Ví Dụ Cụ Thể Về Nghiên Cứu Thị Trường Và Các Phương Pháp Nghiên Cứu

*

” data-medium-file=”https://i0.wp.com/tranminhdung.vn/wp-content/uploads/2020/04/co-cau-to-chuc-tranminhdung.vn-01.jpg?fit=300%2C157&ssl=1″ data-large-file=”https://i0.wp.com/tranminhdung.vn/wp-content/uploads/2020/04/co-cau-to-chuc-tranminhdung.vn-01.jpg?fit=1024%2C536&ssl=1″ data-lazy-srcset=”https://i0.wp.com/tranminhdung.vn/wp-content/uploads/2020/04/co-cau-to-chuc-tranminhdung.vn-01.jpg?resize=150%2C150&ssl=1 150w, https://i0.wp.com/tranminhdung.vn/wp-content/uploads/2020/04/co-cau-to-chuc-tranminhdung.vn-01.jpg?resize=85%2C85&ssl=1 85w, https://i0.wp.com/tranminhdung.vn/wp-content/uploads/2020/04/co-cau-to-chuc-tranminhdung.vn-01.jpg?resize=80%2C80&ssl=1 80w, https://i0.wp.com/tranminhdung.vn/wp-content/uploads/2020/04/co-cau-to-chuc-tranminhdung.vn-01.jpg?zoom=3&resize=80%2C80&ssl=1 240w” data-lazy-sizes=”(max-width: 80px) 100vw, 80px” data-lazy-src=”https://i0.wp.com/tranminhdung.vn/wp-content/uploads/2020/04/co-cau-to-chuc-tranminhdung.vn-01.jpg?resize=80%2C80&ssl=1&is-pending-load=1″ srcset=”data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7″ />

*

” data-medium-file=”https://i2.wp.com/tranminhdung.vn/wp-content/uploads/2020/04/phan-loai-nghien-cuu-thi-truong-tranminhdung.vn-05.jpg?fit=300%2C157&ssl=1″ data-large-file=”https://i2.wp.com/tranminhdung.vn/wp-content/uploads/2020/04/phan-loai-nghien-cuu-thi-truong-tranminhdung.vn-05.jpg?fit=1024%2C536&ssl=1″ data-lazy-srcset=”https://i2.wp.com/tranminhdung.vn/wp-content/uploads/2020/04/phan-loai-nghien-cuu-thi-truong-tranminhdung.vn-05.jpg?w=1200&ssl=1 1200w, https://i2.wp.com/tranminhdung.vn/wp-content/uploads/2020/04/phan-loai-nghien-cuu-thi-truong-tranminhdung.vn-05.jpg?resize=300%2C157&ssl=1 300w, https://i2.wp.com/tranminhdung.vn/wp-content/uploads/2020/04/phan-loai-nghien-cuu-thi-truong-tranminhdung.vn-05.jpg?resize=1024%2C536&ssl=1 1024w, https://i2.wp.com/tranminhdung.vn/wp-content/uploads/2020/04/phan-loai-nghien-cuu-thi-truong-tranminhdung.vn-05.jpg?resize=768%2C402&ssl=1 768w, https://i2.wp.com/tranminhdung.vn/wp-content/uploads/2020/04/phan-loai-nghien-cuu-thi-truong-tranminhdung.vn-05.jpg?resize=260%2C136&ssl=1 260w, https://i2.wp.com/tranminhdung.vn/wp-content/uploads/2020/04/phan-loai-nghien-cuu-thi-truong-tranminhdung.vn-05.jpg?resize=50%2C26&ssl=1 50w, https://i2.wp.com/tranminhdung.vn/wp-content/uploads/2020/04/phan-loai-nghien-cuu-thi-truong-tranminhdung.vn-05.jpg?resize=143%2C75&ssl=1 143w, https://i2.wp.com/tranminhdung.vn/wp-content/uploads/2020/04/phan-loai-nghien-cuu-thi-truong-tranminhdung.vn-05.jpg?resize=960%2C502&ssl=1 960w, https://i2.wp.com/tranminhdung.vn/wp-content/uploads/2020/04/phan-loai-nghien-cuu-thi-truong-tranminhdung.vn-05.jpg?resize=917%2C480&ssl=1 917w” data-lazy-sizes=”(max-width: 917px) 100vw, 917px” data-lazy-src=”https://i2.wp.com/tranminhdung.vn/wp-content/uploads/2020/04/phan-loai-nghien-cuu-thi-truong-tranminhdung.vn-05.jpg?fit=917%2C480&ssl=1&is-pending-load=1″ srcset=”data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7″ />

Sự thành công trên con đường kinh doanh của bất cứ doanh nghiệp nào cũng nhắm tới đối tượng khách hàng của họ. Sự thỏa mãn của khách hàng quyết định sự thắng bại của mỗi chiến lược kinh doanh. Và bước đầu cho những điều đó là quá trình nghiên cứu thị trường. Vậy phân loại nghiên cứu thị trường như thế nào và có bao nhiêu phương pháp nghiên cứu cơ bản?

Phân loại nghiên cứu thị trường

Nghiên cứu thị trường có thể được phân loại dựa theo những tiêu chí khác nhau, có 2 cách phổ thông như sau:

Theo mức độ tổng quát hóa của kết quả nghiên cứu

Nghiên cứu cơ bản (basic research)

Nghiên cứu cơ bản hay còn gọi là nghiên cứu hàn lâm ám chỉ các nghiên cứu với mục đích chính là “làm giàu” kho tàng kiến thức. Kết quả nghiên cứu thường đưa đến những nền tảng lý thuyết mới, có mức độ tổng quát cao và có thể áp dụng cho nhiều doanh nghiệp hoặc nhiều lĩnh vực. 

Ví dụ: 

Một cuộc khảo sát xem xét mức độ căng thẳng có ảnh hưởng đến tần suất sinh viên tham gia gian lận trong học tập hay không?Một nghiên cứu đánh giá liệu đàn ông hay phụ nữ có nhiều khả năng bị trầm cảm?Nghiên cứu ứng dụng (applied research)

Mục đích chính của nghiên cứu ứng dụng là để giải quyết một vấn đề cụ thể của một doanh nghiệp tại một thời điểm cụ thể. Cũng chính vì vậy mà tính tổng quát hóa của nghiên cứu ứng dụng thấp, nhưng nó lại hữu hiệu để giải quyết vấn đề cụ thể cho doanh nghiệp.

Đang xem: Ví dụ cụ thể về nghiên cứu thị trường

Ví dụ: Nghiên cứu đánh giá hài lòng của khách hàng khi sử dụng sản phẩm mới ra mắt của một doanh nghiệp, từ đó doanh nghiệp có thể phát triển các chiến dịch tiếp theo.

” data-medium-file=”https://i1.wp.com/tranminhdung.vn/wp-content/uploads/2020/04/phan-loai-nghien-cuu-thi-truong-tranminhdung.vn-01.png?fit=300%2C157&ssl=1″ data-large-file=”https://i1.wp.com/tranminhdung.vn/wp-content/uploads/2020/04/phan-loai-nghien-cuu-thi-truong-tranminhdung.vn-01.png?fit=1024%2C536&ssl=1″ class=”wp-image-6793 jetpack-lazy-image” src=”https://i1.wp.com/tranminhdung.vn/wp-content/uploads/2020/04/phan-loai-nghien-cuu-thi-truong-tranminhdung.vn-01.png?resize=700%2C366&ssl=1″ alt=”Phân loại nghiên cứu thị trường theo mức độ tổng quát hóa của kết quả nghiên cứu” width=”700″ height=”366″ data-recalc-dims=”1″ data-lazy-srcset=”https://i1.wp.com/tranminhdung.vn/wp-content/uploads/2020/04/phan-loai-nghien-cuu-thi-truong-tranminhdung.vn-01.png?w=1200&ssl=1 1200w, https://i1.wp.com/tranminhdung.vn/wp-content/uploads/2020/04/phan-loai-nghien-cuu-thi-truong-tranminhdung.vn-01.png?resize=300%2C157&ssl=1 300w, https://i1.wp.com/tranminhdung.vn/wp-content/uploads/2020/04/phan-loai-nghien-cuu-thi-truong-tranminhdung.vn-01.png?resize=1024%2C536&ssl=1 1024w, https://i1.wp.com/tranminhdung.vn/wp-content/uploads/2020/04/phan-loai-nghien-cuu-thi-truong-tranminhdung.vn-01.png?resize=768%2C402&ssl=1 768w, https://i1.wp.com/tranminhdung.vn/wp-content/uploads/2020/04/phan-loai-nghien-cuu-thi-truong-tranminhdung.vn-01.png?resize=260%2C136&ssl=1 260w, https://i1.wp.com/tranminhdung.vn/wp-content/uploads/2020/04/phan-loai-nghien-cuu-thi-truong-tranminhdung.vn-01.png?resize=50%2C26&ssl=1 50w, https://i1.wp.com/tranminhdung.vn/wp-content/uploads/2020/04/phan-loai-nghien-cuu-thi-truong-tranminhdung.vn-01.png?resize=143%2C75&ssl=1 143w, https://i1.wp.com/tranminhdung.vn/wp-content/uploads/2020/04/phan-loai-nghien-cuu-thi-truong-tranminhdung.vn-01.png?resize=960%2C502&ssl=1 960w, https://i1.wp.com/tranminhdung.vn/wp-content/uploads/2020/04/phan-loai-nghien-cuu-thi-truong-tranminhdung.vn-01.png?resize=917%2C480&ssl=1 917w” data-lazy-sizes=”(max-width: 700px) 100vw, 700px” data-lazy-src=”https://i1.wp.com/tranminhdung.vn/wp-content/uploads/2020/04/phan-loai-nghien-cuu-thi-truong-tranminhdung.vn-01.png?resize=700%2C366&is-pending-load=1#038;ssl=1″ srcset=”data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7″>Phân loại nghiên cứu thị trường theo mức độ tổng quát hóa của kết quả nghiên cứu

Theo cách thức thu thập, mô tả và xử lý dữ liệu

Nghiên cứu định tính (qualtitative research)

Nghiên cứu định tính ám chỉ việc chúng ta mô tả, quan sát và thu thập dữ liệu ở dạng định tính, không lượng hóa được. Phương pháp nàythường liên quan tới những câu hỏi mở (opened question). Nó giúp người nghiên cứu có thể tìm kiếm thông tin một cách đa dạng hoặc tìm hiểu sâu về một vấn đề nào đó.

Nghiên cứu định lượng (quantitative research)

Ngược lại, nghiên cứu định lượng là nghiên cứu mà chúng ta sẽ thu thập dữ liệu ở dạng định lượng, tức dữ liệu có khả năng lượng hóa và xử lý bằng các công cụ thống kê. Nghiên cứu định lượng thường thông qua những câu hỏi đóng (closed question). Nghiên cứu định lượng không giúp người nghiên cứu hiểu sâu hoặc khám phá vấn đề mới, tuy nhiên nó có khả năng giúp người nghiên cứu khẳng định vấn đề nghiên cứu nếu được thực hiện trên quy mô lớn và đúng cách.

*

” data-medium-file=”https://i0.wp.com/tranminhdung.vn/wp-content/uploads/2020/04/phan-loai-nghien-cuu-thi-truong-tranminhdung.vn-02.png?fit=300%2C157&ssl=1″ data-large-file=”https://i0.wp.com/tranminhdung.vn/wp-content/uploads/2020/04/phan-loai-nghien-cuu-thi-truong-tranminhdung.vn-02.png?fit=1024%2C536&ssl=1″ class=”wp-image-6794″ src=”https://i0.wp.com/tranminhdung.vn/wp-content/uploads/2020/04/phan-loai-nghien-cuu-thi-truong-tranminhdung.vn-02.png?w=1200&ssl=1″ alt=””

Các phương pháp nghiên cứu thị trường

Phương pháp nghiên cứu thị trường bằng điều tra, khảo sát (Surveys)

Nghiên cứu thị trường theo phương pháp này sẽ đi thẳng vào vấn đề, phân tích được nhóm khách hàng mẫu đại diễn cho thị trường mục tiêu của mình. Mẫu càng lớn thì mức độ chính xác của kết quả điều tra càng cao.

Xem thêm: cổ phiếu ogc là gì

” data-medium-file=”https://i0.wp.com/tranminhdung.vn/wp-content/uploads/2020/04/phan-loai-nghien-cuu-thi-truong-tranminhdung.vn-03.png?fit=300%2C217&ssl=1″ data-large-file=”https://i0.wp.com/tranminhdung.vn/wp-content/uploads/2020/04/phan-loai-nghien-cuu-thi-truong-tranminhdung.vn-03.png?fit=900%2C650&ssl=1″ class=”wp-image-6795 jetpack-lazy-image” src=”https://i0.wp.com/tranminhdung.vn/wp-content/uploads/2020/04/phan-loai-nghien-cuu-thi-truong-tranminhdung.vn-03.png?resize=700%2C506&ssl=1″ alt=”Phân loại cách nghiên cứu thị trường” width=”700″ height=”506″ data-recalc-dims=”1″ data-lazy-srcset=”https://i0.wp.com/tranminhdung.vn/wp-content/uploads/2020/04/phan-loai-nghien-cuu-thi-truong-tranminhdung.vn-03.png?w=900&ssl=1 900w, https://i0.wp.com/tranminhdung.vn/wp-content/uploads/2020/04/phan-loai-nghien-cuu-thi-truong-tranminhdung.vn-03.png?resize=300%2C217&ssl=1 300w, https://i0.wp.com/tranminhdung.vn/wp-content/uploads/2020/04/phan-loai-nghien-cuu-thi-truong-tranminhdung.vn-03.png?resize=768%2C555&ssl=1 768w, https://i0.wp.com/tranminhdung.vn/wp-content/uploads/2020/04/phan-loai-nghien-cuu-thi-truong-tranminhdung.vn-03.png?resize=202%2C146&ssl=1 202w, https://i0.wp.com/tranminhdung.vn/wp-content/uploads/2020/04/phan-loai-nghien-cuu-thi-truong-tranminhdung.vn-03.png?resize=50%2C36&ssl=1 50w, https://i0.wp.com/tranminhdung.vn/wp-content/uploads/2020/04/phan-loai-nghien-cuu-thi-truong-tranminhdung.vn-03.png?resize=104%2C75&ssl=1 104w, https://i0.wp.com/tranminhdung.vn/wp-content/uploads/2020/04/phan-loai-nghien-cuu-thi-truong-tranminhdung.vn-03.png?resize=665%2C480&ssl=1 665w” data-lazy-sizes=”(max-width: 700px) 100vw, 700px” data-lazy-src=”https://i0.wp.com/tranminhdung.vn/wp-content/uploads/2020/04/phan-loai-nghien-cuu-thi-truong-tranminhdung.vn-03.png?resize=700%2C506&is-pending-load=1#038;ssl=1″ srcset=”data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7″>Phân loại cách nghiên cứu thị trường

Công ty Tư vấn Quản lý tranminhdung.vn là đơn vị triển khai nghiên cứu thị trường có bề dày kinh nghiệm, đã thực hiện rất nhiều dự án nghiên cứu cho các doanh nghiệp như Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Công ty Công nghiệp Chính xác Việt nam 1 (VPIC1),..

Phỏng vấn nhóm (Focus Groups)

Đối với phương pháp này, người điều phối sẽ sử dụng một chuỗi các câu hỏi hay chủ đề đã được soạn sẵn để dắt dẫn cuộc thảo luận giữa một nhóm người. Quá trình này được diễn ra ở một nơi trung lập, gắn với các thiết bị quay hay một phòng quan sát với rất nhiều gương. Khảo sát kéo dài từ một đến hai tiếng, với ít nhất ba nhóm để có được kết quả đáng tin cậy.

Quan sát hành vi (Observation)

Quan sát hành động của khách hàng bằng cách ghi hình lúc họ đang ở trong cửa hàng, ở nơi làm việc hay cơ quan để có thể quan sát họ mua và sử dụng sản phẩm như thế nào. Điều này sẽ giúp bạn vẽ nên được bức tranh tin cậy về hành vi mua sắm và thói quen sử dụng của khách hàng.

” data-medium-file=”https://i2.wp.com/tranminhdung.vn/wp-content/uploads/2020/04/phan-loai-nghien-cuu-thi-truong-tranminhdung.vn-04.png?fit=300%2C217&ssl=1″ data-large-file=”https://i2.wp.com/tranminhdung.vn/wp-content/uploads/2020/04/phan-loai-nghien-cuu-thi-truong-tranminhdung.vn-04.png?fit=900%2C651&ssl=1″ class=”wp-image-6800 jetpack-lazy-image” src=”https://i2.wp.com/tranminhdung.vn/wp-content/uploads/2020/04/phan-loai-nghien-cuu-thi-truong-tranminhdung.vn-04.png?resize=700%2C506&ssl=1″ alt=”Phân loại các phương pháp NCTT” width=”700″ height=”506″ data-recalc-dims=”1″ data-lazy-srcset=”https://i2.wp.com/tranminhdung.vn/wp-content/uploads/2020/04/phan-loai-nghien-cuu-thi-truong-tranminhdung.vn-04.png?w=900&ssl=1 900w, https://i2.wp.com/tranminhdung.vn/wp-content/uploads/2020/04/phan-loai-nghien-cuu-thi-truong-tranminhdung.vn-04.png?resize=300%2C217&ssl=1 300w, https://i2.wp.com/tranminhdung.vn/wp-content/uploads/2020/04/phan-loai-nghien-cuu-thi-truong-tranminhdung.vn-04.png?resize=768%2C556&ssl=1 768w, https://i2.wp.com/tranminhdung.vn/wp-content/uploads/2020/04/phan-loai-nghien-cuu-thi-truong-tranminhdung.vn-04.png?resize=202%2C146&ssl=1 202w, https://i2.wp.com/tranminhdung.vn/wp-content/uploads/2020/04/phan-loai-nghien-cuu-thi-truong-tranminhdung.vn-04.png?resize=50%2C36&ssl=1 50w, https://i2.wp.com/tranminhdung.vn/wp-content/uploads/2020/04/phan-loai-nghien-cuu-thi-truong-tranminhdung.vn-04.png?resize=104%2C75&ssl=1 104w, https://i2.wp.com/tranminhdung.vn/wp-content/uploads/2020/04/phan-loai-nghien-cuu-thi-truong-tranminhdung.vn-04.png?resize=664%2C480&ssl=1 664w” data-lazy-sizes=”(max-width: 700px) 100vw, 700px” data-lazy-src=”https://i2.wp.com/tranminhdung.vn/wp-content/uploads/2020/04/phan-loai-nghien-cuu-thi-truong-tranminhdung.vn-04.png?resize=700%2C506&is-pending-load=1#038;ssl=1″ srcset=”data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7″>Phân loại các phương pháp NCTT

Phương pháp nghiên cứu thị trường bằng thử nghiệm (Field trials)

Đưa sản phẩm mới vào một vài cửa hàng được chọn lựa để thử phản ứng của khách hàng trong các điều kiện bán hàng thực tế để hỗ trợ hoàn thiện sản phẩm, điều chỉnh lại giá cả hay cải tiến chất lượng.

Xem thêm: những bài thơ thả thính crush

Theo dõi hành vi sử dụng Internet, mạng xã hội, wifi, Big Data

Cách mạng công nghiệp 4.0 mang đến những thay đổi to lớn về phương pháp thu thập thông tin khách hàng. Những công nghệ như AI, IoT, Big Data tạo ra cuộc cách mạng về việc thu thập thông tin người dùng mà không cần triển khai các dự án nghiên cứu. Phương pháp này ngày càng chiếm ưu thế vì có khả năng nghiên cứu được hành vi chi tiết, thói quen, sở thích của số đông khách hàng trên Internet hoặc thông qua công nghệ dưới sự hỗ trợ của Big Data và các công cụ theo dõi.

Các bước nghiên cứu thị trường cơ bản

Top 5 xu hướng ngành phổ biến trong 5 năm tới tại Việt Nam

Team Marketing

Thống kê

1,940,542 lượt xem

Danh mục

Danh mụcSelect CategoryBài viết(720)Tin tranminhdung.vn(173)Tuyển dụng(6)Tin thị trường tư vấn(45)Tin tức doanh nghiệp(260)Chuyển đổi số(52)Cloud-based services(18)Công nghệ(199)Công nghệ và Cuộc sống(97)Tri thức quản lý(372)Chiến lược kinh doanh(10)Hệ thống lương 3P(5)Nghiên cứu thị trường(20)Quản trị doanh nghiệp(65)Quản trị nhân sự(5)Hệ thống lương(1)Đánh giá kết quả công việc(31)Đánh giá năng lực(6)Xu hướng thị trường(21)Dịch vụ(68)Dịch vụ Nghiên cứu Thị trường(11)Dịch vụ Tư vấn chiến lược(1)Dịch vụ Đào tạo quản lý(54)Danh mục khóa học(50)Khóa học Kỹ năng mềm(6)Khóa học Kỹ năng Quản lý(19)Khóa học Quản lý Nhân sự(13)Khóa học Quản lý Tài chính(4)Khóa học Quản trị Doanh nghiệp(15)Khóa học Quản trị Marketing và Bán hàng(4)Khóa học sắp khai giảng(5)Hình thức đào tạo(49)Đào tạo public(46)Đào tạo theo nhu cầu DN(33)Đào tạo trực tuyến – E-learning(39)Lịch đào tạo(1)Dự án(109)DA Nghiên cứu thị trường(31)DA Tư vấn chiến lược(6)DA Tư vấn chuyển đổi số(4)DA Tư vấn Hệ thống quản lý(33)DA Tư vấn Chiến lược nhân sự(4)DA Tư vấn Hệ thống lương 3P(14)DA Tư vấn KPI(11)DA Tư vấn Đánh giá năng lực(13)DA Tư vấn phát triển(2)DA Tư vấn Tái cơ cấu(10)DA Đào tạo quản lý(31)DA Đào tạo public(1)DA Đào tạo theo nhu cầu DN(9)DA Đào tạo trực tuyến – Elearning(1)Khách hàng(13)tranminhdung.vn Team(17)Our Projects(30)Development Projects(12)Digital Trasformation(1)Management Consulting Projects(11)Market Research Projects(5)Training Courses(5)Phần mềm(120)Phần mềm cơ cấu tổ chức digiiOST(1)Phần mềm Quản lý giao việc digiiTASK(12)Phần mềm quản lý KPI(17)Phần mềm Quản lý năng lực digiiCAT(26)Phần mềm Thông tin nhân sự digiiHRI(18)Phần mềm Đánh giá Kết quả digiiKPI(26)Quản trị nhân sự(2)Tài nguyên(10)Bài trình bày(2)Bản tin(7)Báo cáo thị trường(1)Tư vấn phát triển(6)Đào tạo quản lý(47)Đội ngũ tư vấn(27)

Bài đọc nhiều

Bài viết mới

Tags

Chiến lược Chuyển đổi số Chỉ số KPI Chỉ tiêu KPI CMCN 4.0 Công nghệ Công nghệ và cuộc sống digiiCAT digiiKPI digiiMS Hệ thống KPI Hệ thống lương 3p Khung năng lực khóa học khóa đào tạo kpi kpi là gì Nghiên cứu thị trường Phương pháp nghiên cứu thị trường Phần mềm Phần mềm ERP Phần mềm khung năng lực Phần mềm KPI Phần mềm nhân sự Phần mềm quản lý Phần mềm quản lý KPI Phần mềm quản lý nhân sự Phần mềm quản trị doanh nghiệp Quản lý KPI online quản lý nhân sự quản trị nhân sự Tin tranminhdung.vn Triển khai Nghiên cứu thị trường Tư vấn doanh nghiệp Tư vấn KPI Tư vấn Quản lý Xu hướng Xu hướng thị trường Đào tạo in-house Đào tạo kỹ năng Đào tạo public Đào tạo quản lý Đánh giá năng lực đào tạo đào tạo trực tuyến

Trả lời

Back to top button