Trái Phiếu Doanh Nghiệp 2018 : Những Diễn Biến Đáng Chú Ý, Thị Trường Trái Phiếu Trái Phiếu Doanh Nghiệp

(TBTCVN) – Tiếp nối thành công của năm 2018, trong 8 tháng đầu năm 2019, thị trường trái phiếu doanh nghiệp (TPDN) tiếp tục ghi nhận sự sôi động, khi khối lượng phát hành tăng khá ấn tượng.

Đang xem: Trái phiếu doanh nghiệp 2018

*

Mặc dù có mức tăng trưởng nhanh, song quy mô của thị trường này vẫn còn khá nhỏ so với tiềm năng. Vì vậy, đây sẽ là kênh huy động vốn được nhiều DN ưu tiên trong thời gian tới. Theo các chuyên gia, dù mức lãi suất khá cao song vẫn trong vùng an toàn, điều quan trọng hơn là thị trường TPDN cần tăng cường tính minh bạch để phát triển bền vững hơn.Quy mô thị trường TPDN tăng lên mức khoảng 10,2% GDPTheo số liệu từ Bộ Tài chính, năm 2018 có 224.000 tỷ đồng TPDN phát hành, tăng 94,5% so với 2017. Tổng quy mô thị trường TPDN năm 2018 là 474.500 tỷ đồng, tương đương 8,6% GDP, cao hơn nhiều so với mức 6,19% GDP của năm 2017.Báo cáo tổng quan thị trường TPDN 8 tháng năm 2019 do Bộ phận nghiên cứu của Công ty Chứng khoán SSI (SSI Retail Research) vừa phát hành cho biết, sự sôi động của thị trường TPDN trong năm 2018 tiếp tục được duy trì trong 8 tháng năm 2019. Căn cứ thông tin phát hành riêng lẻ trên sở giao dịch chứng khoán và công bố thông tin của các DN, SSI Retail Researchước tính trong 8 tháng năm 2019, tổng lượng chào bán là 129.016 tỷ đồng và lượng phát hành là 117.142 tỷ đồng, tỷ lệ phát hành thành công toàn thị trường là 90,8%. Quy mô thị trường tăng mạnh lên mức khoảng 10,2% GDP.Cũng theo báo cáo này, chủ thể phát hành lớn nhất vẫn là các ngân hàng thương mại, với tổng giá trị phát hành là 56.060 tỷ đồng (chiếm 47,9%). Tiếp đó là các DN bất động sản phát hành 36.946 tỷ đồng (chiếm 31,5%). Các DN phát triển hạ tầng phát hành 9.207 tỷ đồng (chiếm 7,9%). Các định chế tài chính phi ngân hàng phát hành 4.423 tỷ đồng (chiếm 3,8%); còn lại là các DN khác.

Xem thêm: maã cổ phiếu vietcombank

 Cơ cấu tổ chức phát hành 8 tháng 2019
 

*
 

*

Riêng nhóm trái phiếu bất động sản, mặc dù phát hành nở rộ, nhưng thị trường cũng có chọn lọc. Thống kê của SSI Retail Research, nhóm bất động sản có 44 DN chào bán trái phiếu qua 139 đợt chào bán với 47.800 tỷ trái phiếu bất động được chào bán nhưng chỉ có 36.146 tỷ trái phiếu được phát hành, tương đương tỷ lệ 77,3% – mức thấp nhất trong các nhóm. Tính bình quân gia quyền theo giá trị phát hành trong 8 tháng năm 2019, lãi suất trái phiếu trung bình là 8,3%/năm và kỳ hạn trái phiếu bình quân là 3,4 năm. Trong đó, có tới 62,7% trái phiếu phát hành là lãi suất cố định (tức là 73 nghìn tỷ đồng), còn lại là lãi suất thả nổi. Tuy nhiên, nếu loại trừ trái phiếu ngân hàng thì cơ cấu này có sự đảo ngược với 66% là thả nổi và 34% là cố định.Trái phiếu ngân hàng là nhóm có mức lãi suất thấp nhất và chủ yếu là lãi suất cố định. Hầu hết trái phiếu ngân hàng có lãi suất cố định và trả lãi hàng năm. Lãi suất và kỳ hạn bình quân của nhóm ngân hàng là 6,75%/năm và 3,3 năm. Bất động sản là nhóm có lãi suất cao nhất, bình quân 10%/năm và chủ yếu là thả nổi. Nếu loại trừ nhóm ngân hàng, mức lãi suất bình quân các nhóm còn lại là 9,72%/năm, trong đó cao nhất là lãi suất trái phiếu của các DN bất động sản (10,01%/năm), rồi đến nhóm phát triển hạ tầng (9,79%/năm); nhóm định chế tài chính (8,64%/năm).Lý giải về sự sôi động của thị trường này, SSI Retail Research cho biết, Nghị định 163/2018/NĐ-CP đã tạo hành lang pháp lý thông thoáng hơn cho thị trường TPDN. Các chính sách từ Ngân hàng Nhà nước như giảm tỷ lệ vốn ngắn hạn cho vay trung dài hạn, giới hạn cho vay với 1 khách hàng không quá 15% vốn tự có, điều chỉnh hệ số rủi ro với cho vay bất động sản… đã tạo ra sự dịch chuyển của các doanh nghiệp từ kênh huy động tín dụng ngân hàng sang kênh phát hành trái phiếu. Bên cạnh đó, việc thông tin phát hành trái phiếu minh bạch hơn và sự tham gia tích cực của các trung gian phân phối là các ngân hàng, công ty chứng khoán đã khiến TPDN trở lên hấp dẫn hơn trong mắt nhà đầu tư. Sự gia tăng từ cả phía cung và phía cầu đã khiến thị trường TPDN Việt Nam trở lên sôi động hơn bao giờ hết.

Xem thêm: Mà Cổ Phiếu Vạn Thịnh Phát Trả Gần 1, Vtpgroup: Ctcp Tập Đoàn Vạn Thịnh Phát

Chưa bất thường, nhưng cần minh bạch hơn nữaTheo ông Nguyễn Việt Cường – Phó Giám đốc Trung tâm nghiên cứu phân tích thuộc Công ty Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam (CTS), mặc dù tốc độ tăng trưởng tốt trong vài năm gần đây, nhưng quy mô thị trường trái phiếu Việt Nam hiện tại vẫn còn nhỏ so với tiềm năng. Tuy vậy, vì đây là một thị trường còn khá mới ở Việt Nam nên vẫn tồn tại những rủi ro nhất định. “Theo tính toán của chúng tôi, rủi ro lớn nhất của thị trường này hiện nay là tính minh bạch. Trên thế giới, các thị trường thường có sự tham gia của các tổ chức xếp hạng tín nhiệm, nên họ có sự phân loại rất rõ ràng mức độ rủi ro cho từng loại trái phiếu của từng DN khác nhau, để phù hợp với khẩu vị rủi ro của các nhóm nhà đầu tư. Vì vậy, để thị trường TPDN minh bạch hơn, Việt Nam cần sớm có các tổ chức xếp hạng tín nhiệm DN” – ông Nguyễn Việt Cường nói.Ông Nguyễn Việt Cường khẳng định rằng, quy mô của thị trường TPDN Việt Nam còn khá nhỏ song nhiều tiềm năng và sẽ phát triển trong thời gian tới. Đây là kênh huy động vốn tốt song song với nguồn vốn tín dụng ngân hàng cho doanh nghiệp. Ông Nguyễn Đức Hùng Linh – Giám đốc Phân tích và tư vấn đầu tư khách hàng cá nhân, Công ty Chứng khoán SSI cũng cho rằng, sự phát triển của TPDN là một tất yếu và cũng phù hợp với định hướng của Nhà nước nhằm phát triển thị trường vốn song song với thị trường tín dụng. Tuy quy mô phát hành TPDN đã có mức tăng trưởng khá cao, song theo chuyên gia này, nhìn sâu vào từng đợt phát hành vẫn thấy có một số điểm cần lưu tâm như việc phát hành của các ngân hàng thương mại và việc ngân hàng thương mại là bên mua của nhiều loại TPDN, trong đó có TPDN bất động sản. Bên cạnh đó, việc công bố thông tin phát hành TPDN vẫn có trường hợp chung chung như ẩn tên của đơn vị mua trái phiếu. Còn về mặt lãi suất, nhìn một cách tổng thể, theo ông Hùng Linh, lãi suất TPDN vẫn nằm trong mức tương đối an toàn bởi xấp xỉ bằng với lãi suất vay ngân hàng. Nhưng nếu thiếu một cơ quan định mức tín nhiệm đủ uy tín, người mua trái phiếu, đặc biệt là các nhà đầu tư cá nhân sẽ rất khó xác định mức lãi suất hợp lý. “Khi chính sách liên quan đến phát hành TPDN thông thoáng hơn thì các cơ chế bảo vệ nhà đầu tư cũng cần hoàn chỉnh hơn. Đây sẽ là nền tảng để phát triển thị trường TPDN lớn mạnh và bền vững” – ông Nguyễn Đức Hùng Linh nhấn mạnh.

Thực tế, so với cho vay, việc mua trái phiếu DN sẽ giúp các ngân hàng thương mại linh hoạt hơn, vì các ngân hàng có thể bán lại một phần trái phiếu này cho các tổ chức, quỹ đầu tư và khách hàng cá nhân khi cần điều chỉnh các khoản mục tài sản trên bảng cân đối kế toán. Tuy nhiên, một số ngân hàng có thể sử dụng công cụ TPDN, thông qua các giao dịch tài chính phức tạp để cơ cấu lại nợ của tổ chức phát hành hoặc các mục đích khác. Để hạn chế các rủi ro tiềm ẩn, mới đây, Ngân hàng Nhà nước cũng đã có văn bản gửi đến các ngân hàng thương mại yêu cầu tăng cường kiểm soát hoạt động đầu tư TPDN và cho biết sẽ xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Trả lời

Back to top button