trắc nghiệm thị trường chứng khoán theo chương

Đang xem: Trắc nghiệm thị trường chứng khoán theo chương

Gửi tin nhắn | Báo tài liệu vi phạm
Kích thước tài liệu: – Tự động – 800 x 600 400 x 600 Đóng
Xem toàn màn hình Thêm vào bộ sưu tập
Tải xuống (.doc) 3 (95 trang)

Tài liệu liên quan

câu hỏi trắc nghiệm môn Thị Trường Chứng Khoán (có đáp án)
câu hỏi trắc nghiệm môn Thị Trường Chứng Khoán (có đáp án) 95 2,122 3

800 câu trắc nghiệm môn Thị Trường Chứng Khoán(có đáp án) 20 121 0

800 câu trắc nghiệm môn thị trường chứng khoán (có đáp án) 95 25,444 325

Trắc nghiệm môn thị trường chứng khoán có đáp án 48 2,172 0

trắc nghiệm môn thị trường chứng khoán có đáp án 95 2,352 0

đề thi trắc nghiệm môn thị trường chứng khoán có đáp án 11 1,133 9

Tài liệu Một số câu hỏi trắc nghiệm môn thi trường chứng khoán ppt 9 1,748 41

bộ đề thi trắc nghiệm và tự luận môn thị trường chứng khoán có đáp án 14 725 2

Xem thêm: Cách Mua Bán Chứng Khoán Phái Sinh Tại Vndirect &Ndash; Vndirect Support Center

300 Câu hỏi trắc nghiệm môn Lý Luận Chính Trị Có đáp án 20 1,009 2

câu hỏi trắc nghiệm môn tài chính tiền tệ có đáp án 33 862 0

Câu hỏi trắc nghiệm môn tự chọn kiểm toán có đáp án 41 393 0

bộ câu hỏi trắc nghiệm ôn thi tốt nghiệp Sinh có đáp án 214 531 0

ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm môn địa lý lớp 12 có đáp án 92 865 2

Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm môn tin học đại cương có đáp án 839 1,088 0

BỘ câu hỏi TRẮC NGHIỆM môn ĐƯỜNG lối CÁCH MẠNG có đáp án 46 90 0

816 câu hỏi trắc nghiệm môn Hóa học lớp 9 (Có đáp án) 135 423 2

ÔN TẬP CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM MÔN QUẢN LÝ BÁN HÀNG CÓ ĐÁP ÁN 11 237 3

Tổng hợp câu hỏi trắc nghiệm môn tin học đại cương có đáp án 30 9,996 18

tổng hợp câu hỏi trắc nghiệm môn Hoá học – lớp 9 có đáp án 69 6,069 5

418 câu hỏi trắc nghiệm môn sinh học lớp 9 (có đáp án) 63 32,050 176

Xem thêm: Nghĩa Của Từ : Objective Là Gì, Objective Nghĩa Là Gì Trong Tiếng Anh

TÀI LIỆU 800 câu hỏi trắc nghiệm môn Thị Trường Chứng Khoán (có đáp án) CÂU HỎI PHẦN CƠ BẢN VỀ CHỨNG KHOÁN VÀ THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN Câu 1: Người sở hữu cổ phiếu trái phiếu hưởng: a Lãi suất cố định b Thu nhập phụ thuộc vào hoạt động công ty c Được quyền bầu cử Đại hội cổ đông d Lãi suất từ vốn mà đầu tư vào công ty Câu 2: Nhà đầu tư mua 10 trái phiếu có mệnh giá 100 USD, có lãi suất danh nghĩa 6%/năm với giá 900 USD Vậy hàng năm nhà đầu tư nhận tiền lãi là: a 60 USD b 600 USD c 570 USD d 500 USD Câu 3: Cổ phiếu quỹ: a Được chia cổ tức b Là loại cổ phiếu phát hành tổ chức phát hành mua lại thị trường c Người sở hữu có quyền biểu d Là phần cổ phiếu chưa phép phát hành Câu 4: Các câu sau với thị trường sơ cấp a Làm tăng lượng vốn đầu tư cho kinh tế b Làm tăng lượng tiền lưu thông c Không làm tăng lượng tiền lưu thông d Giá phát hành quan hệ cung cầu định Câu 5: Thị trường thứ cấp a Là nơi doanh nghiệp hy động vốn trung dài hạn thông qua việc phát hành cổ phiếu trái phiếu b Là nơi mua bán loại chứng khoán chất lượng c Là nơi mua bán chứng khoán phát hành d Là thị trường chứng khoán phát triển Câu 6: Hình thức bảo lãnh mà nhà bảo lãnh phát hành cam kết mua toàn chứng khoán tổ chức phát hành cho dù họ bán hết hay không gọi là: a Bảo lãnh tất không b Bảo lãnh với cố gắng tối đa c Bảo lãnh với cam kết chắn d Bảo lãnh với hạn mức tối thiểu Câu 7: Đối với công chúng đầu tư, tài liệu quan trọng hồ sơ đăng ký phát hành công chúng: a Bản giấy phép thành lập đăng ký kinh doanh b Danh sách sơ yếu lý lịch thành viên Hội đồng Quản Trị Ban Giám đốc c Đơn xin phép phát hành d Bản cáo bạch Câu 8: Trật tự ưu tiên lệnh theo phương thức khớp lệnh là: a Thời gian, giá, số lượng b Giá, thời gian, số lượng c Số lượng, thời gian, giá d Thời gian, số lượng, giá Câu 9: Lệnh giới hạn lệnh: a Được ưu tiên thực trước loại lệnh khác b Được thực mức người đặt lệnh định c Được thực mức giá khớp lệnh d Người đặt bán người đặt mua có ưu tiên giống Câu 10: Lệnh dùng để bán đưa a Với giá cao giá thị trường hành b Với giá thấp giá thị trường hành c Hoặc cao thấp giá thị trường hành d Ngay giá trị trường hành Câu 11: Lý sau với bán khống chứng khoán: a Ngăn chặn thua lỗ b Hưởng lợi từ sụt giá chứng khoán c Hưởng lợi từ việc tăng giá chứng khoán d Hạn chế rủi ro Câu 12: Các tiêu sau tiêu phân tích bản: a Các tiêu phản ánh khả sinh lời công ty b Các tiêu phản ánh khả toán công ty c Tỷ số P/E d Chỉ số giá thị trường chứng khoán Câu 13: Giao dịch theo phương pháp khớp lệnh Việt Nam quy định đơn vị yết giá cổ phiếu có mức giá từ 50.000 đồng đến 99.500 đồng là: a 100đ b 200đ c 300đ d 500đ Câu 14: Ông X vừa bán 100 cổ phiếu công ty A với giá 40 USD/cổ phiếu Ông ta mua cổ phiếu năm trước với giá 30 USD/cổ phiếu, năm vừa qua ông ta có nhận cổ tức USD/cổ phiếu Vậy thu nhập trước thuế ông từ 100 cổ phiếu A là: a 1000 USD b 1200 USD c 1300 USD d Tất sai Câu 15: Mệnh giá trái phiếu phát hành công chúng Việt Nam là: a Tối thiểu 100.000 đồng bội số 100.000đồng b 100.000 đồng c 10.000 đồng d 200.000 đồng Câu 16: Nếu trái phiếu bán với giá thấp mệnh giá thì: a Lãi suất hành trái phiếu < lãi suất danh nghĩa trái phiếu b Lãi suất hành trái phiếu = lãi suất danh nghĩa trái phiếu c Lãi suất hành trái phiếu > lãi suất danh nghĩa trái phiếu d Không có sở để so sánh Câu 17: Nhà phát hành định phát hành loại trái phiếu: trái phiếu X có thời hạn năm trái phiếu Y có thời hạn 20 năm Như vậy, nhà phát hành phải định mức lãi suất cho trái phiếu nào? a Lãi suất trái phiếu X > lãi suất trái phiếu Y b Lãi suất trái phiếu X = lãi suất trái phiếu Y c Lãi suất trái phiếu X < lãi suất trái phiếu Y d Còn tùy trường hợp cụ thể Câu 18: Người bán khống chứng khoán thực hành động bán khống họ dự đoán giá cổ phiếu: a Tăng lên b Giảm c Không thay đổi d Không câu Câu 19: Giả sử cổ phiếu A có giá đóng cửa phiên giao dịch trước là: 101.000 đồng, theo quy chế giao dịch Sở giao dịch chứng khoán Tp.HCM (Hose) nay, mức giá mức đặt lệnh hợp lệ mức giá sau: a 107.500 đồng b 100.000 đồng c 106.050 đồng d 95.000 đồng Câu 20: Lệnh dừng để mua đưa ra: a Hoặc cao thấp giá thị trường hành b Với giá thấp giá thị trường hành c Với giá cao giá thị trường hành d Ngay giá thị trường hành Câu 21: Thị trường vốn thị trường giao dịch a Các công cụ tài ngắn hạn b Các công cụ tài trung dài hạn c Kỳ phiếu d Tiền tệ Câu 22: Thị trường chứng khoán phận của: a Thị trường tín dụng b Thị trường liên ngân hàng c Thị trường vốn d Thị trường mở Câu 23: Thặng dư vốn phát sinh khi: a Công ty làm ăn có lãi b Chênh lệch giá phát hành cổ phiếu c Tất trường hợp Câu 24: Công ty cổ phần bắt buộc phải có a Cổ phiếu phổ thông b Cổ phiếu ưu đãi c Trái phiếu công ty d Tất loại chứng khoán Câu 25: Quỹ đầu tư chứng khoán dạng mở quỹ: a Có chứng niêm yết thị trường chứng khoán b Liên tục phát hành chứng quỹ c Không mua lại chứng quỹ d Chỉ phát hành chứng quỹ lần Câu 26: Quỹ đầu tư chứng khoán dạng đóng quỹ: a Phát hành chứng quỹ nhiều lần b Có thể niêm yết chứng quỹ thị trường chứng khoán c Được quyền mua lại chứng quỹ từ nhà đầu tư d Được quyền phát hành bổ sung công chứng Câu 27: Mục đích phân biệt phát hành riêng lẻ phát hành công chúng là: a Để dễ dàng quản lý b Để bảo vệ công chúng đầu tư c Để thu phí phát hành d Để dễ dàng huy động vốn Câu 28: Năm N, Công ty ABC có thu nhập ròng 800 triệu đồng, số cổ phiếu phát hành 600.000 cổ phiếu, cổ phiếu quỹ 40.000, cổ phiếu ưu đãi Hội đồng quản trị định trả 560 triệu cổ tức Như cổ phiếu trả cổ tức là: a 1500 đ b 2000 đ c 1000 đ d 1300 đ Câu 29: Trong trường hợp phá sản, giải thể doanh nghiệp, cổ đông sẽ: a Là chủ nợ chung b Mất toàn số tiền đầu tư c Được ưu tiên trả lại cổ phần góp trước d Là người cuối toán Câu 30: Khi phá sản, giải thể công ty, người nắm giữ trái phiếu hoàn trả: a Trước khoản vay chấp khoản phải trả b Trước thuế c Sau khoản vay chấp khoản phải trả d Trước cổ đông nắm giữ cổ phiếu ưu đãi cổ phiếu phổ thông Câu 31: Một điều kiện phát hành cổ phiếu lần đầu công chúng Việt Nam là: a Có vốn tối thiểu 10 tỷ VND, hoạt động kinh doanh năm liền trước năm đăng ký phải có lãi b Có vốn tối thiểu 10 tỷ USD, hoạt động kinh doanh năm liền trước năm đăng ký phát hành phải có lãi c Có vốn tối thiểu tỷ VND, hoạt động kinh doanh năm liền trước năm đăng ký phải có lãi d Có vốn tối thiểu tỷ VND, hoạt động kinh doanh năm liền trước năm đăng ký phát hành phải có lãi Câu 32: Tỷ lệ nắm giữ tối đa nhà đầu tư nước cổ phiếu tổ chức niêm yết quy định theo pháp luật Việt Nam là: a 25% tổng số cổ phiếu b 49% tổng số cổ phiếu c 30% tổng số cổ phiếu d 27% tổng số cổ phiếu Câu 33: Một điều kiện để niêm yết trái phiếu doanh nghiệp là: a Là công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn, doanh nghiệp nhà nước có vốn điều lệ góp thời điểm xin phép niêm yết từ 10 tỷ VND trở lên b Là công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn, doanh nghiệp nhà nước có vốn điều lệ góp thời điểm xin phép niêm yết từ tỷ VND trở lên c Là công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn, doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp tư nhân có vốn điều lệ góp thời điểm xin phép niêm yết từ tỷ VND trở lên d Không câu Câu 34: Quỹ đầu tư chứng khoán theo quy định Việt Nam quỹ: a Đầu tư tối thiểu 40% giá trị tài sản quỹ vào chứng khoán b Đầu tư tối thiểu 50% giá trị tài sản quỹ vào chứng khoán c Đầu tư tối thiểu 60% giá trị tài sản quỹ vào chứng khoán d Đầu tư tối thiểu 70% giá trị tài sản quỹ vào chứng khoán Câu 35: Tổ chức phát hành phải hoàn thành việc phân phối cổ phiếu vòng: a 60 ngày kể từ ngày giấy chứng nhận đăng ký phát hành có hiệu lực b 70 ngày kể từ ngày giấy chứng nhận đăng ký phát hành có hiệu lực c 80 ngày kể từ ngày giấy chứng nhận đăng ký phát hành có hiệu lực d 90 ngày kể từ ngày giấy chứng nhận đăng ký phát hành có hiệu lực Câu 36: Hội đồng quản trị, Ban giám đốc, Ban kiểm soát Công ty niêm yết phải nắm giữ a Ít 20% vốn cổ phần Công ty b 20% vốn cổ phiếu sở hữu năm kể từ ngày niêm yết c Ít 50% số cổ phiếu sơ hữu năm kể từ ngày niêm yết d Ít 30% số cổ phiếu sở hữu năm kể từ ngày niêm yết Câu 37: Tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết công bố báo cáo tài năm trên: a số báo liên tiếp tờ báo b số báo liên tiếp tờ báo c số báo liên tiếp tờ báo d số báo liên tiếp tờ báo Câu 38: Tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết phải công bố thông tin bất thường thời gian: a 10 tiếng kể từ kiện xảy b 24 tiếng kể từ kiện xảy c 30 tiếng kể từ kiện xảy d 14 tiếng kể từ kiện xảy Câu 39: Người hành nghề kinh doanh chứng khoán được: a Được tự mua, bán cổ phiếu nơi b Chỉ mở tài khoản giao dịch cho công ty chứng khoán nơi làm việc c Sở hữu không hạn chế số cổ phiếu biểu tổ chức phát hành d Làm giám đốc công ty niêm yết Câu 40: Giao dịch theo phương pháp khớp lệnh Việt Nam quy định đơn vị yết giá cổ phiếu có mức giá 50.000đồng a 100 đ b 200 đ c 300 đ d 500 đ Câu 41: Doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa thực bán đấu giá cổ phiếu lần đầu công chúng bắt buộc phải thực đấu giá qua trung tâm giao dịch chứng khoán khối lượng cổ phần bán công chúng có giá trị: a 10 tỷ đồng trở lên b Từ đến 10 tỷ c tỷ đồng trở lên d Tùy doanh nghiệp có muốn thực đấu giá qua trung tâm hay không Câu 42: Khi nhà đầu tư mua cổ phần qua đấu giá Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, nhà đầu tư phải đặt cọc: a 10% giá trị cổ phần đăng ký mua tính theo giá khởi điểm b 15% giá trị cổ phần đăng ký mua tính theo giá khởi điểm c 5% giá trị cổ phần đăng ký mua tính theo giá khởi điểm d Không phải đặt cọc Câu 43: Khi thực bán cổ phần doanh nghiệp nhà nước, cổ đông chiến lược phép mua: a Tối đa 20% tổng số cổ phần bán bên với giá giảm 20% so với giá đấu bình quân b Tối đa 25% tổng số cổ phần bán bên với giá giảm 20% so với giá đấu bình quân c Tối đa 25% tổng số cổ phần bán bên với giá giảm 25% so với giá đấu bình quân c Tối đa 20% tổng số cổ phần bán bên với giá giảm 25% so với giá đấu bình quân Câu 44: Biên độ dao động giá thị trường chứng khoán Việt Nam do: a Bộ trưởng Bộ tài quy định b Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước quy định c Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quy định d Giám đốc Trung tâm Giao dịch Chứng khoán quy định Câu 45: Đối tượng công bố thông tin thị trường chứng khoán gồm: a Tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết b Tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết, công ty quản lý quỹ c Tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết, công ty quản lý quỹ, công ty chứng khoán d Tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết, công ty quản lý quỹ, công ty chứng khoán, trung tâm giao dịch Câu 46: Tại thời điểm định, tất trái phiếu chuyển đổi trái chủ đổi thành cổ phiếu phổ thông thì: a EPS tăng b EPS không bị ảnh hưởng c EPS giảm d P/E bị ảnh hưởng EPS không bị ảnh hưởng Câu 47: Hội đồng quản trị, Ban giám đốc, Ban kiểm soát công ty niêm yết phải nắm giữ: a Ít 20% vốn cổ phần Công ty b Ít 20% vốn cổ phần vòng năm kể từ ngày niêm yết c Ít 50% số cổ phiếu sở hữu năm kể từ ngày niêm yết d Ít 30% số cổ phiếu sở hữu năm kể từ ngày niêm yết (Câu 159) Câu 48: Việc phân phối cổ phiếu niêm yết phải: a Theo giá bán xác định cáo bạch đăng ký với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước b Theo giá thỏa thuận với nhà đầu tư c Theo giá thị trường qua đấu giá d Theo giá ưu đãi Hội đồng quản trị công ty phát hành định Câu 49: Thị trường tài nơi huy động vốn: a Ngắn hạn b Trung hạn c Dài hạn d Ngắn hạn, trung hạn dài hạn Câu 50: Nhà đầu tư đặt lệnh mua bán chứng khoán niêm yết tại: a Ủy ban Chứng khoán b Trung tâm Giao dịch chứng khoán c Công ty chứng khoán Câu 51: Hình thức bảo lãnh phát hành đợt phát hành bị hủy bỏ toàn chứng khoán không bán hết, gọi là: a Bảo lãnh với cam kết chắn b Bảo lãnh với cố gắng tối đa c Bảo lãnh tất không d Tất hình thức Câu 52: Trong nhận định sau đây, nhận định sai thị trường chứng khoán thứ cấp a) Thị trường thứ cấp nơi giao dịch chứng khoán phẩm chất b) Thị trường thứ cấp tạo tính khoản cho cổ phiếu lưu hành c) Thị trường thứ cấp tạo cho người sở hữu chứng khoán hội để rút vốn đầu tư họ d) Thị trường thứ cấp tạo cho người đầu tư hội cấu lại danh mục đầu tư Câu 53: Cổ đông sở hữu cổ phiếu ưu đãi cổ tức Việt Nam có quyền: I Nhận cổ tức với mức ưu đãi II.Tham dự biểu tất vấn đề thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông III Khi công ty giải thể, nhận lại phần tài sản tương ứng với số cổ phần góp vào công ty IV Được nhận cổ tức ưu đãi lãi suất trái phiếu kể công ty làm ăn thua lỗ a I b I II c I III d Chi IV e I III IV f Tất Câu 54: Công ty XYZ có 10.000 cổ phiếu lưu hành tuyên bố trả cổ tức cổ phiếu với mức 30% Khách hàng bạn có 100 cổ phiếu XYZ Sau nhận cổ tức cổ phiếu, tỷ lệ sở hữu cổ phần ông ta công ty XYZ bao nhiêu? a 1% vỡ số cổ tức nhận làm tăng tỉ lệ tương ứng số cổ phiếu lưu hành  tỷ lệ k đổi b 1.3% c 1.5% d 1.1% Câu 55: Việc đăng ký lưu ký chứng khoán TTGDCK thực bởi: a) Người sở hữu chứng khoán b) Tổ chức phát hành c) Tổ chức bảo lãnh phát hành d) Thành viên lưu ký Câu 56: Công ty SAM phép phát hành 7.000.000 cổ phiếu theo Điều lệ công ty Công ty phát hành 6.000.000 cổ phiếu, có 1.000.000 cổ phiếu ngân quỹ Vậy Công ty SAM có cổ phiếu lưu hành? a 7.000.000 cổ phiếu b 6.000.000 cổ phiếu c 5.000.000 cổ phiếu d 4.000.000 cổ phiếu e 3.000.000 cổ phiếu c Tiêu chuẩn giao dịch; d Cơ chế xác lập giá; Phương án: I a, b c; II a, b, c d; III b, c d; IV c d; V Chỉ c Câu 57: Để giao dịch chưng khoán niêm yết Trung tâm giao dịch chứng khoán cần phải có bước: I Trung tâm giao dịch chứng khoán thực hện ghép lệnh thông báo kết giao dịch cho công ty chứng khoán II Nhà đầu tư mở tài khoản, đặt lệnh mua bán chứng khoán III Công ty chứng khoán nhập lệnh vào hệ thống giao dịch Trung tâm IV Nhà đầu tư nhận chứng khoán (nếu người mua) tiền (nếu người bán) tài khoản Công ty chứng khoán sau ngày làm việc kể từ ngày mua bán V Công ty chứng khoán thông báo kết giao dịch cho nhà đầu tư Anh (chị) trình tự bước giao dịch chứng khoán theo phương án sau: a I, II, III, IV, V b I, III, V, II, IV c II, I, V, IV, III d II, III, I, V, IV e Không có phương án Câu 58: Số lệnh cổ phiếu XXX với giá đóng cửa trước 30,5 sau: Mua Giá Bán 1.100 (H) 30,9 200 (B) 500 (A) 30,8 - 300 (C) 30,6 500 (I) - 30,5 1000 (E) 600 (D) 30,4 700 (F) 500 (G) 30,3 - ATO 500 (J) Hãy xác định giá khối lượng giao dịch: 30,4 Câu 59: Giả sử giá đóng cửa chứng khoán A phiên giao dịch trước 10200 đồng, đơn vị yết giá 100 đồng, biên độ dao động giá 22% Các mức nhà đầu tư đặt lệnh phiên giao dịch tới là: a 9998, 10998, 10608 b 9900, 10000, 10100, 10300, 10300 c 9900, 1000, 10100, 10500, 10600 d 10000, 10100, 10200, 10300, 10400 c Không phương án Câu 60: Phiến đóng cửa tuần n thị trường chứng khoán Việt Nam, VN.Index 237,78 điểm, tăng 2,64 điểm so với phiến đóng tuần n-1, tức mức tăng tương đương với: a 1,12% b 1,11% c 1% d 1,2% Câu 61: Đối với doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa niêm yết thị trường chứng khoán, điều kiện niêm yết cổ phiếu sau giảm nhẹ: a) Vốn điều lệ b) Thời gian hoạt động có lãi c) Thời gian cam kết nắm giữ cổ phiếu thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Ban kiểm soát d) Tỷ lệ nắm giữ cổ đông tổ chức phát hành Câu 62: Trả cổ tức cổ phiếu, làm: a Làm tăng quyền lợi theo tỷ lệ cổ đông công ty b Không làm thay đổi tỷ lệ quyền lợi cổ đông c Làm giảm quyền lợi theo tỷ lệ cổ đông công ty d Không có câu Câu 63: Nêu khái niệm Giá trị tài sản ròng quỹ (NAV) cách xác định Giá trị tài sản ròng chứng đầu tư quỹ (NAVCPCCĐ1) Giả sử quỹ có khoản mục sau: Đơn vị tính: đồng Tiền mặt công cụ tài tương đương tiền mặt: 1.500.000.000 Các cổ phiếu nắm giữ thị giá: Tên cổ phiếu Số lượng Thị giá RÊ 200.000 29.000 AGF 100.000 39.500 SGH 50.000 16.000 HAP 20.000 42.000 GMD 80.000 51.000 BBC 180.000 22.500 Tổng nợ: 3.020.000.000 Hãy xác định giá trị tài sản ròng quỹ giá trị tài sản ròng cổ phần quỹ tổng số cổ phần lưu hành quỹ triệu cổ phần Câu 64: Chức thị trường chứng khoán thứ cấp Trung tâm giao dịch chứng khoán thể hiện, bởi: a Đấu giá cổ phần doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa; b Đấu thầu trái phiếu Chính phủ tài sản chính; c Giao dịch chứng khoán niêm yết/đăng ký giao dịch Câu 65: Môi giới chứng khoán nghiệp vụ kinh doanh chứng khoán, công ty chứng khoán đại diện cho khách hàng tiến hành giao dịch chứng khoán thông qua: a) Cơ chế giao dịch Sở giao dịch chứng khoán thị trường OTC, Sở giao dịch CK / Thị trường OTC chia sẻ trách nhiệm kết kinh tế giao dịch với khách hàng b) Cơ chế giao dịch Sở giao dịch khách hàng chịu trách nhiệm kết kinh tế giao dịch c) Cơ chế giao dịch thị trường OTC khách hàng chịu trách nhiệm kết kinh tế giao dịch đó; d) b c Câu 66: Trong tháng ngày nghỉ lễ, giả sử bạn người đầu tư bán cổ phiếu thị trường chứng khoán tập trung báo bán thành công vào phiên giao dịch ngày 16 tháng (thứ 6) Thờigian toán theo quy định hành T+3 Thời gian tiền chuyển vào tài khoản bạn là: a) Chủ nhật 18/7 b) Thứ hai 19/7 c) Thứ ba 20/7 d) Thứ tư 21/7 c) Các phương án sai Câu 67: Việc quản lý chứng khoán Hệ thống lưu ký chứng khoán tập trung thực a) Thông qua Hệ thống tài khoản lưu ký chứng khoán Trung tâm lưu ký chứng khoán chứng khoán ghi sổ b) Lưu giữ đặc biệt - lưu giữ chứng chứng khoán kho Trung tâm lưu ký chứng khoán đứng tên người gửi: c) Do tổ chức phát hành quản lý d) a b Câu 68: Khi lưu giữ chứng khoán tập trung Trung tâm lưu ký chứng khoán, người đầu tư quyền: a) Rút chứng khoán chứng chỉ; b) Chuyển khoản chứng khoán thông qua hệ thống tài khoản mở Trung tâm lưu ký: c) a b Câu 69: Theo quy định pháp luật Việt Nam, phát hành chứng khoán công chúng là: a Phát hành qua tổ chức trung gian; b Phát hành để niêm yết; c Có 50 nhà đầu tư tổ chức phát hành; d Có 50 nhà đầu tư Phương án: I: a, b c II: a c; III: a, b d; IV: b d Câu 70: Mục tiêu công tác tra, giám sát việc thực pháp luật chứng kiến khoán thị trường chứng khoán là: a) Bảo vệ quyền lợi người đầu tư b) Góp phần đảm bảo cho hoạt động thị trường chứng khoán công bằng, công khai, hiệu c) Giảm thiểu rủi ro hệ thống d) Để người đầu tư ngày có lãi e) a), b) c) f) Cả a), b), c) d) Câu 71: Công ty cổ phần doanh nghiệp, đó: I Vốn điều lệ chia thành nhiều phần gọi cổ phần II Cổ đông chịu trách nhiệm hữu hạn nghĩa vụ nợ III Cổ đong có quyền tự chuyển nhượng tất loại cổ phần IV Không hạn chế số lượng cổ đông tối đa a I II b I, II III c I, II IV d I, III IV e Tất sai Câu 72: Lệnh thị trường lệnh: a) Mua, bán theo giá thị trường b) Lưu giữ sổ lệnh đến mua bán c) Lệnh đặt mua, bán chứng khoán giá định để thị trường chấp nhận d) Không có đáp án Câu 73: Loại hình niêm yết sau mang tính chất thâu tóm, sáp nhập công ty: a Niêm yết lần đầu; b Niêm yết lại; c Niêm yết bổ sung; d Niêm yết cửa sau; 10 e Không đủ thông tin để dự báo Câu 111: Bạn xem xét để đầu tư vào cổ phiếu có lợi suất mong đợi 16% Lãi phiếu kho bạc 7%, hệ số rủi ro β (bêta) cổ phiếu xem xét 2; mức bù rủi ro cổ phiếu thường 4% Bạn đầu tư vào cổ phiếu không? a Có b Không c Không xác định Câu 112: Khi lãi suất trả sau 10% lãi suất trả trước là: a 10% b 9.09% c 11% Lãi suất trả trước nhỏ lãi suất trả sau Lãi suất trả trước = lãi suất trả sau/(1+lãi suất trả sau) = 10/(1.1) = 9.09% Câu 113: Tỷ lệ chia cổ tức công ty CP 2.5%, hệ số hoàn vốn chủ sở hữu 15%, dự báo khả tăng trưởng cổ tức Công ty từ thông tin là: a 40% b 21,25% c 20% d Không đủ thông tin để dự báo Câu 114: Sự tăng lên tỷ lệ cổ tức công ty giá trị cổ phiếu công ty có quan hệ chiều nhau: a) Đúng b) Sai Câu 115: Đường trung bình động (MA20) cắt đường biểu giá CP REE từ lên, tín hiệu khuyên người đầu tư nên: a) Mua cổ phiếu REE b) Bán cổ phiếu REE c) Không mua bán cả, giá không ổn định Câu 116: Ngân hàng công bố lãi suất gửi tiết kiệm tháng 0,6%, lãi tương đương với lãi suất kép năm là: a) 7,0% b) 7,2% c) 7,4% d) 7,6% Câu 117: Đường thị trường chứng khoán (SML) giống đường thị trường vốn (CML) chỗ: a) Đều biểu thị mối quan hệ rủi ro lãi suất đầu tư b) Đều có giá trị lớn không c) Đều lấy biến số độc lập tiêu rủi ro d) a c e) a, b c 81 Câu 118: Các tiêu không đánh giá rủi ro là: a) Độ lệch chuẩn b) Phương sai c) Hệ số bê ta d) Độ lồi e) b d Câu119: Sự tăng lên tỷ lệ cỏ tức công ty giá trị cổ phiếu công ty có quan hệ ngược chiều nhau: a) Đúng b) Sai Câu 120: Đường trung bình động (KA30) cắt đường Vn-Index từ lên tín hiệu khuyên người đầu tư nên: a Mua cổ phiếu b Bán cổ phiếu c Không mua bán Câu 121: Ngân hàng bạn công bố lãi suất gửi tiết kiệm năm 8,4%, lãi suất tương đương với lãi suất kép năm là: a) 25,2% b) 27,1 c) 27,4% d) 27,8% Câu 122: **** thị trường chứng khoán (SML giống đường thị trường CML chỗ a Đều biểu thị mối quan hệ rủi ro lãi suất đầu tư b Đều có giá trị lớn không c Dều lấy biến số độc lập tiêu đo rủi ro d a c e a, b c f Không có phương án Câu 123: Nếu hai cổ phếu có hệ số tương quan lớn không đưa vào với danh mục đầu tư để giảm rủi ro danh mục a) Đúng b) Sai Câu 124: Đối với người quản lý đầu tư trái phiếu chủ động dự đoán lãi suất giảm mạnh, người đầu thực đầu tư theo chiến thuật sau để tăng lãi đầu tư: a Mua trái phiếu ngắn hạn, bán trái phiếu dài hạn b Mua trái phiếu dài hạn, bán trái phiếu ngắn hạn c Không mua bán thị trường biến động Câu 125: Người đầu tư hay dùng thông số sau để so sánh với lãi suất ngân hàng đầu tư vào cổ phiếu: a) Mức trẳ cổ tức theo % mệnh giá 82 b) Chỉ số P/E c) Chỉ số Div/P d) ROE Câu 126: Tỷ lệ tăng trưởng cổ tức công ty 10% trì tương lai tỷ lệ chiết khấu thu nhập 15% P/E công ty 5,5 Ta dự báo khả trả cổ tức công ty từ thông tin là: a) 40% b) 25% c) 20% d)7% e) Không đủ thông tin dự báo Câu 127: β mô hình CAPM có giá trị âm a Đúng b Sai Câu 128: Quan sát giá cổ tức số phiên giao dịch liên tục gần thấy giá hình thành sau (ngàn đồng) 58: 59: 60: 58: 56; 57: 59: 56,5: 55,5: 57: 98,5: 58 Đây tín hiệu: a Xu hướng giá xuống b Xu hướng giá lên c Xu hướng lúc lên xuống d Không thể xu hướng Câu 129: Ngân hàng bạn công bố lãi suất gửi tiết kiệm tháng 0,8%, lãi suất tương đương với lãi suất kép năm là: a 0,9% b 9,6% c 10% d Hơn 10% Câu 130: Đường thị trường chứng khoán (SML) giống đường thị trường vốn (CML) chỗ: a Đều có giá trị lớn không b Đều biểu thị mối quan hệ rủi ro lãi suất đầu tư c Đều lấy biến số độc lập tiêu đo rủi ro d a, b c e b vàc f Không có phương án Câu 131: Nếu hai cổ phiếu có hệ số quan lớn kết hợp với thành cặp để tham gia vào danh mục đầu tư để giam rủi ro danh mục đó: a Đúng b Sai 83 Câu 132: Đối với người quản lý đầu tư trái phiếu chủ động dự đoán lãi suất giảm mạnh Người đầu tư thực hện đầu tư theo chiến thuật sau để tăng khả sinh lời: a Mua trái phiếu dài hạn, bán trái phiếu ngắn hạn b Mua trái phiếu ngắn hạn, bán trái phiếu dài hạn c Không mua bán thị trường phập phù, không ổn đnhj Câu 133: Chỉ tiêu đo độ rủi ro đầu tư chứng khoán là: a Hệ số bê ta (β) b Hệ số tương quan (p) c Độ lệch chuẩn (δ) d Phương sai (δ2) e a c f a, c d Câu 134: Ngân hàng bạn xem xét để đầu tư vào cổ phiếu có lợi tức mong đợi 15% Lãi suất tín phiếu kho bạc 8% Lãi suất đầu tư bình quân thị trường cổ phiếu 13%, cổ phiếu xem xét có hệ số rủi ro Bạn khuyên lãnh đạo nên: a Đầu tư b Không đầu tư c Không xác định lời khuyên Câu 135: Rủi ro đầu tư chứng khoán là: a Sự tiền đầu tư chứng khoán b Sự không may mắn đầu tư chứng khoán c Sự không ổn định thu nhập đầu tư vào chứng khoán d a b e Không có phương án Câu 136: Bạn đnag xem xét đầu tư vào cổ phiếu cho lợi suất mong đợi 30% mức rủi ro 9% Mức lợi suất mong muốn đầu tư vào cổ phiếu lãi suất kho bạc 8% Bạn người có mức ngại rủi ro Bạn có đầu tư vào cổ phiếu không: a Có b Không Câu 137: Sự tăng lên tỷ lệ cổ tức công ty giá trị cổ phiếu công ty có quan hệ chiều nhau: a Đúng b Sai Câu 138: Đường trung bình động (MA20) cắt đường biểu giá CP REE từ lên, tín hiệu khuyên người đầu tư nên: a Mua cổ phiếu REE b Bán cổ phiếu REE c Không mua bán giá không ổn định Câu 139: 84 Ngân hàng công bố lãi suất gửi tiết kiệm tháng 0,6%, lãi tương đương với lãi suất kép năm là: a 7,0% b 7,2% c 7,4% d 7,6% Câu 140: Đường thị trường chứng khoán (SML) giống đường thị trường vốn (CMI) chỗ: a Đều biểu thị mối quan hệ rủi ro lãi suất đầu tư b Đều có giá trị lớn không c Dều lấy biến số độc lập tiêu đo rủi ro d a c e a, b c f Không có phương án Câu 141: Nếu hai cổ phiếu có hệ số tương quan lớn không đưa vào với danh mục đầu tư để giảm rủi ro danh mục: a Đúng b Sai Câu 142: Đối với người quản lý đầu tư trái phiếu chủ động dự đoán lãi suất tăng mạnh, người đầu tư thực đầu tư theo chiến thuật sau để giảm thiểu thua lỗ đầu tư: a Mua trái phiếu ngắn hạn, bán trái phiếu dài hạn b Mua trái phiếu dài hạn, bán trái phiếu ngắn hạn c Không mua bán thị trường biến động Câu 143: Những nghiên cứu chứng tỏ rằng, đầu tư vào cổ phiếu có P/E thấp phương pháp tốt để thắng lợi thị trường a Đúng b Sai Câu 144: Khi lãi suất thị trường tăng giá trái phiếu giảm Để tính giá trị giảm, người ta trừ khỏi giá trị ban đầu ảnh hưởng theo thời gian đáo hạn bình quân điều chỉnh (MD) theo độ lồi (convexcio) a Đúng b Sai Câu 145: Ngân hàng bạn xem xét để đầu tư vào cổ phiếu có lợi suất mong đợi 16% Lãi suất tín phiếu kho bạc 7%; Lãi suất đầu tư bình quân thị trường cổ phiếu 12%, cổ phiếu xem xét có hệ số rủi ro β Bạn khuyên lãnh đạo nên: a Đầu tư b Không đầu tư c Không xác định lời khuyên (ER(A) = Rf ÷ βA) (RM - Rf) = ÷ (12-7) = 17% > 16%) Câu 146: Các tiêu không đánh giá rủi ro là: 85 a Độ lệch chuẩn b Phương sai c Hệ số bêta d Độ lồi e b d Câu 147: Quan sát giá cổ tức số phiên giao dịch liên tục gần thấy giá hình thành sau (ngàn đồng) 58: 59: 60: 58: 56; 57: 59: 56,5: 55,5: 57: 98,5: 58 Đây tín hiệu: a Xu hướng giá xuống b Xu hướng giá lên c Xu hướng lúc lên xuống d Không thể xu hướng Câu 148: Ngân hàng bạn công bố lãi suất gửi tiết kiệm tháng 0,8%, lãi suất tương đương với lãi suất kép năm là: a 0,9% b 9,6% c 10% d Hơn 10% Câu 149: Đường thị trường chứng khoán (SML) giống đường thị trường vốn (CML) chỗ: a Đều có giá trị lớn không b Đều biểu thị mối quan hệ rủi ro lãi suất đầu tư c Đều lấy biến số độc lập tiêu đo rủi ro d a, b c e b vàc f Không có phương án Câu 150: Nếu hai cổ phiếu có hệ số quan lớn kết hợp với thành cặp để tham gia vào danh mục đầu tư để giam rủi ro danh mục đó: a Đúng b Sai Câu 151: Đối với người quản lý đầu tư trái phiếu chủ động dự đoán lãi suất giảm mạnh Người đầu tư thực hện đầu tư theo chiến thuật sau để tăng khả sinh lời: a Mua trái phiếu dài hạn, bán trái phiếu ngắn hạn b Mua trái phiếu ngắn hạn, bán trái phiếu dài hạn c Không mua bán thị trường phập phù, không ổn đnhj Câu 152: Chỉ tiêu đo độ rủi ro đầu tư chứng khoán là: a Hệ số bê ta (β) b Hệ số tương quan (p) c Độ lệch chuẩn (δ) 86 d Phương sai (δ2) e a c f a, c d Câu 153: Ngân hàng bạn xem xét để đầu tư vào cổ phiếu có lợi tức mong đợi 15% Lãi suất tín phiếu kho bạc 8% Lãi suất đầu tư bình quân thị trường cổ phiếu 13%, cổ phiếu xem xét có hệ số rủi ro Bạn khuyên lãnh đạo nên: a Đầu tư b Không đầu tư c Không xác định lời khuyên Câu 154: Rủi ro đầu tư chứng khoán là: a Sự tiền đầu tư chứng khoán b Sự không may mắn đầu tư chứng khoán c Sự không ổn định thu nhập đầu tư vào chứng khoán d a b e Không có phương án Câu 155: Bạn xem xét đầu tư vào cổ phiếu cho lợi suất mong đợi 30% mức rủi ro 9% Mức lợi suất mong muốn đầu tư vào cổ phiếu lãi suất kho bạc 8% Bạn người có mức ngại rủi ro Bạn có đầu tư vào cổ phiếu không: a Có b Không Câu 156: Mô hình tăng trưởng bất biến cổ tức ứng dụng mức tăng trưởng cổ tức g = a Đúng b.Sai c Lúc lúc sai tùy trườn hợp Câu 157: Chỉ tiêu đo độ rủi ro đầu tư chứng khoán là: a Hệ số Beta (β) b Hệ số tương quan (p) c Độ lệch chuẩn (δ) d Phương sai (δ2) e a c f a, c d Câu 158: Công ty bạn xem xét để đầu tư vào loại cổ phiếu có lợi suất tín phiếu kho bạc 8%, mức bù rủi ro đầu tư vào thị trường cổ phiếu 9%, cổ phiếu xem xét có hệ số rủi ro β = Bạn khuyên lãnh đạo nếu: a Đầu tư b Không đầu tư c Không xác định lời khuyên Câu 159: Giá trị độ lồi trái phiếu 87 a Chỉ lớn b Chỉ nhỏ c Lúc lớn hơn, lúc nhỏ tùy trường hợp Câu 160: Bạn xem xét đầu tư vào cổ phiếu cho lợi suất mong đợi 38% mức rủi ro 15% Mức lợi suất bạn mong muốn đầu tư vào cổ phiếu lãi suất kho bạc 8,5 Bạn người có mức ngại rủi ro A = Bạn có đằut vào cổ phiếu không? a Có b Không c Không xác định Câu 161: β mô hình CAPM có giá trị: a Nhỏ b Bằng c Lớn d Chỉ b c e Cả a, b c Câu 162: Quan sát đồ thị nâng cao giao dịch loại cổ phiếu thấy tiêu sau: – Đường biểu thị giá cắt trung bình động (MA10) trung bình động nhiều kỳ (MA25) từ xuống – MA 10 cắt MA25 từ xuống – Chỉ tiêu divegence âm – Chỉ tiêu sức mạnh tương đối (RSI) đổi chiều từ (+) sang (-) Các trường hợp khuyên nhà đầu tư nên: a Mua chứng khoán b Bán chứng khoán c Không mua bán giá chứng khoán không đổi Câu 163: Ngân hàng dự kiến công bố lãi suất gửi tiết kiệm trả sau 11% năm Nếu áp dụng hình thức lãi trước 11% tương đương với mức lãi suất trả trước là: a 10,11% b 10% c 9,5% d 9,4% e Các phương án sai Câu 164: Mức ngại rủi ro bạn thấp bạn cần mức bù rủi ro a Càng lớn b Càng bé c Chúng quan hệ với Câu 165: Nếu hai cổ phiếu có hệ số tương quan lớn kết hợp với thành cặp để tham gia vào DMDT để giảm rủi ro danh mục 88 a Sai b Đúng c Không thể xác định sai Câu 166: NH công bố LS gửi tiết kiệm tháng 0,8%, LS tương đương với LS kép năm là: Trên 10% (Công thức: (1 + r)n – 1) Câu 167: Đường thị trường chứng khoán SML giống đường thị trường vốn CML chỗ: – Đều biểu thị mối quan hệ rủi ro lãi suất đầu tư – Đều lấy biến số độc lập tiêu đo rủi ro Câu 168: Hai cổ phiếu có hệ số tương quan > kết hợp với thành cặp để tham gia vào DMDT để giảm rủi ro DM – Sai Câu 169: Người quản lý TP chủ động dự đoán LS giảm mạnh, thực đầu tư theo chiến thuật sau để tăng khả sinh lời: – Mua TP dài hạn, bán TP ngắn hạn Câu 170: Người quản lý đầu tư TP chủ động dự đoán LS tăng mạnh, người thực đầu tư theo chiến thuật sau để giảm thiểu thua lỗ – Mua TP ngắn hạn, bán TP dài hạn Câu 171: Chỉ tiêu đo độ rủi ro đầu tư CK là: – Hệ số bê ta – Độ lệch chuẩn Câu 172: Chỉ tiêu không đánh giá rủi ro là: – Phương sai – Độ Câu 173: NH xem xét để đầu tư vào CP có lợi suất mong đợi 15% LS phiếu kho bạc 8% LS đầu tư bình quân thị trường CP 13%, CP xem xét hệ rủi ro = – Nên đầu tư { Công thức: r = rf + β (rm – rf) Câu 174: Rủi ro đầu tư CK là: Sự bấp bênh, không ổn định thu nhập đầu tư vào chứng khoán Câu 175: Bạn xem xét đầu tư vào CP cho lợi suất mong đợi 30%, mức rủi ro 5% Mức lợi suất mong muốn đầu tư vào CP LS kho bạc 8% Bạn người có mức ngại rủi ro = Bạn có đầu tư vào CP không – Có Câu 176: Sự tăng lên tỷ lệ cổ tức Công ty giá trị CP Công ty có quan hệ chiều nha: Câu 177: Đường trung bình động (MA20) cắt đường biểu giá CP REE từ lên, tín hiệu khuyên người đầu tư nên: – Mua cổ phiếu REE Câu 178: Những nghiên cứu chứng tỏ rằng, đầu tư vào CP có P/E thấp phương pháp tốt để thắng lợi thị trường: Đúng/Sai Câu 179: Khi giá thị trường tăng giá TP giảm Để tính giá trị giảm, người ta trừ khỏi giá trị ban đầu ảnh hưởng theo thời gian đáo hạn bình quân điều chỉnh (MD) theo độ lồi (convexio): Đúng Câu 180: Người đầu tư hay dùng thông số sau để so sánh với lãi suất NH đầu tư vào cổ phiếu: Chỉ số DIV/P Câu 181: Tỷ lệ tăng trưởng cổ tức Công ty 10% trì tương lai; tỷ lệ chiết khấu dòng thu nhập 15% P/E Công ty 5,5% Ta dự báo khả trả cổ tức Công ty từ thông tin là: 75% {Công thức: P/E = (1-b) (1+g) / (r + g) 89 Câu 182: RSI giảm cắt đường từ xuống, tìn hiệu để: Mua/Bán/Không Câu 183: Người X có mức ngại rủi ro A = Y có mức ngại rủi ro A = Thì X có mức bù rủi ro cao hơn/ Y cao hơn/ Không thể so sánh Câu 184: NH côn bố LS gửi tiết kiệm trả trước 10%, lãi suất tương đương với LS trả sau 11% Công thức: rs = rt (1 + rt)n Câu 185: Một điểm A CK nằm phía đường SMLthì điểm biểu thị: – Thị trường đánh giá thấp Câu 186: Bạn sở hữu lượng trái phiếu chuyển đổi VCB, TP giao dịch giá 200.000đ (mệnh giá 100.000đ) Người sở hữu TP dùng mệnh giá để mua CP VCP CPH với giá đấu thầu bình quân Giả sử đấu giá để CPH VCB có giá đấu thầu bình quân 200.000đ/1 CP Theo bạn: Bạn trái phiếu lợi Câu 187: Việc tăng lãi suất theo yêu cầu làm cho giảm hệ số P/E công ty: Đúng/sai Câu 188: Độ tín nhiệm Công ty X AAA, Y BBB: Mức rủi ro X < Y Câu 189: Khi phân tích CP công ty, nhà phân tích kỹ thuật đề cập đến: Tỷ lệ vốn/nợ Câu 190: Một số nhà phân tích kỹ thuật, nhận thấy chứng khoán ạt mua vào dấu hiệu thị trường: Kết thúc thị trường xuống giá Câu 191: Mô hình đầu vào vai đảo ngược dấu hiệu: Giá tăng Câu 192: Hình thái dạng trung bình lý thuyết thị trường hiệu cho biết giá thị trường: Phản ánh tất tin tức biết thông tin mà tin tức công bố công chúng (bình thường) Câu 193: Những tuyên bố sau trường hợp lý thuyết thị trường hiệu tồn tại: Giá chứng khoán phản ánh hoàn toàn thông tin nhận Câu 194: Các nhà phân tích thường không quan tâm đến hai yếu tố sau: - Lãi suất ngắn hạn - Khối lượng giao dịch Câu 195: Nếu nhà phân tích muốn đánh giá khả toán nợ ngắn hạn (đáo hạn vòng 30 ngày) Công ty, hệ số sau đây, hệ số nhà phân tích quan tâm nhất: Hệ số toán nhanh (quick ratio) Câu 196: Khái niệm "Sự cân thông tin hiệu thị trường tài là: Lợi nhuận ròng nhà đầu tư trang bị thông tin thu với lợi nhuận ròng nhà đầu tư không trang bị thông tin Câu 197: Một Công ty có tỷ lệ nợ so với tổng tài sản 0,4 Tổng nợ 200tr Lãi ròng sau thuế 30tr ROE doanh nghiệp là: 10% Công thức: ROE = thu nhập ròng/vốn chủ sở hữu Tổng nợ/ tổng tài sản = 0,4 ⇒ TTS - tổng nợ/0,4 = 200/0,4 = 500 Vốn chủ sở hữu = tổng TS - tổng nợ = 500 - 3000 = 200 ⇒ ROE = 30/300 = 0,1 = 10% Câu 198: Trái phiếu coupon dương, thời gian đáo hạn bình quân trái phiếu này: Nhỏ thời gian đáo hạn 90 Câu 199: Độ tín nhiệm Công ty X AAB, công ty Y AAA: Mức bù rủi ro công ty X lớn công ty Y Câu 200: Hệ số β cổ phiếu mô hình CAPM lớn 1, nghĩa là: Cổ phiếu xem xét có mức rủi ro lớn bình quân thị trường Câu 201: Gửi tiết kiệm 8000 15 năm, với lãi suất 15%, sau 15 năm ta có: 65096 Công thức: FV = PV (1 + r) Câu 202: Tỷ lệ tăng trưởng cổ tức công ty 11,25%, hệ số hoàn vốn chủ sở hữu 15% Ta dự báo khả trả cổ tức Công ty từ thông tin là: 25% Công thức: g = ROE.b => b = g/ROE => – b = Câu 203: Cổ phiếu có lợi suất mong đợi 16% Lãi suất TP kho bạc 7%, hệ số rủi ro β CP 2; mức bù rủi ro CP thường 4% Có thể đầu tư vào CP không: Có Công thức: E (ri) = ff + β (rm – rf) Câu 204: Một số rủi ro mà kiểm soát là: Rủi ro lãi suất Rủi vo sức mua Câu 205: Một số rủi ro kiểm soát mức độ tương đối là: Rủi ro kinh doanh Rủi ro tài Câu 206: Tính giá cổ phiếu công ty biết công ty có tỷ lệ thu nhập vốn sở hữu 12,5% Công ty chia cổ tức hàng năm 40% Ước tính thu nhập CP năm tới 3$ Lãi suất chiết khấu theo yêu cầu 10% ROE = 12,5% D = 40% DIVo = 3$ r = 10% Áp dụng công thức: Po = DIV1* (1 + g) / (r – g) g = ROE * b = 12,5 * (1-0,4) = 7,5% => Po = * (1+7,5)/ (0,1 – 0,075) = 64,5$ Câu 207: Mô hình tăng trưởng bất biến cổ tức ứng dụng mức tăng trưởng cổ tức g = a Đúng b Sai c Lúc lúc sai tùy trường hợp Câu 208: Chỉ tiêu đo độ rủi ro đầu tư chứng khoán là: a Hệ số Beta (β) b Hệ số tương quan (p) c Độ lệch chuẩn (δ) d Phương sai (δ2) e a c f a, c d Câu 209: Công ty bạn xem xét để đầu tư vào loại cổ phiếu có lợi suất mong đợi 25% Lợi suất tín phiếu kho bạc 8%, mức bù rủi ro đầu tư vào thị trường cổ phiếu 9%, cổ phiếu xem xét có hệ số rủi ro β = Bạn khuyên lãnh đạo nếu: 91 a Đầu tư b Không đầu tư c Không xác định lời khuyên Câu 210: Giá trị độ lồi trái phiếu: a Chỉ lớn b Chỉ nhỏ c Lúc lớn hơn, lúc nhỏ tùy trường hợp Câu 211: Bạn xem xét đầu tư vào cổ phiếu cho lợi suất mong đợi 38% mức rủi ro 15% Mức lợi suất bạn mong muốn đầu tư vào cổ phiếu lãi suất kho bạc 8,5% Bạn người có mức ngại rủi ro A = Bạn có đầu tư vào cổ phiếu không? a Có b Không c Không xác định Câu 212: β mô hình CAPM có giá trị: a Nhỏ b Bằng c Lớn d Chỉ b c e Cả a, b c Câu 213: Quan sát đồ thị nâng cao giao dịch loại cổ phiếu thấy tiêu sau: – Đường biểu thị giá cắt trung bình động (MA10) trung bình động nhiều kỳ (MA25) từ xuống – MA 10 cắt MA25 từ xuống – Chỉ tiêu divegence âm – Chỉ tiêu sức mạnh tương đối (RSI) đổi chiều từ (+) sang (-) Các trường hợp khuyên nhà đầu tư nên: a Mua chứng khoán b Bán chứng khoán c Không mua bán giá chứng khoán không đổi Câu 214: Ngân hàng dự kiến công bố lãi suất gửi tiết kiệm trả sau 11% năm Nếu áp dụng hình thức trả lãi trước 11% tương đương với mức lãi suất trước là: a 10,11% b 10% c 9,5% d 9,4% e Các phương án sai Câu 215: Mức ngại rủi ro bạn thấp bạn cần mức bù rủi ro a Càng lớn 92 b Càng bé c Chúng quan hệ với Câu 216: Nếu hai cổ phiếu có hệ số tương quan lớn tình hình kết hợp với thành cặp để tham gia vào DMDT để giảm rủi ro danh mục a Sai b Đúng c Không thể xác định sai 93 Đáp án bổ sung: d a b a c c d b Cơ 51 c 52 a 53 e 54 a 55 d 56 V 57 d 58 tự 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 b b b d d b a c c b b c b c c a b b a c d d b b a c d c a b b a a a a b d c b a d c 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 d b b a c d d d c d e c a d a b c b b c d b c d a a b b c d c a d c c d a b d b c 101 102 103 104 105 106 107 108 a d c b c d c d 151 152 153 154 155 156 157 158 b b d 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 a d d d b a d a c a a c b d d d d d d c d b a b c d 10700 a d c c a 27/6 d d b c c b b 159 160 b b 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 c c c a d d a d c b 10700 a b b d b b b c c b b b a a a d c b c a b c a a d d d b d d b d a a d 201 202 203 204 205 206 207 208 c b a a a b c c 251 252 253 254 255 256 257 258 b c c b c c a d 301 302 303 304 305 306 307 308 d a b c c b b d 351 352 353 354 355 356 357 358 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 b d b a d a b c a c b b a d a c c b c a d a a 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 d c d c c d a a b a c b b 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 c d d d b c a c b c d d c a a c c d a b c a a a 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 c a b b a b b b b b b c a a c b b d b a d c c c a b b d a d c a b d b b a c c a b d d d b c a d a b a c d a d b d b a a c d b vô hạn d b d b a a c d d b a a a a c c b b c c a a d c d d c b b c d b c 94 401 402 403 404 405 406 407 408 a d 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 a d d e b c b d d a b a b b a d d b d a c a c c b a a b c b d b a b d a d b a d Phân tích 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 a b a b b a a b b a a a có b d a a a a ab a a thấp b 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 c b e d d a b b a a e a b b b a c d a b c b a d a c a a b a b a b 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 b b b b c e d a d b c b b c d e a a e b d 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 24% d b c d d a c b d d b d c b 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 a a a c d a a b a a e c d e a 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 a b b c d e b a c d a e d a a e a a d b b b 18% sai mua lợi 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 a e b a a d a b b b 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 95 … phiếu Câu 74: Thị trường tài bao gồm: a) Thị trường tiền tệ thị trường vốn b) Thị trường hối đoái thị trường vốn c) Thị trường chứng khoán thị trường tiền tệ d) Thị trường thuê mua thị trường. .. hiểm Câu 75: Thị trường chứng khoán bao gồm a) Thị trường vốn thị trường thuê mua b) Thị trường cổ phiếu thị trường trái phiếu c) Thị trường hối đoái thị trường cho vay ngắn hạn d) Tất câu Câu… a) Thị trường nợ thị trường trái phiếu b) Thị trường tập trung thị trường OTC c) Thị trường sơ cấp thị trường thứ cấp d) Cả câu Câu 77: Căn vào phương thức hoạt động, TTCK bao gồm: a) Thị trường

Trả lời

Back to top button