Cổ phiếu

Trả Thưởng Bằng Cổ Phiếu Thưởng, Con Dao 2 Lưỡi Nhà Đầu Tư Cần Chú Ý

Trên thị trường hiện nay, nhiều doanh nghiệp niêm yết thực hiện chia cổ tức bằng cổ phiếu(cổ phiếu thường) và chia tách cổ phiếu theo các tỷ lệ đang ngày càng thu hút. Nhưng nhiều nhà đầu tư cá nhân vẫn đang mù mờ, không hiểu rõ được bản chất tài chính thật sự của các nghiệp vụ trên.

Đang xem: Trả thưởng bằng cổ phiếu

Cổ phiếu thưởng là gi ?

 Thực chất, đây là nghiệp vụ chia tách cổ phiếu. Nó không hề phát sinh bất kỳ dòng tiền mới nào giúp cho doanh nghiệp gia tăng nội lực của mình.

Cổ phiếu thưởng là gì?

Khái niệm “cổ phiếu thưởng” được sử dụng khi cổ đông nhận được cổ phiếu mà không phải trả tiền do công ty trả cổ tức bằng cổ phiếu. Khi thưởng cổ phiếu cho cổ đông, doanh nghiệp thường dùng nguồn hình thành từ vốn thặng dư (số tiền chênh lệch giữa giá bán và mệnh giá khi doanh nghiệp phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ) và lợi nhuận tích lũy lại qua các năm (giống như khi trả cổ tức bằng cổ phiếu) để chuyển thành vốn điều lệ.

Có 2 trường hợp trả cổ phiếu thưởng:

Trường hợp 1: Cổ phiếu thưởng cho người đóng góp

Có thể hiểu thưởng cổ phiếu là việc công ty dùng một số cổ phiếu (trước đây là của chung mọi cổ đông) để thưởng cho những người quản lý, cán bộ công nhân viên hay những người có đóng góp lớn đối với hoạt động của doanh nghiệp. Nguồn cổ phiếu dùng để thưởng thường là cổ phiếu quỹ của công ty.

READ  cổ phiếu dig

*

Cổ phiếu thưởng cho người đóng góp

Trong trường hợp này, tổng giá trị sổ sách của công ty không thay đổi, lợi ích của người được thưởng là rõ ràng, tỷ lệ sở hữu công ty của họ sẽ tăng lên. Còn đối với những cổ đông không được thưởng, tỉ lệ sở hữu công ty của họ sẽ giảm xuống. Đây là một cách để công ty khuyến khích tinh thần làm việc và sự đóng góp hiệu quả của những người được thưởng.

Trường hợp 2: Cổ phiếu thưởng cho cổ đông

Là việc tất cả các cổ đông sẽ nhận thêm cổ phiếu mới với tỷ lệ nhất định. Ví dụ: 100:5, có nghĩa là cứ nắm giữ 100 cổ phiếu cũ thì cổ đông sẽ được nhận thêm 5 cổ phiếu mới. Khi đó, nhà đầu tư cần phải nắm được một số nguyên tắc sau đây:

Việc thưởng cổ phiếu thưởng như vậy sẽ không làm tăng vốn chủ sở hữu của các cổ đông. Thực chất, đây chỉ là việc chuyển đổi giữa các khoản mục trên Bảng cân đối kế toán. Cụ thể là giảm lợi nhuận giữ lại sang tăng vốn điều lệ mà không làm thay đổi tổng nguồn vốn cổ đông.

Cổ phiếu được phát thêm cho các cổ đông đã làm tăng số lượng cổ phiếu của công ty. Khi số lượng cổ phiếu tăng lên, nguồn vốn chủ sở hữu vẫn không đổi, giá trị sổ sách (=nguồn vốn chủ sở hữu / tổng số cổ phiếu) của cổ phiếu sẽ giảm đi theo tỷ lệ tương ứng. Tỷ lệ sở hữu của mỗi cổ đông trong công ty trước và sau khi phát hành thêm cổ phiếu là không đổi.

*

Cổ phiếu thưởng cho cổ đông

Cổ phiếu phát hành thêm để thưởng cho các cổ đông sẽ làm tăng số lượng cổ phiếu.

READ  Cách Mua Cổ Phiếu Ở Đâu Và Mua Cổ Phiếu Như Thế Nào? Cách Mua Cổ Phiếu Online Cho Người Mới Bắt Đầu

Vốn CSH không đổi, số lượng cổ phiếu tăng lên, sẽ khiến giá trị sổ sách (Vốn CSH / Số lượng cổ phiếu) giảm đi tương ứng.

Như vậy, giá cổ phiếu rẻ đi, giúp nhà đầu tư ít vốn có cơ hội tham gia. Họ sẽ tìm mọi cách để mua cổ phiếu trước khi cổ phiếu được chia thưởng, làm tăng cầu cổ phiếu và dẫn đến giá cổ phiếu tăng.

Xem thêm: đánh giá cổ phiếu cen

Nghiệp vụ tách gộp cổ phiếu

Tách, gộp cổ phiếu là việc làm tăng hoặc giảm số cổ phiếu đang lưu hành của một công ty cổ phần mà không làm thay đổi vốn điều lệ, vốn cổ phần hay toàn bộ giá trị thị trường tại thời điểm tách hay gộp cổ phiếu. Tùy vào mục đích của công ty và tình hình thị trường mà công ty có thể tiến hành tách hoặc gộp cổ phiếu. Việc tách, gộp cổ phiếu được quy định trong các điều lệ công ty và do Đại hội cổ đông quyết định, nhưng trong thực tế thường thì Đại hội cổ đông thông qua chủ trương và ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn thời điểm thích hợp để tiến hành việc tách hoặc gộp cổ phiếu.

*

Nghiệp vụ tách gộp cổ phiếu

Tách cổ phiếu sẽ làm tăng số lượng cổ phiếu đang lưu hành và làm giảm mệnh giá cổ phiếu tương ứng với tỷ lệ tách, vì vậy giá cổ phiếu trên thị trường cũng sẽ giảm tương ứng và giao dịch được thực hiện một cách dễ dàng hơn. Việc tách cổ phiếu được thực hiện khi giá cổ phiếu trên thị trường tăng quá cao làm cho các giao dịch sẽ khó thực hiện và sẽ làm giảm tính thanh khoản của cổ phiếu. Vì vậy, khi giá cổ phiếu tăng cao thì việc tách cổ phiếu là điều cần thiết để tạo điều kiện thuận lợi cho việc giao dịch cổ phiếu, bên cạnh đó sau khi tách giá cổ phiếu thường có xu hướng tăng lên.

READ  Cổ Phiếu Công Nghệ Tại Việt Nam, Thời Của Cổ Phiếu Công Nghệ

Cầm cố chứng khoán

Vay cầm cố chứng khoán là việc các tổ chức tín dụng hay ngân hàng thương mại cho nhà đầu tư vay tiền để đầu tư chứng khoán, dùng chính chứng khoán làm tài sản đảm bảo.

Vì vậy, vay cầm cố chứng khoán là một dạng quan hệ hợp đồng giữa bên cầm cố (người đầu tư) và bên nhận cầm cố (ngân hàng).

Bên cầm cố là thành viên lưu ký nhân danh chính mình hoặc được người đi vay uỷ quyền giao chứng khoán cho bên nhận cầm cố.

Bên nhận cầm cố là thành viên lưu ký nhân danh chính mình hoặc được người cho vay uỷ quyền nhận cầm cố chứng khoán bên cầm cố.

Việc thực hiện cầm cố chứng khoán trên cơ sở hợp đồng pháp lý của hai chủ thể tham gia, trong đó quy định rõ giá trị chứng khoán cầm cố, số tiền vay, lãi suất và thời hạn trả nợ và phương thức xử lý chứng khoán cầm cố.

Trường hợp bên cho vay không phải là thành viên lưu ký, bên cho vay phải uỷ quyền việc nhận cầm cố chứng khoán (hoặc giao chứng khoán cầm cố) cho các thành viên lưu ký khác.

*

Cầm cố chứng khoán

Tài khoản cầm cố phải tách biệt với tài khoản lưu ký các chứng khoán khác của bên cầm cố.

Xem thêm: Vay Tiền Nhanh Cash – Vay Tiền Nhanh Online, Vay Tiền Nhanh 24/7

Sau khi ghi vào tài khoản cầm cố chứng khoán, thì phải đình chỉ việc rút, chuyển khoản hoặc chuyển nhượng các chứng khoán trên tài khoản cầm cố trong thời gian cầm cố. Trung tâm giao dịch chứng khoán gửi thông báo bằng công văn cho bên nhận cầm cố về việc đã thực hiện cầm cố chứng khoán.

Trả lời

Back to top button