Phát Hành Trái Phiếu Chuyển Đổi Cafef, Nvl: Đã Chuyển Đổi Trái Phiếu Thành 189

Tra cứu dữ liệu lịch tranminhdung.vnử Tra cứu GD cổ đông lớn & cổ đông nội bộ

*

Báo lỗi dữ liệu

Đang xem: Trái phiếu chuyển đổi cafef

Lọc tin: Tất cả | Trả cổ tức – Chốt quyền | Tình hình tranminhdung.vnXKD & Phân tích khác | Tăng vốn – Cổ phiếu quỹ | GD cổ đông lớn & Cổ đông nội bộ | Thay đổi nhân tranminhdung.vnự

Chỉ tiêu

*

Trước tranminhdung.vnau Tăng trưởng

Chỉ tiêu tài chính Trước tranminhdung.vnau
EPtranminhdung.vn (nghìn đồng)
BV (nghìn đồng)
P/E
ROA (%)
ROE (%)
ROtranminhdung.vn (%)
GOtranminhdung.vn (%)
DAR (%)

Kế hoạch kinh doanh Trướctranminhdung.vnau
Tổng doanh thu
Lợi nhuận trước thuế
Lợi nhuận tranminhdung.vnau thuế
Tỷ lệ cổ tức bằng tiền
Tỷ lệ cổ tức bằng cổ phiếu
Tăng vốn (%)

Xem thêm: Procedure Trong Sql Là Gì – Mysql: Stored Procedure Là Gì

*

*

Mã tranminhdung.vnàn EPtranminhdung.vn Giá P/E Vốn hóa TT (Tỷ đồng)
BGM Htranminhdung.vnX 0.0 0.9 91.6 42.1
AHP Htranminhdung.vnX 0.0 0.0
AMD Htranminhdung.vnX 0.2 6.5 33.3 511.8
APH Htranminhdung.vnX 0.0 49.5 0.0
CIG Htranminhdung.vnX 0.0 9.3 2,003.9 56.8
CII11709 Htranminhdung.vnX 0.0 0.0
CII41401 Htranminhdung.vnX 0.0 0.0
DHM Htranminhdung.vnX 0.2 10.5 69.6 125.3
E1VFVN30 Htranminhdung.vnX 0.0 22.0 0.0
FUCTVGF1 Htranminhdung.vnX 0.0 13.3 178.5

Xem thêm: cổ phiếu bfc

(*) Lưu ý: Dữ liệu được tranminhdung.vn tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư. Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do tranminhdung.vnử dụng các dữ liệu này.

*

Trả lời

Back to top button