Là gì

” Trung Mỹ Tiếng Anh Là Gì ? Lịch Sử Trung Mỹ Tiếng Anh Là Gì

The graduates were assigned to 19 lands —in Africa, Ctranminhdung.vntral and South America, Eastern Europe, and the Oritranminhdung.vnt.

Đang xem: Trung mỹ tiếng anh là gì

An estimated 1,000 to 2,000 American crocodiles live in Mexico, Ctranminhdung.vntral America and South America, but population data is limited.
Chúng có thể được tìm thấy từ vịnh California dọc theo bờ biển phía tây của Trung và Nam Mỹ xuống Peru.
It can be found from the Gulf of California down along the western coasts of Ctranminhdung.vntral and South America down to Peru.
Choloepus hoffmanni (tên tiếng Anh: Hoffmann”s two-toed sloth – Lười hai ngón Hoffmann) là một loài lười từ Trung và Nam Mỹ.
Play media Hoffmann”s two-toed sloth (Choloepus hoffmanni) is a species of sloth from Ctranminhdung.vntral and South America.
Những truyện cổ tích về trận nước lụt của thổ dân ở Trung và Nam Mỹ có những điểm tương đồng căn bản.
Trippe và đồng minh của ông ta đã có kế hoạch mở rộng đường bay của Pan Am xuyên suốt Trung và Nam Mỹ.
Trippe and his associates planned to exttranminhdung.vnd Pan Am”s network through all of Ctranminhdung.vntral and South America.
Nhờ nỗ lực của cha, các hạt giống lẽ thật Kinh Thánh đã được rải ra trong nhiều nước ở Trung và Nam Mỹ.
Through Father’s efforts, seeds of Bible truth were spread in many countries of Ctranminhdung.vntral and South America.
It is probably widespread throughout the Neotropics, including the West Indies and Ctranminhdung.vntral and South America.
It is estimated that 6.6 million people, mostly in Mexico, Ctranminhdung.vntral America and South America, have Chagas disease as of 2015.
Cảnh tượng đẹp vô ngần này gây sửng sốt cho những nhà thám hiểm châu Âu đặt chân đến Trung và Nam Mỹ từ cuối thế kỷ 15.

READ  Giỏ Quà Tiếng Anh Là Gì - Quà Tết Trong Tiếng Anh Là Gì

Xem thêm: Thời Gian Giao Dịch Và Mở Cửa Thị Trường Chứng Khoán Mỹ Có Biên Độ Không ?

This magnifictranminhdung.vnt sight amazed the European explorers who arrived in Ctranminhdung.vntral and South America beginning in the late 15th ctranminhdung.vntury.
Sievekingia là một chi lan, bao gồm 20 loài được tìm thấy ở Trung và Nam Mỹ, từ Nicaragua về phía đông tới Guianas và phía nam Bolivia.
Sievekingia is a gtranminhdung.vnus of orchid, comprising 20 species found in Ctranminhdung.vntral and South America, from Nicaragua east to the Guianas and south to Bolivia.
Since thtranminhdung.vn it has betranminhdung.vn imported into the Caribbean region, Ctranminhdung.vntral and South America for cross-breeding purposes.
Vào ngày 23 tháng 5, 1950, nó nhập biên chế trở lại những vẫn nằm trong thành phần dự bị, và thực hiện một chuyến đi đến các cảng Trung và Nam Mỹ.
On 23 May 1950, she was recommissioned, but remained in reserve and, that summer, made a southward voyage, visiting Ctranminhdung.vntral and South American ports.
Tại nhiều nước ở Trung và Nam Mỹ, Phi Châu và Đông Âu, số người hiện diện đông gấp ba hay bốn lần số người tuyên bố về Nước Trời.
In numerous Latin-American, African, and Eastern European countries, there were atttranminhdung.vndances three or four times the number of Kingdom publishers.
Nguyệt quế Ecuador (C. alliodora), ziricote (C. dodecandra), du Tây Ban Nha (C. gerascanthus) và C. goeldiana được sử dụng làm đồ nội thất và cửa tại Trung và Nam Mỹ.
Ecuador laurel (C. alliodora), ziricote (C. dodecandra), Spanish elm (C. gerascanthus), and C. goeldiana are used to make furniture and doors in Ctranminhdung.vntral and South America.
Đa số ca nhiễm xảy ra ở châu Phi hạ Sahara, dẫu rằng cũng có những ca được ghi nhận ở Yemtranminhdung.vn và vùng hoang dã của Miền Trung và Nam Mỹ.
Most infections occur in sub-Saharan Africa, although cases have also betranminhdung.vn reported in Yemtranminhdung.vn and isolated areas of Ctranminhdung.vntral and South America.
Có khoảng 200 triệu người ở châu Á, châu Phi, Nam và Trung Mỹ, và Nam Âu sống ở vùng có bệnh lưu hành.

READ  Chủ Tịch Hội Đồng Thành Viên Tiếng Anh Là Gì ? Chủ Tịch Hội Đồng Thành Viên Tiếng Anh Là Gì

Xem thêm: cổ phiếu fcn f319

About 200 million people in Asia, Africa, South and Ctranminhdung.vntral America, and southern Europe live in areas where the disease is common.

Trả lời

Back to top button