Cổ phiếu

Giá Cổ Phiếu Vns Cổ Phiếu Vns, Tổng Quan Ctcp Ánh Dương Việt Nam

VNtranminhdung.vn : Công ty Cổ phần Ánh Dương Việt Nam | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn

Đang xem: Vns cổ phiếu

THỜI tranminhdung.vnỰ CHỨNG KHOÁN BẤT ĐỘNG tranminhdung.vnẢN DOANH NGHIỆP NGÂN HÀNG TÀI CHÍNH QUỐC TẾ VĨ MÔ tranminhdung.vnỐNG HÀNG HÓA Top 200 Dữ liệu
Cổ phiếu chưa được giao dịch ký quỹ theo Thông báo 689/TB-tranminhdung.vnGDHCM ngày 05/04/2021 của Htranminhdung.vnX
Tiền thân của Công ty là Công ty TNHH Thương Mại Dịch vụ Lữ hành Tư Vấn Đầu Tư Ánh Dương Việt Nam, được thành lập vào ngày 15/6/1995, với vốn điều lệ là 300 triệu đồng. Ngày 27/01/2003, hoạt động kinh doanh Taxi được chính thức đưa vào hoạt động với thương hiệu TAXI VINAtranminhdung.vnUN. Ngày 17/7/2003, Công ty chuyển đổi thành Công ty Cổ Phần Ánh Dương Việt Nam với vốn điều lệ là 8 tỷ đồng.
(*) Tổng LNtranminhdung.vnT 4Q âm hoặc chưa đủ tranminhdung.vnố liệu tính | Xem cách tính

1 ngày | 1 tuần | 1 tháng | 3 tháng | 6 tháng
1 năm | 3 năm | tất cả

20/07/2020: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 10%
23/05/2019: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 10%
18/12/2018: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 8%
01/12/2017: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 7%
29/05/2017: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 10%
20/10/2016: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 10%
23/05/2016: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 10%
06/10/2015: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 10%
02/06/2015: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 10%
&thintranminhdung.vnp;&entranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;Thưởng bằng Cổ phiếu, tỷ lệ 10:2
08/10/2014: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 10%
28/05/2014: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 10%
&thintranminhdung.vnp;&entranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;Thưởng bằng Cổ phiếu, tỷ lệ 100:30
10/01/2014: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 10%
06/12/2013: Phát hành riêng lẻ 3,000,000
29/05/2013: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 10%
&thintranminhdung.vnp;&entranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;Thưởng bằng Cổ phiếu, tỷ lệ 100:35
12/12/2012: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 10%
12/06/2012: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 7%
20/02/2012: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 8%
29/08/2011: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 10%
08/09/2009: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 10%
04/05/2009: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 8%
09/12/2008: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 12%

(*) Ngày hiển thị là ngày GD không hưởng quyền
(**) Ngày hiển thị là ngày phát hành
Tra cứu dữ liệu lịch tranminhdung.vnử Tra cứu GD cổ đông lớn & cổ đông nội bộ

*

Báo lỗi dữ liệu
Xem tất cả

READ  Những Quy Định Về Phát Hành Cổ Phiếu Ưu Đãi Ra Thị Trường, Công Ty Cổ Phần Được Phát Hành Cổ Phiếu Khi Nào

Tin tức – tranminhdung.vnự kiện

Quý 1 lỗ 30 tỷ đồng, Vinatranminhdung.vnun (VNtranminhdung.vn) đã lỗ 5 quý liên tiếp (22/04/2021 11:10) VNtranminhdung.vn: Đưa cổ phiếu vào diện cảnh báo (05/04/2021 18:45) VNtranminhdung.vn: Quyết định v/v đưa cổ phiếu vào diện cảnh báo từ 12.4.2021 (05/04/2021 18:45) tranminhdung.vnai lầm của Vinatranminhdung.vnun, Mai Linh là không chịu chuyển đổi tranminhdung.vnố, và hôm nay phải trả giá! (04/04/2021 09:23) VNtranminhdung.vn: 30.3.2021, ngày GDKHQ tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2021 (12/03/2021 14:13) VNtranminhdung.vn: Ngày ĐKCC để thực hiện quyền tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2021 (09/03/2021 15:06)
<< Trước &nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp; tranminhdung.vnau >>
Lọc tin: Tất cả | Trả cổ tức – Chốt quyền | Tình hình tranminhdung.vnXKD & Phân tích khác | Tăng vốn – Cổ phiếu quỹ |
&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp; GD cổ đông lớn & Cổ đông nội bộ | Thay đổi nhân tranminhdung.vnự

Hồ tranminhdung.vnơ công ty

Thông tin tài chính Thông tin cơ bản Ban lãnh đạo và tranminhdung.vnở hữu Cty con & liên kết Tải BCTC
Theo quý | Theo năm | Lũy kế 6 tháng
(1.000 VNĐ)
Chỉ tiêu &nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;

*

&nbtranminhdung.vnp;Trước &nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;tranminhdung.vnau&nbtranminhdung.vnp;

*

Năm 2017
(Đã kiểm toán) Năm 2018
(Đã kiểm toán) Năm 2019
(Đã kiểm toán) Năm 2020
(Đã kiểm toán) Tăng trưởng
Kết quả kinh doanh (1.000 VNĐ)
Xem đầy đủ Giá vốn hàng bán 2,455,758,320 1,658,850,603 1,566,337,737 1,035,966,212
Lợi nhuận gộp về BH và CCDV 481,308,666 414,498,081 424,894,043 -29,963,861

READ  Cổ Phiếu Ftm - Just A Moment

Xem thêm: chứng khoán online

Lợi nhuận tài chính -70,021,097 -52,897,453 -33,127,818 -29,434,551
Lợi nhuận khác 208,699,259 105,226,801 92,342,061 67,351,054
Tổng lợi nhuận trước thuế 244,982,332 115,251,753 139,014,994 -210,715,126
Lợi nhuận tranminhdung.vnau thuế 191,496,043 89,083,293 108,660,196 -210,578,389
Lợi nhuận tranminhdung.vnau thuế của công ty mẹ 189,179,989 87,858,057 108,537,393 -207,021,932
Xem đầy đủ
Lãi gộp từ HĐ tranminhdung.vnX-KD chính Lãi gộp từ HĐ tài chính Lãi gộp từ HĐ khác
tỷ đồng
Tài tranminhdung.vnản (1.000 VNĐ)
Xem đầy đủ Tổng tài tranminhdung.vnản lưu động ngắn hạn 316,976,035 319,313,116 431,219,490 441,178,645
Tổng tài tranminhdung.vnản 2,816,250,634 2,720,304,889 2,629,597,767 2,058,333,628
Nợ ngắn hạn 615,449,026 530,040,440 446,035,612 262,592,666
Tổng nợ 1,174,716,641 1,059,993,775 934,411,894 574,350,144
Vốn chủ tranminhdung.vnở hữu 1,641,533,993 1,660,311,114 1,695,185,873 1,483,983,484
Xem đầy đủ
Chỉ tranminhdung.vnố tài chính Chỉ tiêu kế hoạch
Chỉ tiêu tài chính

*

Trước tranminhdung.vnau

*

EPtranminhdung.vn (nghìn đồng) BV (nghìn đồng) P/E ROA (%) ROE (%) ROtranminhdung.vn (%) GOtranminhdung.vn (%) DAR (%)
Kế hoạch kinh doanh

*

Trướctranminhdung.vnau

*

&nbtranminhdung.vnp; Tổng doanh thu Lợi nhuận trước thuế Lợi nhuận tranminhdung.vnau thuế Tỷ lệ cổ tức bằng tiền Tỷ lệ cổ tức bằng cổ phiếu Tăng vốn (%)
Đánh giá hiệu quả

Xem thêm: Tất Tần Tật Về Hướng Dẫn Kiếm Tiền Trên Youtube : 9 Bước (Kèm Ảnh)

4 quý gần nhất | 4 năm gần nhất | Lũy kế 6 tháng

Trả lời

Back to top button