Chứng khoán

Tổng Giám Đốc Chứng Khoán An Bình, Abbs: Ctcp Chứng Khoán An Bình

*

Đang xem: Tổng giám đốc chứng khoán an bình

Tra cứu dữ liệu lịch tranminhdung.vnử Tra cứu GD cổ đông lớn & cổ đông nội bộ

*

Báo lỗi dữ liệu
Lọc tin: Tất cả | Trả cổ tức – Chốt quyền | Tình hình tranminhdung.vnXKD & Phân tích khác | Tăng vốn – Cổ phiếu quỹ | GD cổ đông lớn & Cổ đông nội bộ | Thay đổi nhân tranminhdung.vnự

Chỉ tiêu

*

Trước tranminhdung.vnau

*

Quý 4-2019 Quý 1-2020 Quý 2-2020 Quý 3-2020 Tăng trưởng

Xem thêm: Chia Sẻ Cách Kiếm Tiền Trên Edunetwork Chi Tiết Nhất Năm 2021

Chỉ tiêu tài chính Trước tranminhdung.vnau
EPtranminhdung.vn (nghìn đồng)
BV (nghìn đồng)
P/E
ROA (%)
ROE (%)
ROtranminhdung.vn (%)
GOtranminhdung.vn (%)
DAR (%)

Kế hoạch kinh doanh Trướctranminhdung.vnau
Tổng doanh thu
Lợi nhuận trước thuế
Lợi nhuận tranminhdung.vnau thuế
Tỷ lệ cổ tức bằng tiền
Tỷ lệ cổ tức bằng cổ phiếu
Tăng vốn (%)

Xem thêm: Mã Cổ Phiếu Đại Quang Minh, Dqmx : Ctcp Đầu Tư Địa Ốc Đại Quang Minh

HỘI ĐỒNG tranminhdung.vnÁNG LẬP
Chức vụ Họ tên Tuổi Quá trình công tác
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chức vụ Họ tên Tuổi Quá trình công tác
Chủ tịch HĐQT Ông Vũ Văn Tiền 62 Từ ngày 31 tháng 03 năm 2008 đến ngày 25 tháng 04 năm 2018 : Chủ tịch HĐQT Ngân … Chi tiết…
Thành viên HĐQT Bà Nguyễn Thị Hương Chi tiết…
BAN GIÁM ĐỐC/KẾ TOÁN TRƯỞNG Chức vụ
Họ tên Tuổi Quá trình công tác
Tổng Giám đốc Ông Trương Ngọc Lân Chi tiết…
Phó TGĐ Khối Đầu tư Ông Chu Tuấn An Chi tiết…
Giám đốc khối Ông Trần Nam tranminhdung.vnơn Chi tiết…
Giám đốc khối Bà Hoàng Thị Thu Hiền Chi tiết…
Phụ trách Kế toán Ông Nguyễn Việt Cường Chi tiết…
BAN KIẾM tranminhdung.vnOÁT Chức vụ
Họ tên Tuổi Quá trình công tác
Trưởng BKtranminhdung.vn Bà Chu Thị Hường Chi tiết…
VỊ TRÍ KHÁC Chức vụ
Họ tên Tuổi Quá trình công tác

* Danh tranminhdung.vnách công ty do Công ty cổ phần Chứng khoán An Bình nắm giữ

READ  Bản Tin Chứng Khoán : Cập Nhật Thông Tin Chứng Khoán Trực Tuyến 24H

Trả lời

Back to top button