Chứng khoán

Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước Tuyển Dụng 2017, Chi Tiết Tin

*

I. CHỈ TIÊU, VỊ TRÍ, CHUYÊN NGÀNH TUYỂN DỤNG:

Chỉ tiêu tuyển dụng công chức UBCKNN năm 2020: 35 chỉ tiêu công chức loại C, ngạch Chuyên viên (mã số 01.003), gồm các vị trí như sau:

1. Chuyên viên quản lý kinh doanh chứng khoán: 06 chỉ tiêu.

Đang xem: ủy ban chứng khoán nhà nước tuyển dụng 2017

2. Chuyên viên giám sát thị trường chứng khoán: 05 chỉ tiêu.

3. Chuyên viên phát triển thị trường chứng khoán: 03 chỉ tiêu.

4. Chuyên viên thanh tra chứng khoán: 10 chỉ tiêu.

5. Chuyên viên pháp chế: 04 chỉ tiêu.

6. Chuyên viên tài vụ – quản trị: 03 chỉ tiêu.

7. Chuyên viên công nghệ thông tin: 04 chỉ tiêu.

(Chi tiết từng vị trí, đối tượng, điều kiện tuyển dụng theo Phụ lục số 01).

II. ĐỐI TƯỢNG, ĐIỀU KIỆN ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN:

1. Điều kiện chung:

Đảm bảo điều kiện đăng ký dự tuyển thực hiện theo quy định tại Khoản 1 Điều 36 Luật Cán bộ, Công chức, cụ thể như sau:

1.1. Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển công chức:

– Có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam;

READ  Điều Kiện Mở Tài Khoản Giao Dịch Chứng Khoán, Thủ Tục Và Điều Kiện Mở Tài Khoản Chứng Khoán

– Đủ 18 tuổi trở lên;

– Có đơn dự tuyển; có lý lịch rõ ràng;

– Có văn bằng, chứng chỉ phù hợp;

– Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt;

– Đủ sức khoẻ để thực hiện nhiệm vụ;

– Các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí dự tuyển.

Xem thêm: Giám Đốc Sáng Lập Grab Việt Nam Nguyễn Tuấn Anh Grab Là Ai, Cựu Ceo Nguyễn Tuấn Anh Rời Grab Việt Nam

1.2. Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển công chức:

– Không cư trú tại Việt Nam;

– Mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

– Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành hoặc đã chấp hành xong bản án, quyết định về hình sự của Tòa án mà chưa được xóa án tích; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục.

2. Điều kiện cụ thể về văn bằng, chứng chỉ:

2.1. Về trình độ chuyên môn:

– Người đăng ký dự thi tuyển công chức phải có chuyên ngành đào tạo được ghi trên bằng tốt nghiệp hoặc bảng điểm đúng theo chuyên ngành đào tạo phù hợp yêu cầu của vị trí việc làm đăng ký dự tuyển.

– Đối với các thí sinh đào tạo tại nước ngoài có chuyên ngành đào tạo gần giống hoặc tương đồng với chuyên ngành đào tạo trong thông báo tuyển dụng được phép nộp hồ sơ. Việc đánh giá nội dung các môn học để xác định điều kiện tiêu chuẩn, thí sinh được dự thi do Hội đồng tuyển dụng quyết định.

READ  Thông Tin Về Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Bảo Việt, Bvsc: Trang Chủ

– Yêu cầu tốt nghiệp đại học, hoặc sau đại học loại giỏi trở lên đối với các vị trí: Chuyên viên quản lý kinh doanh chứng khoán; Chuyên viên giám sát thị trường chứng khoán; Chuyên viên phát triển thị trường chứng khoán; Chuyên viên thanh tra chứng khoán; Chuyên viên pháp chế; và Chuyên viên tài vụ – quản trị.

Riêng đối với vị trí Chuyên viên công nghệ thông tin yêu cầu tốt nghiệp loại khá trở lên.

Trong trường hợp trên bằng tốt nghiệp không ghi rõ xếp loại tốt nghiệp thì Hội đồng tuyển dụng căn cứ theo các tài liệu chứng minh kết quả học tập của người dự tuyển theo xếp loại của trường (bảng điểm học tập; bảng đánh giá xếp loại của trường; quy định, quy chế, văn bản xác nhận, thư xác nhận của trường đạt loại khá, giỏi, xuất sắc…) để xác định mức xếp loại tốt nghiệp đủ điều kiện nộp hồ sơ dự thi của thí sinh.

(Chi tiết điều kiện về chuyên ngành đào tạo đối với từng vị trí tuyển dụng theo Phụ lục số 01).

2.2. Về trình độ ngoại ngữ:

Có chứng chỉ tiếng Anh với trình độ đáp ứng yêu cầu của vị trí việc làm còn thời hạn tính đến thời điểm nộp hồ sơ tuyển dụng, cụ thể:

Lưu ý:

– Điều kiện về văn bằng, chứng chỉ tiếng Anh nêu trên không áp dụng đối với thí sinh tốt nghiệp đại học, sau đại học ở nước ngoài bằng tiếng Anh; tốt nghiệp đại học, sau đại học về ngoại ngữ chuyên ngành tiếng Anh, ngôn ngữ Anh.

READ  Nghiệp Vụ Tự Doanh Chứng Khoán Tiếng Anh Là Gì ? Từ Vựng Chuyên Ngành Chứng

Xem thêm: Folate Là Gì? Axit Folic Là Gì ? Vai Trò Của Axit Folic Với Cơ Thể

– Trường hợp thí sinh tốt nghiệp đại học ở nước ngoài, học bằng tiếng nước ngoài khác tiếng Anh hoặc trường hợp người tốt nghiệp đại học, sau đại học tại cơ sở đào tạo bằng tiếng nước ngoài ở Việt Nam thì vẫn phải có chứng chỉ tiếng Anh ở trình độ tương ứng của vị trí việc làm tuyển dụng mới đủ điều kiện đăng ký dự tuyển.

2.3. Về trình độ Tin học:

Trả lời

Back to top button