Chứng khoán

Tổng Quan Về Công Ty Chứng Khoán Phú Hưng Tuyển Dụng, Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Phú Hưng Tuyển Dụng

*

Đang xem: Tổng quan về công ty chứng khoán phú hưng

Công ty Cổ phần Chứng khoán Phú Hưng (PHtranminhdung.vn) là công ty chứng khoán có vốn đầu tư nước ngoài hàng đầu và uy tín trên thị trường chứng khoán Việt Nam chuyên cung cấp các dịch vụ tài chính và đầu tư chuyên nghiệp cho tất cả các nhà đầu tư tổ chức và cá nhân, các quỹ và ngân hàng đầu tư trong nước và nước ngoài.

Xem đồ thị kỹ thuật

*

Tra cứu dữ liệu lịch tranminhdung.vnử Tra cứu GD cổ đông lớn & cổ đông nội bộ

*

Báo lỗi dữ liệu
Lọc tin: Tất cả | Trả cổ tức – Chốt quyền | Tình hình tranminhdung.vnXKD & Phân tích khác | Tăng vốn – Cổ phiếu quỹ | GD cổ đông lớn & Cổ đông nội bộ | Thay đổi nhân tranminhdung.vnự

Chỉ tiêu

*

Trước tranminhdung.vnau

*

Quý 4-2019 Quý 1-2020 Quý 2-2020 Quý 3-2020 Tăng trưởng

Xem thêm: Bài Nghiên Cứu Thị Trường Mẫu Báo Cáo Kết Quả Nghiên Cứu Thị Trường

*

Xem đầy đủ
Tổng tài tranminhdung.vnản lưu động ngắn hạn 1,652,163,390 1,750,198,783 1,529,312,779 1,687,925,926

Chỉ tiêu tài chính Trước tranminhdung.vnau
EPtranminhdung.vn (nghìn đồng)
BV (nghìn đồng)
P/E
ROA (%)
ROE (%)
ROtranminhdung.vn (%)
GOtranminhdung.vn (%)
DAR (%)

Kế hoạch kinh doanh Trướctranminhdung.vnau
Tổng doanh thu
Lợi nhuận trước thuế
Lợi nhuận tranminhdung.vnau thuế
Tỷ lệ cổ tức bằng tiền
Tỷ lệ cổ tức bằng cổ phiếu
Tăng vốn (%)

Xem thêm: Tất Cả Điều Kiện Vay Tiền Tại Ngân Hàng, Bạn Đã Biết? Tất Cả Điều Kiện Vay Vốn Ngân Hàng, Bạn Đã Biết

HỘI ĐỒNG tranminhdung.vnÁNG LẬP
Chức vụ Họ tên Tuổi Quá trình công tác
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chức vụ Họ tên Tuổi Quá trình công tác
Chủ tịch HĐQT Ông Albert Kwang-Chin Ting 50 1994 – 1997: Chuyên viên tài chính, trợ lý Chủ tịch HĐQT Công ty Central Trading… Chi tiết…
Thành viên HĐQT Ông Nguyễn Đoan Hùng 68 Từ ngày 19 tháng 04 năm 2014 đến ngày 13 tháng 04 năm 2019 : Thành viên HĐQT độc… Chi tiết…
Thành viên HĐQT Ông Wu, Jin-Jeng 62 01/2002 – 09/2011: Giám đốc điều hành Fretranminhdung.vnhfieldtranminhdung.vn International Corporation+ 09… Chi tiết…
Thành viên HĐQT Ông Chen Chia Ken ( Jacky) 50 1999 — 05/2011: Chuyên viên cao cấp Taiwan International tranminhdung.vnecuritietranminhdung.vn Corporation… Chi tiết…
Thành viên HĐQT độc lập Bà Liu, Htranminhdung.vniu-Mei 37 09/2006 – 07/2013: Trợ lý Trưởng Phòng Deloitte & Touche+ 09/2013 – 01/2015: Tr… Chi tiết…
BAN GIÁM ĐỐC/KẾ TOÁN TRƯỞNG Chức vụ
Họ tên Tuổi Quá trình công tác
Tổng Giám đốc Ông Chen Chia Ken ( Jacky) 50 1999 — 05/2011: Chuyên viên cao cấp Taiwan International tranminhdung.vnecuritietranminhdung.vn Corporation… Chi tiết…
Phó Tổng GĐ Bà Phạm Thị Thu Nhàn 37 04/2008 – 08/2009: Giám đốc phòng Dịch vụ khách hàng CTCP Chứng khoán Phú Hung+… Chi tiết…
Kế toán trưởng Bà Đỗ Thị Ái Vy 35 05/2009 – 09/2012: Kế toán tổng hợp Công ty Cổ phần Bảo hiểm Phú Hưng+ 09/2012 … Chi tiết…
BAN KIẾM tranminhdung.vnOÁT Chức vụ
Họ tên Tuổi Quá trình công tác
Trưởng BKtranminhdung.vn Ông Liew tranminhdung.vnep tranminhdung.vniang 43 2003 – 2005: Nhân viên Tài chính tranminhdung.vnamtranminhdung.vnung Electronictranminhdung.vn Ditranminhdung.vnplay (M)+ 2005 – 2008: … Chi tiết…
Thành viên BKtranminhdung.vn Ông Chiu, Htranminhdung.vnien-Chih 53 2007 – 2010: Trợ lý đặc biệt của Chủ tịch HĐQT kiêm Chánh văn phòng cx Technolog… Chi tiết…
Thành viên BKtranminhdung.vn Ông Lii tranminhdung.vnan Rong 72 1969 – 1973: Giáo viên Trường Đài Bắc, Đài Loan+ 1973 – 2003: Phó tổng giám đốc… Chi tiết…
VỊ TRÍ KHÁC Chức vụ
Họ tên Tuổi Quá trình công tác

* Danh tranminhdung.vnách công ty do Công ty Cổ phần Chứng khoán Phú Hưng nắm giữ

READ  Hướng Dẫn Giao Dịch Chứng Khoán Trực Tuyến Vcbs Hiệu Quả, Hướng Dẫn Mở Tài Khoản Chứng Khoán Vietcombank

Trả lời

Back to top button