Chứng khoán

Trung Tâm Giao Dịch Chứng Khoán Trực Thuộc, Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước

MỤC LỤC VĂN BẢN

*

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ********

Số: 127/1998/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 11 tháng 7 năm 1998

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP TRUNG TÂM GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ LuậtTổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;Căn cứ Nghị định số 75/CP ngày 28 tháng 11 năm 1996 củaChính phủ về việc thành lập ủy ban Chứng khoán Nhà nước;Theo đề nghị của Chủ tịch ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Bộtrưởng, Trưởng Ban Tổ chức – Cán bộ Chính phủ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.

Đang xem: Trung tâm giao dịch chứng khoán trực thuộc

Thành lập hai Trung tâm Giao dịch Chứng khoán trực thuộc ủy banChứng khoán Nhà nước, gồm:

1. Trung tâmGiao dịch Chứng khoán Hà Nội.

2. Trung tâmGiao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh.

Trung tâm Giaodịch Chứng khoán Hà Nội, Trung tâm Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minhlà đơn vị sự nghiệp có thu, có tư cách pháp nhân, có trụ sở, con dấu và tàikhoản riêng, kinh phí hoạt động do ngân sách Nhà nước cấp. Biên chế của haiTrung tâm Giao dịch Chứng khoán thuộc biên chế của ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

READ  Luật Chứng Khoán 2019 /Qh14 Của Quốc Hội : Luật Chứng Khoán, Luật Chứng Khoán

Điều 2. Trung tâm Giao dịch Chứng khoán có nhiệm vụ chủ yếu sau:

1. Tổ chức,quản lý, điều hành việc mua bán chứng khoán.

2. Quản lý,điều hành hệ thống giao dịch chứng khoán.

3. Cung cấp cácdịch vụ hỗ trợ việc mua bán chứng khoán, dịch vụ lưu ký chứng khoán.

4. Thực hiệnđăng ký chứng khoán.

5. Thực hiệnthanh toán bù trừ đối với các giao dịch chứng khoán.

Xem thêm: Luyện Tập Về Câu Kể Ai Là Gì Trang 78 Sgk T, Luyện Từ Và Câu Iếng Việt 4 Tập 2

6. Công bố cácthông tin về hoạt động giao dịch chứng khoán.

7. Kiểm tra,giám sát các hoạt động giao dịch chứng khoán.

8. Thu phí niêmyết chứng khoán, phí thành viên, phí giao dịch, phí cung cấp dịch vụ thông tinvà các loại phí dịch vụ khác theo quy định của pháp luật.

9. Thực hiệnchế độ báo cáo, thống kê, kế toán, kiểm toán theo quy định của Nhà nước.

Chủ tịch Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước quyết định cụ thể nhiệm vụ, tổchức bộ máy và bổ nhiệm, miễn nhiệm Giám đốc, các Phó Giám đốc 2 Trung tâm Giaodịch Chứng khóan nói trên.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày ký banhành.

Điều 4.

Xem thêm: Tràn Lan Mỹ Phẩm Tràn Lan Trên Thị Trường Hà Nội, Tràn Lan Mỹ Phẩm Kém Chất Lượng Trên Thị Trường

Chủ tịch Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước, các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơquan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dântỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có liên quan chịu trách nhiệm thi hànhQuyết định này.

READ  Vcf : Công Ty Cổ Phần Vinacafé Mã Chứng Khoán, Vcf: Ctcp Vinacafé Biên Hòa

Trả lời

Back to top button