Ví Dụ Về Chức Năng Của Thị Trường Chứng Khoán, Chức Năng Và Phân Loại

Thị trường chứng khoán cho phép các công ty và Chính phủ có thể huy động vốn trung dài hạn đáp ứng các nhu cầu đầu tư phát triển, mở rộng sản xuất kinh doanh, tạo thêm việc làm, tăng sản lượngthông qua việc phát hành các loại chứng khoán trên thị trường chứng khoán.

Đang xem: Ví dụ về chức năng của thị trường chứng khoán

1.Chức năng của thị trường chứng khoán

Có nhiều quan điểm về chức năng của thị trường chứng khoán theo nhiều tiêu thức và cách đánh giá khác nhau.
Thị trường chứng khoán cho phép các công ty và Chính phủ có thể huy động vốn trung dài hạn đáp ứng các nhu cầu đầu tư phát triển, mở rộng sản xuất kinh doanh, tạo thêm việc làm, tăng sản lượng thông qua việc phát hành các loại chứng khoán trên TTCK. TTCK là công cụ thu hút vốn đầu tư nước ngoài bên cạnh những hình thức phổ biến như liên doanh, đầu tư theo hợp đồng… Nền kinh tế thị trường càng phát triển thì xu hướng huy động vốn thông qua TTCK càng phát triển do tính đa dạng, linh hoạt và chi phí thấp của TTCK so với việc huy động vốn gián tiếp thông qua các định chê tài chính trung gian.

*

Hoạt động tiết kiệm và quản lý tài sản của các nhà đầu tư có thể thực hiện bằng 2 cách: Đầu tư vào tài sản thực như bất động sản, đá quý,… hoặc đầu tư vào tài sản tài chính như gửi ngân hàng, tiết kiệm, chứng khoán… Khi nền kinh tế phát triển và thu nhập quốc gia tăng, người dân có xu hướng thích đầu tư vào các tài sản tài chính hơn là các tài sản thực. TTCK đưa đến cho công chúng những cơ hội đầu tư có lựa chọn, vói những công cụ mới đa dạng, phong phú, phù hợp với từng loại đổỉ tượng có mục đích và tâm lý riêng.
Đây là một trong những chức năng quan trọng nhất của TTCK. Việc mua đi bán lại các chứng khoán này không tạo thêm nguồn vôn mới cho chủ thể phát hành mà chỉ là sự thay đổi quyền sỏ hữu đối với chứng khoán. Tính thanh khoản của các chứng khoán cao hay thấp lại phụ thuộc vào nhiều yếu tô” như thủ tục và phí thực hiện, thời hạn còn lại của chứng khoán, yếu tô” thị trường…
TTCK là nơi đánh giá và biểu hiện giá trị của doanh nghiệp và nền kinh tê một cách nhạy bén, công khai, kịp thời thông qua giá cả chứng khoán và chỉ sô' chứng khoán. Việc đánh giá này có thể tác động đến hoạt động của doanh nghiệp, yếu tô tâm lý của nhà đầu tư, qua đó tạo ra môi trường cạnh tranh.
TTCK thường nhằm vào 3 mục tiêu lớn: hoạt động có hiệu quả, điểu hành công bằng, phát triển ổn định. Để đạt được mục tiêu đó, thị trường chứng khoán phải tuân thủ các nguyên tắc sau:
Nguyên tắc trung gian đòi hỏi việc mua bán chứng khoán phải thông qua trung gian môi giới thực hiện. Đây là nguyên tắc truyền thống, cơ bản của TTCK. Nguyên tắc này nhằm đảm bảo cho thị trường hoạt động lành mạnh, đều đặn, hợp pháp, chuyên nghiệp; đảm bảo an toàn về chứng khoán, khắc phục những hạn chế về không gian của sàn giao dịch, tiết kiệm chi phí. Điều này thể hiện rõ hơn trên TTCK tập trung – tức là Sở giao dịch chứng khoán, khi mà mua bán chứng khoán phải thông qua các nhà môi giới. Trên thị trường sơ cấp, nguyên tắc này thể hiện qua việc chào bán chứng khoán dưới hình thức đấu giá hoặc bảo lãnh phát hành.
Đặc điểm của TTCK là cạnh tranh hoàn hảo. Vì vậy TTCK được coi là thị trường mang tính tự do nhất trong các loại thị trường.

Xem thêm: cổ phiếu boeing hôm nay

– Đấu giá trực tiếp: là hình thức đấu giá trong đó các nhà môi giới trực tiếp gặp nhau để thương lượng giá. Ví dụ: TTCK New York, Tokyo, Frankfurt…
– Đấu giá gián tiếp: Là hình thức đấu giá mà các nhà môi giới không trực tiếp gặp nhau, việc thương lượng giá cả được thực hiện gián tiếp thông qua hệ thống điện thoại và vi tính nối mạng. Điển hình của loại đấu giá này thị trường chứng khoán London.
– Đấu giá tự động. Là hình thức đấu giá qua hệ thông vi tính nốỉ mạng giữa máy chủ của sở giao dịch vói hệ thông máy của các công ty chứng khoán thành viên. Các lệnh mua bán được truyền đến máy chủ, máy chủ tự động khớp các lệnh mua bán có giá phù hợp và thông báo kết quả cho những công ty chứng khoán có các lệnh đặt hàng được thực hiện (Ví dụ như TTCK Thái Lan…)
Trên thị trưòng sơ cấp, nguyên tắc đấu giá được thực hiện dưới hình thức đấu thầu. Trên thị trường thứ cấp, nó thực hiện qua việc xác định giá hàng ngày tại sở giao dịch chứng khoán.

*

Để đảm bảo công bằng trong giao dịch chứng khoán, đảm bảo quyền lợi của nhà đầu tư, mang lại tinh minh bạch cho thị trường, mọi hoạt động trên thị trường chứng khoán đểu phải được công khai. Các đối tượng phải công bố thông tin theo luật định phải công bô' các thông tin về tình hình báo cáo tài chính và kết quả kỉnh doanh của tổ chức phát hành chứng khoán, số lượng chứng khoán và giá cả các loại chứng khoán giao dịch, tình hình quản trị công ty… Công khai thông tin về TTCK đòi hỏi thỏa mãn các yêu cầu sau:
– Tính chính xấc. các thông tin công khai nhưng không xác thực hoặc không tin cậy có thể dẫn tới những quyết định đầu tư sai lầm của các nhà đầu tư, ảnh hưởng tdi quyển lợi của các nhà đầu tư, vỉ phạm nguyên tắc công bằng trên TTCK.
– Tính kịp thời: nếu các thông tin công khai nhưng không kịp thời, chậm trễ, lạc hậu thì sẽ gây thiệt hại cho các nhà đầu tư.
– Tính dễ dàng: Nhà đầu tư phải dễ dàng tiếp cận với thông tin trên TTCK trên các phương tiện thông tin như: báo chí, phát thanh, các cơ quan thông tin, mạng lưới thông tin của sỏ giao dịch chứng khoán, công ty chứng khoán…
– Tính đẩy đủ: thông tin được công bô' đầy đủ, rõ ràng sẽ tạo điêu kiện cho các nhà đầu tư có những quyết định đúng đắn.

Xem thêm: Bốc Họ, Vay Tiền Chỉ Cần Cmnd Và Hộ Khẩu Hà Nội Photo, Lãi Suất Thế Nào

Tất cả những nguyên tắc thị trường tài chính này đều được thể hiện bằng các văn bản pháp quy, các đạo luật, các quy chế, điều lệ của TTCK nhằm bảo vệ cho các nhà đầu tư, thực hiện mục tiêu công khai, công bằng và hiệu quả củathị trường chứng khoán.

Bạn có thắc mắc gì muốn được giải đáp hãy để lại ý kiến ( Họ tên, Số điện thoại hoặc Email, câu hỏi) của mình dưới dưới phần bình luận chúng tôi sẽ giải đáp cho bạn !

Trả lời

Back to top button