Vay tiền

Vai Trò Của Chính Sách Tiền Tệ Trong Bối Cảnh Covid, Ảnh Hưởng Của Dịch Covid

Thông qua nguồn dữ liệu thứ cấp thu thập được, bài viết sử dụng phương pháp VAR để kiểm định mối liên hệ và mức độ tác động của chính sách tiền tệ đến tăng trưởng kinh tế của Việt Nam.

Kết quả nghiên cứu cho thấy, có mối liên hệ giữa các biến số của chính sách tiền tệ và tăng trưởng kinh tế, trong đó cung tiền tác động rất mạnh đến tăng trưởng kinh tế, lãi suất ngắn hạn và dài hạn đều có tác động nhưng tác động ngược chiều. Từ kết quả nghiên cứu, bài viết kiểm định mối liên hệ giữa chính sách tiền tệ và tăng trưởng kinh tế, đánh giá tác động của chính sách tiền tệ đến tăng trưởng kinh tế của Việt Nam, từ đó đưa ra các kiến nghị phù hợp.

Đang xem: Vai trò của chính sách tiền tệ

Đặt vấn đề

Chính sách tiền tệ là một trong những yếu tố quan trọng trong điều hành kinh tế vĩ mô của các nền kinh tế mở. Thông qua việc tác động đến các biến số vĩ mô, chính sách tiền tệ giúp duy trì sự ổn định và kích thích tăng trưởng kinh tế. Nhiều nghiên cứu đã khẳng định, chính sách tiền tệ của ngân hàng trung ương có tác động trực tiếp đến các biến số tại các nước phát triển như: Tỷ lệ thất nghiệp, giá cả, tốc độ tăng trưởng kinh tế (GDP), cán cân thanh toán… (Anowor và cộng sự, 2016; Precious, 2014).

*

Vai trò của chính sách tiền tệ đối với tăng trưởng kinh tế phụ thuộc vào việc xây dựng và điều hành các công cụ của chính sách tiền tệ của ngân hàng trung ương (Alavinasab, 2016). Trong bối cảnh hội nhập quốc tế hiện nay, chính sách tiền tệ càng có vai trò quan trọng hơn vì nó tác động trực tiếp đến luồng vốn chu chuyển của các quốc gia, từ đó tác động nhất định đến tăng trưởng kinh tế. Chính vì vậy, việc nắm bắt những tác động của chính sách tiền tệ tới tăng trưởng kinh tế có ý nghĩa thiết thực.

READ  Cách Vay Tiền Snap ($Nap) Và Những Điều Cần Lưu Ý, Fe Credit $Nap Là Gì

Tổng quan nghiên cứu

Chính sách tiền tệ là một phần và là công cụ của chính sách vĩ mô; là tập hợp các biện pháp và chính sách để đáp ứng các mục tiêu yêu cầu thông qua các công cụ khác nhau. Mục tiêu cơ bản của chính sách tiền tệ là tạo việc làm, tăng trưởng kinh tế, ổn định giá cả, ổn định lãi suất, ổn định thị trường tài chính, ổn định thị trường hối đoái (Mishkin, 2004). Để điều hành chính sách tiền tệ, ngân hàng trung ương có thể sử dụng các công cụ như: Tỷ lệ dự trữ bắt buộc, nghiệp vụ thị trường mở và cho vay chiết khấu.

Thông qua các kênh truyền dẫn, những công cụ này tác động nhất định đến lãi suất, đầu tư và GDP thực (Roger, 2006). Về mặt lý thuyết, tác động của chính sách tiền tệ đến tăng trưởng kinh tế phụ thuộc vào nhiều yếu tố trong đó có độ co dãn của lãi suất đối với cầu tiền. Nếu cầu tiền không co dãn đối với lãi suất thì khối lượng cung tiền có tác động mạnh đến lãi suất thị trường.

Bên cạnh đó, độ co dãn của lãi suất đối với chi tiêu cho đầu tư cũng có tác động. Nếu kỳ vọng chi tiêu cho đầu tư không co dãn với lãi suất thì sự thay đổi lãi suất thị trường có tác động mạnh đến tăng trưởng kinh tế. Xu hướng tiêu dùng biên là yếu tố cũng có khả năng tác động. Nếu xu hướng tiêu dùng biên lớn, tác động của đầu tư lên tăng trưởng kinh tế thực sẽ lớn (Roger, 2006).

*

Từ cơ sở lý thuyết, nhiều nghiên cứu đã được thực hiện để kiểm định và đánh giá tác động của chính sách tiền tệ đến tăng trưởng kinh tế. Các nghiên cứu thực nghiệm này đã công bố nhiều kết quả khác nhau.

Xem thêm: Nhưng Bức Thư Thả Thính – Nhưng Bức Thư Tình Thả Thính

READ  Cho Vay Tiền Nhanh Ở Hà Nội Lãi Suất Thấp, Vay Tiền Nhanh Hà Nội Bằng Cmnd

Kết quả nghiên cứu của Sean, M. (2019) cho thấy, các biến đại diện cho chính sách tiền tệ gồm cung tiền, lạm phát và tỷ giá có mối tương quan dương với tăng trưởng kinh tế tại Campuchia. Đối với biến lãi suất, kết quả kiểm định thể hiện mối tương quan ngược chiều với tăng trưởng kinh tế.

Nghiên cứu kiểm định tác động của chính sách tiền tệ đến tăng trưởng kinh tế tại Nigeria của tác giả Sulaiman (2014) đã ghi nhận về mối liên hệ giữa lãi suất, tỷ giá và tăng trưởng kinh tế, trong khi hệ số dự trữ tiền mặt và cung tiền có tác động không đáng kể và mối quan hệ này chỉ có một chiều, không có sự tác động ngược lại của GDP đến các biến số của chính sách tiền tệ.

Cùng đối tượng nghiên cứu là Nigeria, nghiên cứu của Nwoko (2016) thực hiện kiểm định “Mức độ hiệu quả trong việc sử dụng chính sách tiền tệ của Nigeria để kích thích tăng trưởng kinh tế” từ giai đoạn 1990 – 2011. Tác giả đã sử dụng mô hình hồi quy bội và phương pháp OLS để phân tích sự ảnh hưởng của mức cung tiền, giá trung bình, lãi suất và lực lượng lao động đối với GDP. Kết quả nghiên cứu cho thấy, chính sách tiền tệ có hiệu quả trong việc điều chỉnh tỷ lệ thất nghiệp, giá cả, sản lượng đầu ra và tốc độ tăng trưởng của nền kinh tế. Cụ thể là mức giá trung bình và lực lượng lao động có tác động mạnh đến GDP và cung tiền có tác động đến GDP, lãi suất có tác động âm nhưng không đáng kể đến GDP. Đối với trường hợp Kenya, nghiên cứu tiêu biểu của tác giả Kamaan (2014) đã sử dụng phương pháp VAR để phân tích và chỉ ra rằng, các cú sốc của chính sách tiền tệ có tác động âm và đáng kể đến sản lượng đầu ra trong 2 tháng đầu và chuyển sang tác động dương trong 4 tháng tiếp theo.

*

Tuy nhiên, tác động của lãi suất liên ngân hàng lên lạm phát thì kết quả thể hiện dương và đáng kể trong 2 tháng rưỡi đầu sau đó. Sự tác động vẫn dương nhưng không đáng kể trong 6 tháng tiếp theo, từ đó cho thấy, các quyết định liên quan đến chính sách có tác động đến tốc độ tăng trưởng kinh tế. Đối với trường hợp của Lào, cung tiền lại có tác động ngược chiều với tăng trưởng kinh tế trong dài hạn trong khi lãi suất và tỷ giá hối đoái lại có tác động dương (Srithilat, 2017).

READ  Sự Thật Không Ngờ Về ' Lúm Đồng Tiền Ở Vai, Lúm Đồng Tiền Sau Lưng, Hõm Venus Có Ý Nghĩa Gì

Nghiên cứu của Twinoburyo (2018) có kết quả hoàn toàn khác, chính sách tiền tệ không tác động đến tăng trưởng kinh tế trong dài hạn nhưng trong ngắn hạn thì có tác động thông qua kênh truyền dẫn lãi suất. Bên cạnh các biến lãi suất, tỷ giá, cung tiền M2, lạm phát, Shobande (2019) đã đưa vào mô hình kiểm định thêm 2 biến cán cân thương mại và tín dụng trong nước để đánh giá tác động của chính sách tiền tệ đến tăng trưởng kinh tế của Nigeria.

Kết quả thu được cho thấy, lãi suất, tín dụng trong nước và cán cân thương mại có tác động cùng chiều đến tăng trưởng kinh tế trong dài hạn. Trong khi đó, cung tiền, lạm phát và tỷ giá hối đoái có tác động ngược chiều. Bên cạnh đó, thông qua việc sử dụng phương pháp phân tích chuỗi thời gian, một phát hiện mới của nghiên cứu cho thấy, tăng trưởng kinh tế trong quá khứ có tác động đến tăng trưởng kinh tế hiện tại trong ngắn hạn với độ trễ là 1 kỳ (1 năm). Từ các nghiên cứu thực nghiệm có thể thấy rằng, có nhiều kết quả thu thập khác nhau về mối quan hệ giữa chính sách tiền tệ và tăng trưởng kinh tế, cũng như xu hướng tác động của từng biến.

Xem thêm: 7 Loại Chì Xé Là Gì – Hướng Dẫn Sử Dụng Bút Chì Xé Sharpie Peel

*

Mục tiêu nghiên cứu

Mục tiêu chung của nghiên cứu này là nhằm đánh giá sự tác động của chính sách tiền tệ đến tăng trưởng kinh tế của Việt Nam. Cụ thể là kiểm định mối liên hệ giữa chính sách tiền tệ và tăng trưởng kinh tế, đánh giá tác động của chính sách tiền tệ đến tăng trưởng kinh tế của Việt Nam, từ đó đưa ra các kiến nghị phù hợp.

Trả lời

Back to top button