Trái Phiếu Chính Phủ 2017 – Cổng Ttđt Kho Bạc Nhà Nước Vn

(TBTCO) – Theo số liệu từ Sở GDCK Hà Nội (HNX), trên thị trường trái phiếu thứ cấp 2017, mặc dù quy mô niêm yết chỉ tăng 8,4% so với năm 2016, nhưng quy mô giao dịch tăng 33%, giá trị giao dịch bình quân đạt trên 8,8 nghìn tỷ đồng/phiên, tăng 39% so với năm 2016.

Đang xem: Trái phiếu chính phủ 2017

Giá trị trúng thầu trái phiếu kỳ hạn dài lớn nhất

Cùng với đó, trái phiếu phát hành đều có kỳ hạn dài từ 5 năm trở lên, trong đó tỷ trọng trái phiếu có kỳ hạn 20 năm, 30 năm đã tăng đáng kể, chiếm lần lượt 9,98% và 14,7% tổng khối lượng phát hành (năm 2016 tương ứng là 1% và 8%). Như vậy, đây là năm có khối lượng trái phiếu kỳ hạn dài và “siêu dài” trúng thầu lớn nhất từ trước đến nay.

*

Riêng kỳ hạn bình quân trái phiếu chính phủ do KBNN phát hành được nâng lên mức 14,02 năm, dài hơn 5,7 năm so với mức bình quân năm 2016. Đặc biệt, lãi suất trúng thầu so với cuối năm 2016 giảm trên tất cả các kỳ hạn (khoảng từ 63 – 188 điểm cơ bản), trong đó, giảm mạnh nhất ở kỳ hạn 30 năm, tiếp đến 20 năm và 15 năm. Điều này góp phần rất tích cực vào việc tái cơ cấu nợ công theo định hướng của Chính phủ, đồng thời giảm chi phí trả lãi cho ngân sách nhà nước.

Thị trường trái phiếu chính phủ sơ cấp đang đạt được những kết quả bước đầu đối với mục tiêu phát triển các nhà đầu tư dài hạn. Các doanh nghiệp bảo hiểm (Bảo hiểm tiền gửi, Bảo hiểm xã hội, các công ty bảo hiểm) đã tham gia nhiều hơn vào thị trường. Theo đó, giá trị trúng thầu trái phiếu chính phủ của khối bảo hiểm trong năm 2017 chiếm hơn 13% giá trị trúng thầu toàn thị trường, tăng 3% so với 2016.

Xem thêm: Nas : Công Ty Cổ Phiếu Dịch Vụ Hàng Không Phản Ứng Thế Nào Khi Covid

Quy mô giao dịch tăng tới 33%

Theo số liệu từ Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, hiện có 612 mã trái phiếu niêm yết với giá trị niêm yết đạt 1.015 nghìn tỷ đồng, tăng hơn 8% so với cuối năm 2016 (tương đương 23% GDP).

Trên thị trường thứ cấp, số liệu từ HNX cho thấy, mặc dù quy mô niêm yết chỉ tăng 8,4% so với năm 2016, nhưng quy mô giao dịch tăng 33%, giá trị giao dịch bình quân đạt trên 8,8 nghìn tỷ đồng/phiên, tăng 39% so với năm 2016. Trong đó, có tới ¼ số phiên có giá trị giao dịch trên 10 nghìn tỷ đồng/phiên, đặc biệt giao dịch repo tăng 74,1% so với 2016, chiếm 48,5% tổng giá trị giao dịch thị trường. Như vậy, thị trường trái phiếu chính phủ tiếp tục có bước phát triển mạnh về chiều sâu, tiến thêm một bước về chất lượng của thị trường.

Xem thêm: Chơi Chứng Khoán Vndirect &Ndash; Vndirect Support Center, Cách Mua Cổ Phiếu Trên Vndirect

Về cơ cấu hàng hóa giao dịch, nhờ kỳ hạn bình quân danh mục trái phiếu chính phủ được kéo dài, tỷ trọng giao dịch trái phiếu chính phủ kỳ hạn dài trên 5 năm cũng tăng lên 20% từ mức 15% năm ngoái.

Trả lời

Back to top button