Trái Phiếu Chuyển Đổi Của Vietcombank, Thận Trọng Khi Đầu Tư Vào Trái Phiếu Chuyển Đổi

Theo phương án phát hành đã được Ngân hàng nhà nước chấp thuận, Vietcombank phát hành trái phiếu tăng vốn thời hạn bảy năm, với lãi suất cố định là 6%/năm. Đến khi đáo hạn Vietcombank sẽ trả gốc và lãi cho các trái chủ giống như các trái phiếu thông thường khác. Theo Bản cáo bạch, số lượng cổ phiếu dành cho trái chủ thực hiện chuyển đổi sẽ được tách biệt với số lượng cổ phiếu đưa ra đấu giá lần đầu. Vietcombank cho rằng, đợt phát hành sẽ có đủ số cổ phiếu để trái chủ thực hiện chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu phổ thông. Trường hợp không đủ, Ngân hàng sẽ trình Chính phủ cho phát hành với khối lượng lớn hơn hoặc thực hiện ngay một đợt phát hành mới để đáp ứng được số lượng cổ phiếu chuyển đổi.Vấn đề ở đây là các tính toán của Vietcombank về tổng số cổ phiếu bán lần đầu ra công chúng và số cổ phiếu dành để chuyển đổi cho các trái chủ chỉ có thể được cụ thể hóa khi phương án cổ phần hóa được Chính phủ phê duyệt.Về mức giá chuyển đổi, cáo bạch cũng nêu rõ tuỳ theo quyết định của Chính phủ về phương án cổ phần hóa Vietcombank và quy định của pháp luật liên quan, giá chuyển đổi có thể được xác định theo một trong hai nguyên tắc. Trong trường hợp áp dụng một mức giá trúng thầu duy nhất cho các nhà đầu tư thì giá chuyển đổi từ trái phiếu sang cổ phiếu được xác định theo mức giá đó. Trong trường hợp có nhiều mức giá trúng thầu cổ phiếu thì giá chuyển đổi từ trái phiếu sang cổ phiếu là giá bình quân gia quyền của các mức giá này.Về rủi ro số lượng cổ phiếu chuyển đổi, Vietcombank cho rằng sẽ có đủ số cổ phiếu để các trái chủ thực hiện quyền chuyển đổi tại lần đầu phát hành cổ phiếu ra công chúng. Vietcombank cổ phần hóa theo hình thức giữ nguyên vốn hiện có tại ngân hàng theo giá trị xác định lại, phát hành cổ phiếu thu hút thêm vốn và việc bán cổ phiếu theo nhiều đợt, mỗi đợt không quá 10% vốn điều lệ để tăng vốn. Trong giai đoạn 2007-2010, tỷ lệ Nhà nước sở hữu vốn điều lệ của Vietcombank không thấp hơn 51%. Theo dự thảo phương án về mức vốn điều lệ của Vietcombank vào thời điểm cổ phần hóa dự kiến không thấp hơn 1,5 tỷ USD, xấp xỉ 24.000 tỷ đồng và 10% vốn điều lệ sẽ tương ứng với 2.400 tỷ đồng lớn hơn rất nhiều tổng mệnh giá trái phiếu tăng vốn (1.374,6055 tỷ đồng).

Đang xem: Trái phiếu chuyển đổi của vietcombank

Xem thêm: Áo Khoác Free Size Là Gì – Quần Áo Freesize Là Bao Nhiêu Kg Mặc Vừa

Xem thêm: Chồng Yêu Trong Tiếng Nhật Là Gì, Cách Xưng Hô Trong Tiếng Nhật

Như vậy, theo mệnh giá cổ phiếu, Vietcombank đã có đủ khối lượng cổ phiếu phát hành cho các trái chủ để thực hiện quyền chuyển đổi. Hơn nữa, theo tính toán của Vietcombank, nếu so với mức giá cổ phiếu của một số ngân hàng thương mại cổ phần hiện nay như cổ phiếu Sacombank được giao dịch gấp tám lần mệnh giá, cổ phiếu Ngân hàng Đông Á được giao dịch gấp mười lần mệnh giá thì số cổ phiếu tương ứng 10% vốn điều lệ của Vietcombank theo phương án dự thảo sẽ có giá trị từ 19.200 tỷ đồng đến 24.000 tỷ đồng, cao hơn rất nhiều tổng giá trị trái phiếu thực hiện chuyển đổi.Tuy nhiên, cũng cần lưu ý các thông tin nêu trên mới chỉ là dự kiến chủ quan của Vietcombank. Chính phủ mới là cấp cao nhất có thẩm quyền ra quyết định cuối cùng về mức vốn điều lệ cũng như số lượng cổ phiếu mà Vietcombank được phép phát hành lần đầu ra công chúng và dành cho trái chủ được thực hiện việc chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu. Như vậy, có thể nói là trái phiếu tăng vốn năm 2005 của Vietcombank thực chất không phải là trái phiếu chuyển đổi, mà chỉ là trái phiếu tăng vốn có kèm theo quyền được mua cổ phiếu phổ thông của ngân hàng theo giá thị trường tại thời điểm cổ phần hóa . Nói cách khác, các trái chủ được tham gia đấu thầu không cạnh tranh khi Ngân hàng thực hiện cổ phần hóa và được dùng tiền gốc và tiền lãi trái phiếu để mua cổ phiếu theo giá đấu hình thành theo một trong hai phương thức nêu trên. Ngoài ra, trái phiếu Vietcombank cũng có một số điểm khác biệt so với các trái phiếu thông thường. Trái phiếu có thể được chuyển quyền sở hữu dưới hình thức mua, bán, cho tặng, trao đổi, để lại làm di sản thừa kế theo luật định cho các cá nhân và tổ chức Việt Nam. Điều này có nghĩa là tổ chức và cá nhân nước ngoài không được phép sở hữu trái phiếu ngay cả khi trái phiếu được niêm yết trên Trung tâm giao dịch chứng khoán TP HCM. Hiện Luật không giới hạn tỷ lệ nắm giữ của nhà đầu tư nước ngoài với trái phiếu. Mặt khác, do là loại trái phiếu để tăng vốn tự có cấp 2 theo tiêu chuẩn quốc tế nên trái phiếu Vietcombank còn có hạn chế là ngân hàng phát hành có quyền ngừng trả lãi và chuyển lãi luỹ kế sang năm tiếp theo nếu việc trả lãi dẫn đến kết quả kinh doanh trong năm bị lỗ.

Trả lời

Back to top button