Chứng khoán

Tư Vấn Tỷ Lệ Sở Hữu Của Nhà Đầu Tư Nước Ngoài Tại Công Ty Chứng Khoán

Trong nền kinh tế mở như hiện nay, việc nhà đầu tư nước ngoài đầu tư vào thị trường chứng khoán nước ta ngày càng trở lên phổ biến và có xu hướng ngày càng tăng.Khi đầu tư vào thị trường chứng khoán tại Việt Nam, câu hỏi mà nhiều nhà đầu tư nước ngoài quan tâm là tỷ lệ sở hữu vốn góp của họ trên thị trường chứng khoán là bao nhiêu? Công ty Luật TNHH HTC Việt Nam sẽ giải đáp thắc mắc đó trong bài viết dưới đây:

1. Căn cứ pháp lý

– Luật đầu tư 2014;

– Nghị định 118/2015/NĐ-CP Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư;

– Thông tư 123/2015/TT-BTC hướng dẫn hoạt động đầu tư nước ngoài trên thị trường chứng khoán Việt Nam;

– Nghị định số 60/2015/ NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 7 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán.

Đang xem: Tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tại công ty chứng khoán

READ  Nhúng Widget Chứng Khoán Trên Iphone, Widget Biểu Đồ

*

2. Luật sư tư vấn tỷ lệ sở hữu vốn của nhà đầu tư nước ngoài trên thị trường chứng khoán Việt Nam

Tỷ lệ sở hữu nước ngoài trên thị trường chứng khoán Việt Nam được quy định cụ thể tại Điều 11 Thông tư 123/2015/TT-BTC hướng dẫn hoạt động đầu tư nước ngoài trên thị trường chứng khoán Việt Nam như sau:

Tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại công ty đại chúng; doanh nghiệp nhà nước thực hiện cổ phần hóa theo hình thức chào bán chứng khoán ra công chúng; tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài đối với trái phiếu, chứng chỉ quỹ đầu tư chứng khoán, cổ phiếu của công ty đầu tư chứng khoán, cổ phiếu không có quyền biểu quyết của công ty đại chúng, chứng khoán phái sinh, chứng chỉ lưu ký được xác định theo quy định tại khoản 2 Điều 1 Nghị định số 60/2015/ NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 7 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán (sau đây gọi tắt là Nghị định số 60/2015/NĐ-CP).

Công ty đại chúng có trách nhiệm xác định ngành, nghề đầu tư kinh doanh và tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại công ty. Danh mục về ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện; tỷ lệ sở hữu nước ngoài đối với từng ngành, nghề đầu tư kinh doanh (nếu có) thực hiện theo Điều ước quốc tế, quy định pháp luật đầu tư, pháp luật doanh nghiệp và các quy định pháp luật khác có liên quan.

READ  Sự Cố Sập Sàn Chứng Khoán Tp

Công ty đại chúng không bị hạn chế tỷ lệ sở hữu nước ngoài theo quy định tại khoản 2 Điều 1 Nghị định số 60/2015/NĐ-CP khi muốn hạn chế tỷ lệ sở hữu nước ngoài thực tế thì phải quy định rõ tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Điều lệ công ty. Việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty được thực hiện dưới hình thức triệu tập họp hoặc lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông bằng văn bản theo quy định pháp luật doanh nghiệp.

Xem thêm: Madara Là Ai? Uchiha Madara Là Ai Madara Là Ai

Trường hợp thay đổi ngành, nghề đầu tư kinh doanh, tổ chức lại công ty hoặc quy định pháp luật thay đổi dẫn tới công ty đại chúng có tỷ lệ sở hữu nước ngoài thực tế vượt mức tối đa quy định tại khoản 2 Điều 1 Nghị định số 60/2015/ NĐ-CP, công ty đại chúng và các tổ chức, cá nhân có liên quan phải bảo đảm không làm tăng tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại công ty.

Tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại tổ chức kinh doanh chứng khoán là không bị hạn chế, trong đó:

+ Tổ chức nước ngoài đáp ứng điều kiện quy định tại khoản 21 và khoản 24 Điều 1 Nghị định số 60/2015/NĐ-CP được sở hữu từ 51% trở lên vốn điều lệ của tổ chức kinh doanh chứng khoán;

+ Mỗi nhà đầu tư nước ngoài là cá nhân, tổ chức khác chỉ được sở hữu dưới 51% vốn điều lệ của tổ chức kinh doanh chứng khoán.

READ  Biểu Phí Lưu Ký Chứng Khoán Tính Như Thế Nào, Cách Tính Phí Lưu Ký Chứng Khoán

Tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa trong tổ chức kinh doanh chứng khoán phải được quy định tại Điều lệ của tổ chức kinh doanh chứng khoán, trừ trường hợp tổ chức kinh doanh chứng khoán không hạn chế sở hữu nước ngoài.

Xem thêm: Nhân Viên Phòng Kỹ Thuật Tiếng Anh Là Gì, Giám Đốc Kỹ Thuật Tiếng Anh Là Gì

Trên đây là những ý kiến tư vấn của chúng tôi về tỷ lệ sở hữu vốn của nhà đầu tư nước ngoài trên thị trường chứng khoán. Công ty Luật TNHH HTC Việt Nam hân hạnh đồng hành cùng khách hàng trong việc giải quyết mọi vấn đề pháp lý. Hãy liên hệ với chúng tôi để được sử dụng dịch vụ tư vấn một cách tốt nhất.

(Huế)

Công ty Luật TNHH HTC Việt Nam

gmail.com

———————————————

Tư vấn cho nhà đầu tư nước ngoài mua lại phần vốn góp, phần vốn góp tại doanh nghiệp Việt Nam

Chuyển nhượng vốn cho nhà đầu tư nước ngoài

Tư vấn cho nhà đầu tư nước ngoài góp vốn vào công ty quảng cáo tại Việt Nam

Hồ sơ thay đổi thành viên là nhà đầu tư nước ngoài trong công ty phần vốn góp chưa niêm yết

Đầu tư theo hình thức góp vốn, mua phần vốn góp, phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài

Trả lời

Back to top button