Trái Phiếu Strips Là Gì? Định Nghĩa Và Giải Thích Ý Nghĩa Strip Là Gì

Giới thiệu Giới thiệu về STRIPS – 2021 – Talkin go money

After Effect 19: Tạo Giới Thiệu Phim Bằng Film Strip (Tháng Tư 2021).

Đang xem: Trái phiếu strips

*

Table Of Contents:

*

Trái phiếu truyền thống và chứng khoán có thu nhập cố định trả lãi theo thời hạn và sau đó trả lại số tiền gốc của nhà đầu tư khi đáo hạn. Tuy nhiên, chúng chỉ có sẵn như một bảo mật duy nhất mà trả cả lãi suất và gốc. Một loại trái phiếu mới cuối cùng đã được đưa ra, tách riêng tranminhdung.vnệc hoàn trả gốc từ tranminhdung.vnệc trả lãi. Giao dịch riêng biệt về lãi suất đã đăng ký và chứng khoán gốc được tạo ra để cung cấp cho các nhà đầu tư một giải pháp thay thế khác trong lĩnh vực thu nhập cố định có thể đáp ứng được các mục tiêu đầu tư khó đạt được bằng cách sử dụng các trái phiếu truyền thống và ghi chú.

Lịch sử STRIPS

STRIPS lần đầu tiên được giới thiệu bởi các nhà đầu tư vào U. S. vào những năm 1960. Ban đầu họ được tạo ra bằng cách vứt bỏ phiếu mua bán giấy tờ từ trái phiếu người bán và bán chúng dưới dạng chứng khoán riêng biệt. Những bất lợi của trái phiếu mang, chẳng hạn như nhà đầu tư không thể nhận được khoản thanh toán lãi nếu phiếu giảm giá bị mất hoặc bị đánh cắp, dẫn đến tranminhdung.vnệc đưa ra STRIPS trong mẫu nhập sách điện tử. Như đã nêu trong từ tranminhdung.vnết tắt, STRIPS chỉ đơn giản là các trái phiếu đã thanh toán lãi suất bị tước bỏ và bán riêng, trong khi số tiền gốc vẫn được trả khi đáo hạn. Chính phủ Hoa Kỳ không ban hành STRIPS trực tiếp cho các nhà đầu tư giống như chứng khoán kho bạc hoặc trái phiếu tiết kiệm. Thay vào đó, chúng được tạo ra bởi các tổ chức tài chính như các ngân hàng đầu tư mua chứng khoán kho bạc thông thường và sau đó thanh toán các khoản lãi từ đầu tư để bán cho các nhà đầu tư dưới dạng chứng khoán riêng biệt với số CUSIP riêng biệt. Tuy nhiên, STRIPS vẫn được ủng hộ bởi đức tin và tín nhiệm của chính phủ Hoa Kỳ, mặc dù họ đã bị tháo rời. (STRIPS cũng được bán, phát hành và ủng hộ bởi chính phủ các nước khác)

Ví dụ Kho bạc Hoa Kỳ phát hành trái phiếu 30 năm với tỷ lệ phiếu giảm giá 3. 5%. Một ngân hàng đầu tư mua 100 triệu đô la các chứng khoán và vỏ bọc này khỏi 60 khoản thanh toán lãi suất nửa năm là 3 đô la. 5 triệu mỗi cái. Ngân hàng sau đó đăng ký và bán từng khoản lãi suất như một khoản bảo đảm riêng biệt cùng với tranminhdung.vnệc trả nợ gốc để tạo ra 61 chứng khoán mới.

Xem thêm: Nhà Sản Xuất Âm Nhạc Tiếng Anh Là Gì, Biến Hóa Từ Nốt Nhạc Thành Âm Thanh Thu Hút

STRIPS phiếu giảm giá là các trái phiếu được tạo ra từ mỗi khoản thanh toán lãi, trong khi STRIPS chính thể hiện yêu cầu hoàn trả gốc từ trái phiếu ban đầu. Phiếu mua hàng và STRIPS gốc không có lãi suất coupon và do đó được coi là trái phiếu phiếu giảm giá zero-coupon, được phát hành với chiết khấu và đáo hạn theo mệnh giá. STRIPS cũng được tạo ra từ Chứng khoán Bảo vệ Kho bạc Kho bạc (TIPS) không có tỷ lệ lãi suất được ấn định và phải trả lãi suất thả nổi. Bởi vì STRips không có phiếu giảm giá không trả lãi thực tế, thời lượng của chúng luôn bằng với kỳ hạn thanh toán của chúng.Một trái phiếu đã điều chỉnh tỷ lệ cố định hoặc lạm phát được tước phải có mệnh giá ít nhất là 100 đô la và chỉ có thể vượt quá số tiền này với số tiền là 100 đô la. Một tổ chức tài chính cũng có thể lắp ráp lại STRIP vào toàn bộ an ninh nếu có thể thu được STRIP chính cùng tất cả các STRIPS phiếu giảm giá còn lại.

Xem thêm: Những Trường Hợp Miễn Thị Thực Việt Nam Cho Người Nước Ngoài Năm 2020?

Xử lý thuế STRIPS không có phiếu giảm giá được đánh thuế theo cách khác với hầu hết các trái phiếu. Các tổ chức phát hành trái phiếu truyền thống báo cáo mức lãi suất thực tế đã trả cho các nhà đầu tư trong năm, nhưng STRIPS không trả lãi thực tế dưới bất kỳ hình thức nào. Bởi vì STRIPS được phát hành với giá chiết khấu và đáo hạn theo mệnh giá, áp dụng Giảm giá gốc (Original Issue Discount – OID). Điều này đòi hỏi các nhà đầu tư phải báo cáo thu nhập từ lãi tương đương với sự gia tăng giá trị của trái phiếu trong năm đó. (OID ít hơn một số tiền de minimus danh nghĩa có thể bị bỏ qua cho tới khi đáo hạn, nhưng khi đó nó sẽ được báo cáo là tăng vốn) Tuy nhiên, quy định này chỉ áp dụng cho người có phiếu giảm giá phiếu giảm giá. Chủ sở hữu của STRIPS chính sẽ chỉ báo cáo lợi nhuận hoặc lỗ vốn, bởi vì họ chỉ nhận được lợi nhuận chính. Các nhà đầu tư mua STRIPS trên TIPS cũng phải báo cáo số tiền điều chỉnh lạm phát hàng năm. Sự quan tâm ảo từ STRIPS được báo cáo bởi người phát hành trên Mẫu 1099-OID; tuy nhiên, con số này không phải lúc nào cũng được thực hiện theo mệnh giá và phải được tính lại trong nhiều trường hợp, chẳng hạn như khi STRIP đã được mua với giá cao hoặc giảm giá trên thị trường thứ cấp. Các quy tắc về thuế đối với những tính toán này được nêu trong IRS Pub. 550.

Những thuận lợi và bất lợi

Trừ những trường hợp được điều chỉnh bằng lạm phát, STRIPS luôn trả đúng số tiền gốc hoặc phiếu gốc khi đến hạn, điều này làm cho họ trở thành phương tiện lý tưởng để kiếm tiền khi có một khoản tiền nhất định là cần thiết vào một thời điểm cụ thể. Tuy nhiên, các nhà đầu tư muốn bán STRIPS của mình trước khi đến hạn phải thường xuyên bán phá giá nếu họ có thể bán chúng, bởi vì thị trường thứ cấp cho các chứng khoán này thường thưa thớt giao dịch và đôi khi không tồn tại. Cũng như các loại trái phiếu khác, STRIPS cũng có thể mang lại lợi nhuận hoặc lỗ thuần khi bán trước khi đáo hạn. Tuy nhiên, các nhà đầu tư bán STRIPS trước thời gian đáo hạn vẫn có thể phải nộp thuế đối với khoản lãi OID phát sinh cho đến ngày bán. Ai mua dây dải

Dây đai là dụng cụ thích hợp cho nhiều loại nhà đầu tư khác nhau. Nhiều loại tổ chức mua các chứng khoán này do dòng tiền được đảm bảo khi đến hạn. Các quỹ hưu bổng, công ty bảo hiểm và ngân hàng đều nắm giữ STRIPS trong danh mục đầu tư vì lý do này. Các nhà đầu tư cá nhân thường mua chúng với cùng một lý do. Vấn đề thuế ảo có thể tránh được bằng cách mua STRIPS bên trong các IRA và các kế hoạch nghỉ hưu mà họ có thể phát triển cho đến khi trưởng thành mà không có hậu quả về thuế. Kết luận

STRIPS cung cấp một sự lựa chọn cho trái phiếu truyền thống cho các nhà đầu tư, những người cần phải dựa vào số tiền nhất định đến hạn vào một ngày cụ thể trong tương lai.Mặc dù các khoản nợ này được ghi nhận dòng tiền âm cho đến khi đáo hạn, nhưng trong một số trường hợp họ cũng có thể cung cấp lợi tức cao hơn cho khoản trái phiếu truyền thống và sẽ luôn có lãi. Để biết thêm thông tin về các công cụ đa năng này, hãy truy cập vào trang web của Kho bạc Hoa Kỳ tại www. chuyển tiền. gov hoặc tham khảo ý kiến ​​cố vấn đầu tư của bạn.

Trả lời

Back to top button