Tổng Quan Thị Trường Bảo Hiểm Phi Nhân Thọ 2017 Ước Đạt 40, Chi Tiết Tin

Theo thống kê mới nhất từ Bộ Tài chính, đến hết năm 2018, thị trường bảo hiểm hiện có 64 doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm (trong đó có 30 doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ, 18 doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ, 2 doanh nghiệp tái bảo hiểm và 14 doanh nghiệp môi giới bảo hiểm) và 1 chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài.

Đang xem: Tổng quan thị trường bảo hiểm phi nhân thọ 2017

*

Hết năm 2018, tổng tài sản toàn thị trường ước đạt 394.192 tỷ đồng (tăng 25% so với cùng kỳ năm trước). Trong đó, tổng tài sản các doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ ước đạt 82.903 tỷ đồng, các doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ ước đạt 311.289 tỷ đồng.Các doanh nghiệp bảo hiểm đã đầu tư trở lại nền kinh tế ước đạt 321.165 tỷ đồng (tăng 30% so với cùng kỳ năm trước), trong đó các doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ ước đạt 42.648 tỷ đồng; các doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ ước đạt 278.517 tỷ đồng.Tổng dự phòng nghiệp vụ bảo hiểm ước đạt 241.279 tỷ đồng (tăng 27% so với cùng kỳ năm trước), trong đó các doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ ước đạt 21.021 tỷ đồng, các doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ ước đạt 220.258 tỷ đồng.Tổng nguồn vốn chủ sở hữu ước đạt 81.558 tỷ đồng (tăng 24% so với cùng kỳ năm trước), trong đó các doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ ước đạt 26.758 tỷ đồng, các doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ ước đạt 54.800 tỷ đồng.Năm 2018, tổng doanh thu bảo hiểm ước đạt 160.444 tỷ đồng, tương đương 2,9% GDP (tăng 21% so với cùng kỳ năm trước). Trong đó, tổng doanh thu phí toàn thị trường ước đạt 132.947 tỷ đồng (tăng 23% so với năm 2017), doanh thu phí bảo hiểm lĩnh vực bảo hiểm phi nhân thọ ước đạt 46.713 tỷ đồng; lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ ước đạt 86.234 tỷ đồng.

Xem thêm: Các Loại Lãi Suất Trên Thị Trường Tiền Tệ, Lãi Suất Là Gì

Xem thêm: Sự Khác Biệt Giữa Đầu Tư Và Giao Dịch

Doanh thu hoạt động đầu tư ước đạt 27.497 tỷ đồng.Chi trả quyền lợi bảo hiểm ước đạt 38.524 tỷ đồng, trong đó các doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ ước đạt 19.874 tỷ đồng, các doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ ước đạt 18.650 tỷ đồng.Ngoài ra, tổng phí bảo hiểm thu xếp qua môi giới bảo hiểm năm 2018 ước đạt 9.652 tỷ đồng, tăng 0,09% so với năm 2017.Trong năm 2018 và 3 tháng đầu năm 2019, Bộ Tài chính đã trình Chính phủ ban hành 5 Nghị định và 01 Quyết định; Đồng thời, Bộ Tài chính đã ban hành 2 Thông tư. Bên cạnh đó, một số đề án cũng đang được nghiên cứu để hoàn thiện như: Luật Kinh doanh bảo hiểm (sửa đổi), Nghị định về bảo hiểm vi mô, Nghị định về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới, Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ bảo hiểm nông nghiệp.Về định hướng phát triển và mục tiêu tăng trưởng trong năm 2019, đại diện Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm (Bộ Tài chính) cho hay cơ quan này sẽ tiếp tục xây dựng và hoàn thiện thể chế, pháp luật về kinh doanh bảo hiểm tiếp cận các chuẩn mực, thông lệ quốc tế.Cùng với đó là tiếp tục duy trì đà tăng trưởng của thị trường, dự kiến mức tăng trưởng 20%, tăng cường tính an toàn, bền vững và hiệu quả của thị trường và khả năng đáp ứng nhu cầu bảo hiểm đa dạng của các tổ chức, cá nhân; góp phần ổn định nền kinh tế và bảo đảm an sinh xã hội.Báo cáo mới đây của Tổng cục Thống kê cho biết thị trường bảo hiểm 3 tháng đầu năm 2019 duy trì tăng trưởng tích cực. Doanh thu phí bảo hiểm toàn thị trường quý I/2019 ước tính tăng 17% so với cùng kỳ năm 2018, trong đó doanh thu phí bảo hiểm nhân thọ tăng 23%; doanh thu phí bảo hiểm phi nhân thọ tăng 9%.

Trả lời

Back to top button