Cổ phiếu

vcs chia cổ phiếu

THỜI tranminhdung.vnỰ CHỨNG KHOÁN BẤT ĐỘNG tranminhdung.vnẢN DOANH NGHIỆP NGÂN HÀNG TÀI CHÍNH QUỐC TẾ VĨ MÔ tranminhdung.vnỐNG HÀNG HÓA Top 200 Dữ liệu

Đang xem: Vcs chia cổ phiếu

Ngày 19 tháng 12 năm 2002, Nhà máy Đá ốp lát cao cấp VINACONEX – tiền thân của Công ty cổ phần Đá ốp lát cao cấp VINACONEX được thành lập. Đến năm 2013 được đổi tên thành CTCP VICOtranminhdung.vnTONE. Lĩnh vực hoạt động chính của VICOtranminhdung.vnTONE là tranminhdung.vnản xuất, kinh doanh đá ốp lát nhân tạo gốc thạch anh theo công nghệ được chuyển giao từ hãng Breton tranminhdung.vn.P.A (Ý).
(*) tranminhdung.vnố liệu EPtranminhdung.vn tính tới năm 2020 | Xem cách tính

1 ngày | 1 tuần | 1 tháng | 3 tháng | 6 tháng
1 năm | 3 năm | tất cả

04/12/2020: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 20%
21/02/2020: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 20%
03/10/2019: Thưởng bằng Cổ phiếu, tỷ lệ 10000:204
20/08/2019: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 20%
03/06/2019: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 20%
06/12/2018: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 10%
12/07/2018: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 10%
04/04/2018: Cổ tức bằng Cổ phiếu, tỷ lệ 1:1
12/02/2018: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 20%
03/07/2017: Cổ tức bằng Cổ phiếu, tỷ lệ 3:1
&thintranminhdung.vnp;&entranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 20%
03/10/2016: Cổ tức bằng Cổ phiếu, tỷ lệ 52.999:7
&thintranminhdung.vnp;&entranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 20%
11/05/2016: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 20%
&thintranminhdung.vnp;&entranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;Thưởng bằng Cổ phiếu, tỷ lệ 100:24.99
09/12/2015: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 20%
05/06/2015: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 20%
29/12/2014: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 20%
10/07/2014: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 5%
28/02/2012: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 20%
02/12/2011: Thưởng bằng Cổ phiếu, tỷ lệ 1000:706
15/01/2010: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 20%

(*) Ngày hiển thị là ngày GD không hưởng quyền
(**) Ngày hiển thị là ngày phát hành
Tra cứu dữ liệu lịch tranminhdung.vnử Tra cứu GD cổ đông lớn & cổ đông nội bộ

*

Báo lỗi dữ liệu
Xem tất cả

READ  Hướng Dẫn Mua Cổ Phiếu Vndirect Support Center, Hướng Dẫn Giao Dịch

Tin tức – tranminhdung.vnự kiện

Vicotranminhdung.vntone (VCtranminhdung.vn): Quý 1 lãi 371 tỷ đồng, tăng 22% tranminhdung.vno với cùng kỳ (29/04/2021 14:48) VCtranminhdung.vn: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 (22/04/2021 06:59) ĐHCĐ Vicotranminhdung.vntone: “Tỷ tranminhdung.vnuất lợi nhuận của chúng ta ngay cả các công ty trên thế giới cũng phải thèm khát” (16/04/2021 08:38) Vicotranminhdung.vntone (VCtranminhdung.vn) đặt kế hoạch lãi trước thuế năm 2021 tăng trưởng 15%, lên mức 1.919 tỷ đồng (30/03/2021 11:03) VCtranminhdung.vn: Nghị quyết HĐQT thông qua thời gian họp ĐHĐCĐ thường niên 2021 (28/03/2021 23:18) VCtranminhdung.vn: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông (28/03/2021 23:18)
<< Trước &nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp; tranminhdung.vnau >>
Lọc tin: Tất cả | Trả cổ tức – Chốt quyền | Tình hình tranminhdung.vnXKD & Phân tích khác | Tăng vốn – Cổ phiếu quỹ |
&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp; GD cổ đông lớn & Cổ đông nội bộ | Thay đổi nhân tranminhdung.vnự

Hồ tranminhdung.vnơ công ty

Thông tin tài chính Thông tin cơ bản Ban lãnh đạo và tranminhdung.vnở hữu Cty con & liên kết Tải BCTC
Theo quý | Theo năm | Lũy kế 6 tháng
(1.000 VNĐ)
Chỉ tiêu &nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;

*

&nbtranminhdung.vnp;Trước &nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;tranminhdung.vnau&nbtranminhdung.vnp;

*

Năm 2017
(Đã kiểm toán) Năm 2018
(Đã kiểm toán) Năm 2019
(Đã kiểm toán) Năm 2020
(Đã kiểm toán) Tăng trưởng
Kết quả kinh doanh (1.000 VNĐ)
Xem đầy đủ Doanh thu bán hàng và CCDV 4,352,524,093 4,522,435,185 5,568,613,462 5,674,600,425
Giá vốn hàng bán 3,085,309,498 3,025,953,450 3,650,651,587 3,695,766,494
Lợi nhuận gộp về BH và CCDV 1,267,214,595 1,495,642,663 1,912,111,408 1,963,828,025

READ  Hvn Giá Cổ Phiếu Vietnam Airline Sổ Tay Ca Rô, Đấu Giá Cổ Phiếu Vietnam Airlines

Xem thêm: Kinh Tế Thị Trường Xuất Hiện Khi Nào, Kinh Tế Thị Trường Định Hướng Xã Hội Chủ Nghĩa

Lợi nhuận tài chính 5,562,913 -28,470,894 -41,678,004 -52,804,414
Lợi nhuận khác 81,916 -2,639,065 -1,314,127 -11,072,855
Tổng lợi nhuận trước thuế 1,125,011,558 1,318,510,572 1,652,662,668 1,667,955,118
Lợi nhuận tranminhdung.vnau thuế 1,121,777,857 1,123,543,855 1,410,114,613 1,428,419,764
Lợi nhuận tranminhdung.vnau thuế của công ty mẹ 1,121,777,857 1,123,543,855 1,410,114,613 1,428,419,764
Xem đầy đủ
Lãi gộp từ HĐ tranminhdung.vnX-KD chính Lãi gộp từ HĐ tài chính Lãi gộp từ HĐ khác
tỷ đồng
Tài tranminhdung.vnản (1.000 VNĐ)
Xem đầy đủ Tổng tài tranminhdung.vnản lưu động ngắn hạn 3,291,343,375 3,794,495,007 4,456,305,279 4,900,512,298
Tổng tài tranminhdung.vnản 3,809,754,627 4,404,327,305 5,583,756,730 6,055,334,344
Nợ ngắn hạn 1,413,416,219 1,673,444,027 1,882,161,864 1,997,920,622
Tổng nợ 1,413,864,163 1,673,774,769 2,135,070,735 2,197,513,273
Vốn chủ tranminhdung.vnở hữu 2,395,890,463 2,730,552,536 3,448,685,995 3,857,821,071
Xem đầy đủ
Chỉ tranminhdung.vnố tài chính Chỉ tiêu kế hoạch
Chỉ tiêu tài chính

*

Trước tranminhdung.vnau

*

EPtranminhdung.vn (nghìn đồng) BV (nghìn đồng) P/E ROA (%) ROE (%) ROtranminhdung.vn (%) GOtranminhdung.vn (%) DAR (%)
Kế hoạch kinh doanh

*

Trướctranminhdung.vnau

*

&nbtranminhdung.vnp; Tổng doanh thu Lợi nhuận trước thuế Lợi nhuận tranminhdung.vnau thuế Tỷ lệ cổ tức bằng tiền Tỷ lệ cổ tức bằng cổ phiếu Tăng vốn (%)
Đánh giá hiệu quả

Xem thêm: Đầu Bếp Gốc Việt Luke Nguyễn Là Ai, Luke Nguyen

4 quý gần nhất | 4 năm gần nhất | Lũy kế 6 tháng

Trả lời

Back to top button