Chứng khoán

Tỷ Lệ Ký Quỹ Chứng Khoán Phái Sinh ? &Ndash; Vndirect Support Center

CCP : Central CounterParty Clearing House (Đối tác thanh toán bù trừ trung tâm) CM: Thành viên bù trừ NCM: Thành viên không bù trừ GCM: Thành viên bù trừ chung DCM: Thành viên bù trừ trực tiếp IM: Mức ký quỹ ban đầu IMd : Ký quỹ thanh toán đáo hạn chuyển giao vật chất MR: Mức ký quỹ yêu cầu SM: Mức ký quỹ song hành TA: Tài khoản lưu ký của NĐT mở tại CTCK TAT : Tài khoản giao dịch CKPS TAM : Tài khoản giao dịch để ký quỹ VM: Ký quỹ biến đổi . Là khoản lãi/lỗ hàng ngày phát sinh do biến đổi giá với tất cả các vị thế (TK non-netted) và vị thế ròng (TK netted) trên TK KH. DSP : Gía thanh toán cuối ngày FSP : Gía thanh toán cuối cùng AI : Là lãi trái phiếu được hưởng chưa được thanh toán tính từ kỳ trả lãi trước đến ngày thanh toán cuối cùng (do SGDCK cung cấp) M: Hệ số nhân CF: Hệ số chuyển đổi (do SGDCK cung cấp).

Đang xem: Tỷ lệ ký quỹ chứng khoán phái sinh

III.Các tỷ lệ cảnh báo và ngưỡng sử dụng tài sản ký quỹ

*

Khi Tỷ lệ sử dụng tài sản ký quỹ của NĐT :

READ  A7 Chứng Khoán Là Ai - Điểm Danh Cao Thủ Chứng Khoán

Đạt mức 1,2 : CCP sẽ gửi cảnh báo đến TVBT để thông báo NĐT Đạt mức Limit : CCP sẽ gửi HNX ngừng giao dịch TK và yêu cầu TVBT thông báo NĐT nộp bổ sung tài sản ký quỹ hoặc đóng bớt vị thế Tại 10h: giá HNX30F1706 là 127 Gía thanh toán cuối ngày (DSP) : 140

Nhà đầu tư ký quỹ trước giao dịch là 280.000, ngưỡng sử dụng TSKQ quy định là 100%.

Price IM VM MR=IM+VM Collateral Collateral Usage
130 234.000 0.00 234.000 280.000 83,57%
127 228.600 (60.000) 288.600 280.000 103,07% =>TK bị ngừng giao dịch(NĐT phải bổ sung ký quỹ/ nộp tiền thanh toán lỗ để đảm bảo tỷ lệ)
140 252.000 200.000 252.000 280.000 90%

IV.

Xem thêm: Các Vị Trí Trong Công Ty Nghiên Cứu Thị Trường Tiếng Anh Là Gì?

Xem thêm: Tìm Hiểu Chơi Chứng Khoán Cho Người Mới Bắt Đầu, Cách Chơi Cổ Phiếu Với 10 Triệu Đồng

Tỷ lệ ký quỹ ban đầu( IM) và tỷ lệ sử dụng tài sản ký quỹ áp dụng từ ngày 10.08.2017 cho các giao dịch chứng khoán phái sinh tại tranminhdung.vn như sau:

Tỷ lệ ký quỹ ban đầu sẽ lớn hơn 10% và phải đảm bảo tỷ lệ sử dụng tài sản ký quỹ luôn nhỏ hơn 70%. Tỷ lệ sử dụng tài sản ký quỹ từ 80%: tranminhdung.vn sẽ thông báo ký quỹ bổ sung. Tỷ lệ sử dụng tài sản ký quỹ từ 90%: tranminhdung.vn sẽ đóng vị thế bắt buộc.

READ  chứng khoán hnx

STT

Sản phẩm

Mã chứng khoán phái sinh

Tỷ lệ ký quỹ ban đầu

Tỷ lệ sử dụng tài sản ký quỹ (*)

1

Hợp đồng tương lai chỉ số VN30 tháng 8/2017

VN30F1708

Từ 10%- 15%

Nhỏ hơn 70%

2

Hợp đồng tương lai chỉ số VN30 tháng 9/2017

VN30F1709

Từ 10%- 15%

Nhỏ hơn 70%

3

Hợp đồng tương lai chỉ số VN30 tháng 12/2017

VN30F1712

Từ 10%- 15%

Nhỏ hơn 70%

4

Hợp đồng tương lai chỉ số VN30 tháng 3/2018

VN30F1803

Từ 10%- 15%

Nhỏ hơn 70%

(*) Tỷ lệ sử dụng tài sản ký quỹ= Giá trị ký quỹ yêu cầu/ Giá trị tài sản ký quỹ hợp lệ

Trả lời

Back to top button