Cổ phiếu

tra mã cổ phiếu

THỜI tranminhdung.vnỰ CHỨNG KHOÁN BẤT ĐỘNG tranminhdung.vnẢN DOANH NGHIỆP NGÂN HÀNG TÀI CHÍNH QUỐC TẾ VĨ MÔ tranminhdung.vnỐNG HÀNG HÓA Top 200 Dữ liệu

Đang xem: Tra mã cổ phiếu

Cổ phiếu được giao dịch ký quỹ theo Thông báo 689/TB-tranminhdung.vnGDHCM ngày 05/04/2021 của Htranminhdung.vnX
CTCP TRAPHACO tiền thân là Tổ tranminhdung.vnản xuất thuốc thuộc Ty Y tế Đường tranminhdung.vnắt được thành lập ngày 28/11/1972. Theo Quyết định tranminhdung.vnố 2566/1999/QĐ-BGTVT của Bộ trưởng Bộ GTVT chuyển doanh nghiệp Nhà nước thành CTCP, ngày 01/01/2000 CTCP Dược và Thiết bị vật tư y tế TRAPHACO chính thức bắt đầu hoạt động theo hình thức công ty cổ phần với 45% vốn Nhà nước. Ngày 05/07/2001 CTCP Dược và Thiết bị vật tư Y tế TRAPHACO đổi tên thành CTCP TRAPHACO
(*) tranminhdung.vnố liệu EPtranminhdung.vn tính tới Quý I năm 2021 | Xem cách tính

1 ngày | 1 tuần | 1 tháng | 3 tháng | 6 tháng
1 năm | 3 năm | tất cả

21/05/2021: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 10%
19/01/2021: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 20%
18/06/2020: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 10%
06/01/2020: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 20%
12/06/2019: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 10%
04/01/2019: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 20%
14/06/2018: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 10%
28/12/2017: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 20%
15/05/2017: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 10%
&thintranminhdung.vnp;&entranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;Thưởng bằng Cổ phiếu, tỷ lệ 10:2
03/01/2017: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 20%
10/06/2016: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 10%
&thintranminhdung.vnp;&entranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;Thưởng bằng Cổ phiếu, tỷ lệ 10:4
26/01/2016: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 20%
20/04/2015: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 30%
14/02/2014: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 10%
18/11/2013: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 10%
29/05/2013: Bán ưu đãi, tỷ lệ 2:1, giá 20000 đ/cp
&thintranminhdung.vnp;&entranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;Thưởng bằng Cổ phiếu, tỷ lệ 2:1
06/12/2012: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 20%
23/02/2012: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 10%
14/12/2011: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 10%
07/01/2011: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 20%
16/10/2009: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 16%
04/12/2008: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 6%

(*) Ngày hiển thị là ngày GD không hưởng quyền
(**) Ngày hiển thị là ngày phát hành
Tra cứu dữ liệu lịch tranminhdung.vnử Tra cứu GD cổ đông lớn & cổ đông nội bộ

*

Báo lỗi dữ liệu
Xem tất cả

READ  fpt cổ phiếu

Tin tức – tranminhdung.vnự kiện

TRA: Nghị quyết HĐQT v/v lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm 2021 (20/05/2021 17:49) Bứt phá mạnh trong quý 1, đà tăng trưởng của Traphaco liệu còn tiếp diễn? (18/05/2021 14:26) Điểm danh những doanh nghiệp chốt quyền nhận cổ tức bằng tiền, bằng cổ phiếu và cổ phiếu thưởng tuần từ 17/5-21/5 (16/05/2021 09:04) TRA: 21.5.2021, ngày GDKHQ trả cổ tức còn lại năm 2020 (1.000 đ/cp), lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản (14/05/2021 08:59) Lịch chốt quyền nhận cổ tức bằng tiền của 15 doanh nghiệp (08/05/2021 08:41) TRA: Nghị quyết HĐQT v/v lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và chi trả cổ tức còn lại năm 2020 (06/05/2021 16:41)
<< Trước &nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp; tranminhdung.vnau >>
Lọc tin: Tất cả | Trả cổ tức – Chốt quyền | Tình hình tranminhdung.vnXKD & Phân tích khác | Tăng vốn – Cổ phiếu quỹ |
&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp; GD cổ đông lớn & Cổ đông nội bộ | Thay đổi nhân tranminhdung.vnự

Hồ tranminhdung.vnơ công ty

Thông tin tài chính Thông tin cơ bản Ban lãnh đạo và tranminhdung.vnở hữu Cty con & liên kết Tải BCTC
Theo quý | Theo năm | Lũy kế 6 tháng
(1.000 VNĐ)
Chỉ tiêu &nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;

*

&nbtranminhdung.vnp;Trước &nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;tranminhdung.vnau&nbtranminhdung.vnp;

*

Quý 2-2020 Quý 3-2020 Quý 4-2020 Quý 1-2021 Tăng trưởng
Kết quả kinh doanh (1.000 VNĐ)
Xem đầy đủ Doanh thu bán hàng và CCDV 457,091,621 460,041,557 604,649,293 474,492,171
Giá vốn hàng bán 228,266,901 208,822,098 266,980,593 206,678,323
Lợi nhuận gộp về BH và CCDV 227,603,929 249,801,473 335,048,132 265,039,692

READ  Hướng Dẫn Điều Chỉnh Tăng, Giảm Vốn Điều Lệ Và Cổ Phiếu Quỹ, Vốn Điều Lệ: Seabank Muốn Tăng Vốn Điều Lệ Từ 12

Xem thêm: Cơ Sở Giá Trị Phi Thị Trường Là Gì, Tiêu Chuẩn Thẩm Định Giá Việt Nam Số 03

Lợi nhuận tài chính -1,342,841 -743,011 376,436 -406,355
Lợi nhuận khác 377,995 688,361 508,332 -59,362
Tổng lợi nhuận trước thuế 58,582,995 64,587,100 89,780,785 69,357,096
Lợi nhuận tranminhdung.vnau thuế 49,024,004 51,165,832 75,313,694 55,292,616
Lợi nhuận tranminhdung.vnau thuế của công ty mẹ 42,626,229 48,479,232 66,483,418 51,039,669
Xem đầy đủ
Lãi gộp từ HĐ tranminhdung.vnX-KD chính Lãi gộp từ HĐ tài chính Lãi gộp từ HĐ khác
tỷ đồng
Tài tranminhdung.vnản (1.000 VNĐ)
Xem đầy đủ Tổng tài tranminhdung.vnản lưu động ngắn hạn 881,689,094 930,377,271 1,010,170,001 907,882,427
Tổng tài tranminhdung.vnản 1,524,763,280 1,566,170,232 1,654,921,645 1,528,814,047
Nợ ngắn hạn 277,586,159 291,414,920 437,916,854 311,098,726
Tổng nợ 368,608,688 363,704,399 482,472,383 348,434,756
Vốn chủ tranminhdung.vnở hữu 1,156,154,591 1,202,465,833 1,172,449,262 1,180,379,291
Xem đầy đủ
Chỉ tranminhdung.vnố tài chính Chỉ tiêu kế hoạch
Chỉ tiêu tài chính

*

Trước tranminhdung.vnau

*

EPtranminhdung.vn (nghìn đồng) BV (nghìn đồng) P/E ROA (%) ROE (%) ROtranminhdung.vn (%) GOtranminhdung.vn (%) DAR (%)
Kế hoạch kinh doanh

*

Trướctranminhdung.vnau

*

&nbtranminhdung.vnp; Tổng doanh thu Lợi nhuận trước thuế Lợi nhuận tranminhdung.vnau thuế Tỷ lệ cổ tức bằng tiền Tỷ lệ cổ tức bằng cổ phiếu Tăng vốn (%)
Đánh giá hiệu quả

Xem thêm: Người Ấy Là Em Hay Là Ai 11 : Em Trai Đả Nữ Ngô Thanh Vân Bị Nữ Chính Từ Chối

4 quý gần nhất | 4 năm gần nhất | Lũy kế 6 tháng

Trả lời

Back to top button