Vay tiền

Trình Bày Vai Trò Của Tiền Tệ Đối Với Nền Kinh Tế, Tiền Tệ Là Gì

Bài giảng gồm 6 chương: Những vấn đề chung về tài chính tiền tệ, ngân sách nhà nước, tài chính doanh nghiệp, thị trường tài chính, chính sách tiền tệ và lạm phát

Đang xem: Trình bày vai trò của tiền tệ

*

*

Xem thêm: Cách Tính Giá Cổ Phiếu Trong Ngày Gdkhq (Giao Dịch Không Hưởng Quyền)

BÀI GIẢNG TÀI CHÍNH TIỀN TỆ

1. CHƯƠNG 1NHỮNG LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ TÀI CHÍNH TIỀN TỆMỤC TIÊU CỦA CHƯƠNG:Mục tiêu của chương Đại cương về tài chính tiền tệ là nhằm giới thiệu nhữngvấn đề cơ bản về tài chính – tiền tệ, bao gồm bản chất và chức năng của tiền tệ, sựphát triển của các hình thái tiền tệ, khối tiền tệ, chế độ tiền tệ, bản chất và chức năngcủa tài chính. Sau khi học xong chương này sinh viên có khả năng:- Nhận biết được bản chất của tiền tệ, đồng thời phân tích được các chức năngcủa tiền tệ đối với nền kinh tế, từ đó thấy được tầm quan trọng của tiền tệ đối vớimọi hoạt động của nền kinh tế – xã hội.- Giải thích được sự ra đời và sự phát triển của tiền tệ qua các hình thái biểuhiện của tiền tệ.- Phân biệt được các khối tiền tệ theo quan niệm được nhiều nhà kinh tế thừanhận.- Trình bày được các hình thức tổ chức lưu thông tiền tệ qua sáu chế độ tiền tệ:chế độ song bản vị, chế độ bản vị tiền vàng, chế độ bản vị vàng thỏi, chế độ bản vịvàng hối đoái, chế độ bản vị ngoại tệ và chế độ bản vị tiền giấy.- Nhắc lại được sự ra đời của tài chính trong lịch sử phát triển của kinh tế vàxã hội.- Trình bày được bản chất của tài chính và phân tích đầy đủ nội dung các chứcnăng của nó đối với hoạt động phát triển của nền kinh tế.1. Bản chất của tiền tệ1.1. Sự ra đời của tiền tệKinh tế học đã chỉ ra rằng, tiền tệ là một phạm trù kinh tế khách quan, gắn liềnvới sự ra đời và phát triển của nền kinh tế hàng hóa.Khi nghiên cứu về quá trình ra đời của tiền tệ, C.Mác kết luận: “Trình bàynguồn gốc phát sịnh của tiền tệ, nghĩa là phải khai triển cái biểu hiện của giá trị,biểu hiện bao hàm trong quan hệ giá trị của hàng hóa, từ hình thái ban đầu đơngiảng nhất và ít thấy rõ nhất cho đến hình thái tiền tệ là hình thái mà ai nấy đều1

READ  Tôi Muốn Vay Tiền Bằng Cmnd Lãi Suất Thấp Nhận Tiền 20 Phút, Vay Tiền Nhanh: Vay Tiền Mặt Nhanh Tại Việt Nam
*

Xem thêm: Các Ví Dụ Về Chứng Khoán Phái Sinh Là Gì? Những Thông Tin Hot Không Thể Bỏ Lỡ

The Ministry of Common Sense: How to Eliminate Bureaucratic Red Tape, Bad Excuses, and Corporate BS Martin Lindstrom

Trả lời

Back to top button