Vai Trò Của Thị Trường Chứng Khoán Trong Nền Kinh Tế, Vai Trò Thị Trường Giao Dịch

Thị trường chứng khoán là một định chế tài chính tất yếu của nền kinh tế thị trường phát triển. thị trường chứng khoán là chiếc cầu vô hình nôi liền giữa cung và cầu vốn trong nền kinh tế. Một thị trường chứng khoán lành mạnh và hoạt động có hiệu quả sẽ tạo điều kiện khai thác tốt các tiềm năng của nền kinh tế, tạo sự lành mạnh trong việc thu hút và phân phôi vốn trong nền kinh tê một cách có hiệu quả nhất.

Đang xem: Vai trò của thị trường chứng khoán trong nền kinh tế

Chức năng cơ bản của thị trường chứng khoán là huy động vốn đầu tư cho nền kinh tế và tăng tiết kiệm quốc gia thông qua việc phát hành và luân chuyển chứng khoán có giá. Việc mua đi bán lại chứng khoán trên TTCR đã tạo điều kiện di chuyển vốn từ nơi thừa vốn sang nơi thiếu vốn, tạo điều kiện chuyển hướng đầu tư từ ngành này sang ngành khác, từ đó góp phần điều hòa vốn giữa các ngành kinh tế, phá vở “tính ỳ” của đầu tư trong sản xuất, tạo ra những động năng cho sản xuất kinh doanh, góp phần tạo nên sự phát triển nhanh và đồng đêu của nền kinh tế. thị trường chứng khoán là một định chế rất cơ bản trong hệ thông thị trường tài chính, là chất xúc tác quan trọng trong việc huy động vổn cho đầu tư phát triển và thúc đẩy các hoạt động kinh tế.

*

Việc đầu tư vốn từ nưóc ngoài có thể thực hiện bằng nhiều biện pháp khác nhau, trong đó có đầu tư vốn thông qua thị trường chứng khoán (vốn đầu tư gián tiếp – FII). Với nguyên tắc công khai, thị trường chứng khoán là nơi mà các nhà đầu tư nước ngoài có thể theo dõi và nhận định một cách dễ dàng hoạt động của các ngành, các doanh nghiệp trong nước mà họ đầu tư. Hơn nữa, thị trường chứng khoán thu hút vốn thông qua mua bán chứng khoán, từ đó mà tạo môi trường đầu tư thuận lợi cho các nhà đầu tư nước ngoài. Họ chỉ cần bỏ vốh vào đầu tư bằng cách mua cổ phiếu hoặc trái phiếu trên thị trường. Việc thu hút nguồn vốn nước ngoài đang diễn ra trong sự cạnh tranh gay gắt giữa các nước trên thê giới. Dòng chảy nguồn vốn quổc tê sẽ đi tới những thị trường an toàn, có tính luân chuyển cao và thuận lợi nhất. Mặt khác, nếu không có chính sách khống chế và biện pháp quản lý tốt thì các nhà đầu cơ tiền tệ, đầu cơ chứng khoán quốc tế sẽ có khả năng chi phôi thị trường của các nước nhận đầu tư, gây ra những hậu quả không tốt tới nền kinh tế.
– Thị trường chứng khoán kích thích các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh lành mạnh và có hiệu quả hơn.
Với nguyên tắc công khai của thị trường chứng khoán, các nhà đầu tư có thể theo dõi, đánh giá, kiểm soát các công ty một cách dễ dàng. Đồng thời, vối sự tự do lựa chọn của nhà đầu tư trong việc mua hay bán chứng khoán, các doanh nghiệp muôn huy động được vốn và duy trì vốh hoạt động thông qua thị trường chứng khoán phải tính toán, làm ăn đàng hoàng, lành mạnh và có hiệu quả ngày càng cao. Nếu không thì doanh nghiệp và ban lãnh đạo doanh nghiệp sẽ được quyết định bởi thị trường.
Một trong những mục tiêu của chính sách kinh tế, tài chính của Nhà nước là ổn định và phát triển kinh tế. Ngân sách Nhà nước là nguồn tài chính quan trọng để Nhà nước thực hiện các chương trình phát triển kinh tế – xã hội cửa mình. Bên cạnh việc tăng thu ngân sách từ thuế, Nhà nước thường sử dụng biện pháp phát hành trái phiếu chính phủ, một hình thức tín dụng Nhà nước, trong đó Nhà nước vay tiền của công chúng. Như vậy, thị trường chứng khoán chính là phương tiện giám sát tình hình hoạt động tài chính của ngân sách Nhà nước.
vể kinh tế, việc Nhà nước vay tiền của dân cư có ý nghĩa lớn về kinh tế và chính trị vì Nhà nước có thể quản lý cung tiền tệ, thực hiện được mục tiêu ổn định tiền tệ, kiểm soát lạm phát, lành mạnh nền tài chính quốc gia.
-Thị trường chứng khoán là công cụ đánh giá hoạt động kinh doanh và là phong vũ biểu của nền kinh tế.

Xem thêm: vay tiền gấp ở an giang


thị trường chứng khoán phản ánh tình trạng của các doanh nghiệp và của cả nền kinh tế quốc gia. Các thị giá chứng khoán được thể hiện thường xuyên trên thị trường đã phản ánh giá trị phần tài sản có của doanh nghiệp trên cơ sở đánh giá thực trạng của doanh nghiệp, mức độ đầu tư, trạng thái kỉnh tế. Chỉ có những doanh nghiệp làm ăn lành mạnh, có hiệu quả cao, hứa hẹn triển vọng tương lai tốt thì giá trị thị trường của chứng khoán công ty mới cao và ngược lại.
Ngoài sự đánh giá các doanh nghiệp, thị trường chứng khoán còn là phong vũ biểu của nền kinh tế; giúp các nhà đầu tư và các nhà quản lý có cơ sở đánh giá thực trạng và dự đoán tương lai của nền kỉnh tế. Diễn biến của thị giá chứng khoán và khái quát hơn là chỉ sô' chứng khoán đã phản ánh thông tin đa dạng và nhiều chiều cho nhà đầu tư trước diễn biến của các rủi ro tiền tệ (như mức độ lạm phát dự đoán) và rủi ro tài chính. Thị trường chứng khoán còn phản ứng rất nhạy cảm trước các chính sách kinh tê vĩ mô, các biến động của nền kinh tế. Vì vậy, các nhà hoạch định chính sách và quản lý thường thông qua thị trường chứng khoán để phân tích, dự đoán, đề ra các chính sách điều tiết kinh tế và phương pháp quản lý kinh tế thích hợp, qua đó mà tác động tới các hoạt động của nền kinh tế quốc dân.
Tóm lại, thị trường chứng khoán là cầu nối giữa cung – cầu về vốn, giữa đầu cơ nâng giá và đầu cơ hạ giá chứng khoán, giữa nhu cầu vay vốn dài hạn và các hoạt động cho vay ngắn hạn mà nhiều nhà đầu tư ưa thích. Rõ ràng, với cách thức hoạt động mềm dẻo linh hoạt của thị trường chứng khoán, thị trường chứng khoán đã phát huy vai trò tích cực và có ý nghĩa quan trọng đôi với nền kinh tê phát triển theo cơ chế thị trường.

*

Tuy nhiên, bên cạnh vai trò thể hiện những mặt tích cực của thị trường chứng khoán, hoạt động của thị trường chứng khoán cũng chứa đựng một số yếu tố tiêu cực như:
Đó là hiện tượng một hoặc nhiều người cấu kết với nhau để cùng mua hoặc bán liên tục một loại chứng khoán nào đó, dẫn tới sự khan hiếm hoặc thừa thãi về loại chứng khoán đó trên thị trường một cách giả tạo; làm cho giá chứng khoán tăng lên hoặc giảm xuống một cách không bình thường.
Luật thị trường chứng khoán các nước không cấm hoàn toàn hoạt động đầu cơ, nhưng các hoạt động như nâng giá, ép giá một cách giả tạo, tích trữ quá mức, hoặc mọi sự cấu kết đầu cơ lòng đoạn thị trường sẽ bị trừng phạt theo luật định.
Đó là hiện tượng cá nhân lợi dụng thông tin nội bộ để thực hiện mục đích đầu cơ của mình gây ảnh hưởng đến giá trị chứng khoán và gây bất lợi cho người khác. Điều này vi phạm nguyên tắc và đạo đức hoạt động của thị trường chứng khoán là mọi nhà đầu tư phải có cơ hội như nhau. Vì vậy, mua bán nội gián được coi là hành vi phi đạo đức thương mại. Việc cấm mua bán nội gián đã được đưa vào luật của các nước có thị trường chứng khoán như Mỹ năm 1934, Anh quốc năm 1986… và ở Việt Nam hiện nay, mua bán nội gián bị xử lý theo Bộ luật Hình sự.
Điều này gây tác động đến tâm lý của những người đầu tư, dẫn tới thay đổi xu hướng đầu tư, gây ảnh hưởng đến thị giá chứng khoán của doanh nghiệp trên thị trường và gây thiệt hại cho đại đa số nhà đầu tư.

Xem thêm: Vay Tiền Qua Sim Tại Hải Phòng, Nhận Tiền Ngay, Vay Tiền Nhanh Tại Hải Phòng, Nhận Tiền Ngay

Việc nhận thức đúng đắn và đầy đủ về tính hai mặt của thị trường chứng khoán có ý nghĩa rất quan trọng trong quá trình nghiên cứu và vận dụng thực tiễn, đặc biệt là ỗ Việt Nam, khi mà thị trường chứng khoán vẫn còn là vấn để mới mẻ đòi hỏi hệ thống luật pháp phải hoàn chỉnh và sự giám sát chặt chẽ của cơ quan quản lý nhà nước.

Chúc bạn thành công !

Bạn có thắc mắc gì muốn được giải đáp hãy để lại ý kiến ( Họ tên, Số điện thoại hoặc Email, câu hỏi) của mình dưới dưới phần bình luận chúng tôi sẽ giải đáp cho bạn !

Trả lời

Back to top button