Thị Trường Trái Phiếu 2019, Năm 2019, Quy Mô Thị Trường Tpdn Chiếm 11

19 ngân hàng chào bán trái phiếu trong năm qua, gồm 12 đơn vị niêm yết. 81.360 tỷ đồng trái phiếu, tương đương 70,7% tổng lượng phát hành của các ngân hàng có kỳ hạn từ 3 năm trở xuống với lãi suất chủ yếu là dưới 7%/năm.

19 ngân hàng thương mại (NHTM) phát hành trái phiếu trong năm 2019, trong đó có 12 NHTM niêm yết và 7 NHTM chưa niêm yết. Các NHTM chào bán 117.130 tỷ đồng trái phiếu và phát hành được 115.022 tỷ đồng, tương ứng tỷ lệ thành công là 98,2%, theo báo cáo thị trường trái phiếu năm 2019 của Trung tâm Phân tích Chứng khoán SSI – SSI Research.

Đang xem: Trái phiếu 2019

Kỳ hạn bình quân là 4,1 năm và lãi suất bình quân là 7,04%/năm – nhóm có lãi suất trái phiếu thấp nhất thị trường. Ngoại trừ BIDV và VietinBank có các đợt chào bán ra công chúng trong nước và VPBank thực hiện chào bán trái phiếu quốc tế, hầu hết các NHTM đều phát hành dưới hình thức riêng lẻ.

*

Có 11/19 ngân hàng có phát hành trái phiếu kỳ hạn dài trên 5 năm, nhiều nhất là BIDV, Vietinbank, Seabank, Lienvietpost bank. Lãi suất các khoản trái phiếu kỳ hạn dài đều trội hơn hẳn, ở mức 7,5-8,5%/năm.

Xem thêm: hợp đồng môi giới chứng khoán

BIDV phát hành trái phiếu nhiều nhất với tổng cộng 18.371 tỷ đồng trái phiếu được phát hành các kỳ hạn từ 6-15 năm trong đó 45,7% là trái phiếu kỳ hạn 6 năm nhưng có kèm theo cam kết mua lại sau 1 năm lưu hành. Vietinbank cũng phát hành 5.500 tỷ đồng trái phiếu các kỳ hạn 7-15 năm chủ yếu dưới hình thức phát hành ra công chúng. Có thể thấy, yêu cầu đáp ứng các tiêu chuẩn Basel II và thông tư 41 khiến nhiều NHTM phải đẩy mạnh phát hành trái phiếu kỳ hạn dài để tăng vốn cấp 2, cải thiện hệ số CAR.

*

Có 81.360 tỷ đồng trái phiếu, tương đương 70,7% tổng lượng phát hành của các ngân hàng có kỳ hạn từ 3 năm trở xuống với lãi suất chủ yếu là dưới 7%/năm. Việc phát hành các trái phiếu kỳ hạn 2-3 năm có thể giúp các ngân hàng giảm được tỷ lệ vốn ngắn hạn cho vay trung dài hạn, tuy vậy các kỳ hạn dài thường phải có lãi suất cao hơn kỳ hạn ngắn nhưng thực tế đa số trái phiếu kỳ hạn 2-3 năm này lại có lãi suất thấp hơn. Ví dụ trái phiếu SHB có kỳ hạn bình quân 2.23 năm và lãi suất trung bình 6.85%, thấp hơn lãi suất tiết kiệm kỳ hạn 1 năm là 7%.

Xem thêm: Nhiều Cổ Phiếu 2019 Top 50 Doanh Nghiệp Vốn Hóa Thị Trường Chứng Khoán Việt Nam

Nhà đầu tư cá nhân chỉ mua các trái phiếu 6-10 năm của BID, CTG, SEA và TPB với tổng giá trị 12.084 tỷ, lãi suất dao động từ 8-9,5% (có lãi suất thả nổi), một khoảng lãi suất hợp lý tương ứng với kỳ hạn dài.

Trả lời

Back to top button