí Minh; Học Thạc sỹ tại Trường Đại học George Washington – Hoa Kỳ; Giảng viên tại Bộ môn Kỹ thuật – Khoa học ứng dụng – Trường Đại học Kiến trúc TP. Hồ Chí Minh; Học Tiến sỹ tại Trường Đại học George Washington – Hoa Kỳ; Giảng viên tại Khoa Xây dựng – Trường Đại học Kiến trúc TP. Hồ Chí Minh

01/2007 – 12/2008: Trưởng Ban Quản lý đào tạo Sau đại học và Quan hệ quốc tế – Trường Đại học Kiến trúc TP. Hồ Chí Minh

12/2008 – 11/2011: Phó Hiệu trưởng, Trưởng phòng Quản lý đào tạo Sau đại học và Quan hệ quốc tế – Trường Đại học Kiến trúc TP. Hồ Chí Minh; Phó Bí thư Đảng ủy Trường Đại học Kiến trúc TP. Hồ Chí Minh; Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối cơ sở Bộ Xây dựng;

Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng tháng 1/2011, được bầu làm Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng

11/2011 – 2/2014:  Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ban cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ Xây dựng

02/2014 – 10/2015: Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang

10/2015 – 01/2016: Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang

1/2016 – 10/2020: Bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang; Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội khóa XIV đơn vị tỉnh Kiên Giang; Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh Kiên Giang; Đảng ủy viên Đảng ủy Quân khu 9;

Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng tháng 1/2016, được bầu làm Ủy viên Trung ương Đảng

Từ 10/2020 đến nay: Ủy viên Trung ương Đảng; Ủy viên Ban cán sự Đảng; Thứ Trưởng Bộ Xây dựng. Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, được bầu lại vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

Từ 08/4/2021: Tại kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV được bầu làm Bộ trưởng Bộ Xây dựng.

Báo điện tử VTV trân trọng giới thiệu Tiểu sử tóm tắt của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị:

Tóm tắt tiểu sử Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị - Ảnh 1.

– Ngày sinh: 12/8/1976

– Nam/Nữ: Nam

– Dân tộc: Kinh

– Quê quán: Phường 9, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau

– Ngày vào Đảng: 26/01/1999        Ngày chính thức: 26/01/2000

– Trình độ được đào tạo:

+ Giáo dục phổ thông: 12/12

+ Chuyên môn nghiệp vụ: Kỹ sư Xây dựng

+ Học hàm, học vị: Tiến sĩ Khoa học kỹ thuật xây dựng

+ Lý luận chính trị: Cao cấp lý luận Chính trị – Hành chính

+ Ngoại ngữ: Tiếng Anh

– Khen thưởng: Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Xây dựng (2010); Chiến sỹ thi đua Ngành Xây dựng (2007-2009); Bằng khen của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kiên Giang (2020); Bằng khen của UBND tỉnh Kiên Giang (2016, 2017, 2018, 2019); Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở (2018, 2019)

– Kỷ luật: Không

– Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa XI

– Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, XIII

– Đại biểu Quốc hội khóa XIV

– Bộ trưởng Bộ Xây dựng

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

6/1999 – 01/2007: Giảng viên tại Bộ môn Kỹ thuật – Khoa học ứng dụng – Trường Đại học Kiến trúc TP Hồ Chí Minh; Học Thạc sỹ tại Trường Đại học George Washington – Hoa Kỳ; Giảng viên tại Bộ môn Kỹ thuật – Khoa học ứng dụng – Trường Đại học Kiến trúc TP Hồ Chí Minh; Học Tiến sỹ tại Trường Đại học George Washington – Hoa Kỳ; Giảng viên tại Khoa Xây dựng – Trường Đại học Kiến trúc TP Hồ Chí Minh;

01/2007 – 12/2008: Trưởng Ban Quản lý đào tạo Sau đại học và Quan hệ quốc tế – Trường Đại học Kiến trúc TP Hồ Chí Minh;

12/2008 – 11/2011: Phó Hiệu trưởng, Trưởng phòng Quản lý đào tạo Sau đại học và Quan hệ quốc tế – Trường Đại học Kiến trúc TP Hồ Chí Minh; Phó Bí thư Đảng ủy Trường Đại học Kiến trúc TP Hồ Chí Minh; Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối cơ sở Bộ xây dựng;

Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng tháng 01/2011, được bầu làm Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng;

11/2011 – 02/2014: Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ban cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ Xây dựng;

02/2014 – 10/2015: Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang;

10/2015 – 01/2016: Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang;

01/2016 – 10/2020: Bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang; Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội khóa XIV đơn vị tỉnh Kiên Giang; Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh Kiên Giang; Đảng ủy viên Đảng ủy Quân khu 9;

Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng tháng 01/2016, được bầu làm Ủy viên Trung ương Đảng;

Từ 10/2020 đến nay: Ủy viên Trung ương Đảng; Ủy viên Ban cán sự Đảng; Thứ Trưởng Bộ Xây dựng. Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, được bầu lại vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng;

Từ 08/4/2021: Tại kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV được bầu làm Bộ trưởng Bộ Xây dựng.

Tóm tắt tiểu sử Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị - Ảnh 2.

(NLĐO)- Ông Nguyễn Thanh Nghị, 45 tuổi, vừa được Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm Bộ trưởng Bộ Xây dựng.

Ngày 8-4, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết phê chuẩn bổ nhiệm các thành viên Chính phủ, trong đó có ông Nguyễn Thanh Nghị, Thứ trưởng Bộ Xây dựng, giữ chức Bộ trưởng Bộ Xây dựng.

Ông Nguyễn Thanh Nghị sinh năm 1976, như vậy ông là Bộ trưởng trẻ nhất (45 tuổi – PV) trong bộ máy Chính phủ vừa được kiện toàn.

Ông Nguyễn Thanh Nghị là Bộ trưởng trẻ nhất của Chính phủ sau kiện toàn - Ảnh 1.

Tân Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị – Ảnh: Trần Thường

Tân Bộ trưởng Bộ Xây dựng quê ở TP Cà Mau, tỉnh Cà Mau, ông vào Đảng năm 1999, là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XI (dự khuyết), XII, XIII. Ông Nguyễn Thanh Nghị có trình độ chuyên môn là Tiến sĩ Khoa học ngành Kỹ thuật xây dựng.

Người vừa được phê chuẩn giữ chức vụ đứng đầu Bộ Xây dựng từng có thời gian công tác tại trường Đại học Kiến trúc TP HCM với vai trò là giảng viên, sau đó là Phó Hiệu trưởng. Tháng 1-2011 ông được bầu là Uỷ viên dự khuyết của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI.

Đến tháng 11-2011, ông Nghị được bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Bộ Xây dựng. Tháng 3-2014, Bộ Chính trị điều động, luân chuyển ông Nguyễn Thanh Nghị làm Phó Bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang khóa IX, nhiệm kỳ 2010-2015, thời điểm đó HĐND tỉnh Kiên Giang bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2011-2016.

Từ tháng 10-2015 đến tháng 10-2020, ông Nguyễn Thanh Nghị giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang khóa X, nhiệm kỳ 2015-2020. Đến đầu tháng 10-2020, ông Nghị được Thủ tướng Chính phủ ký quyết định điều động, bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Bộ Xây dựng.

Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng hồi tháng 1-2021, ông Nguyễn Thanh Nghị được bầu là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026.

Trước đó, vào thời điểm tháng 10-2015, ông Nguyễn Thanh Nghị khi đó 39 tuổi, được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang, là Bí thư Tỉnh ủy trẻ nhất cả nước.

READ  Người Ấy Là Ai

Trả lời

Back to top button