Tính Lãi Tích Tụ Trái Phiếu, Hướng Dẫn Giải Bài Tập Định Giá Trái Phiếu

Trái phiếu tích lũy (tiếng Anh: Accrual Bond) là trái phiếu không trả lãi định kỳ cho trái chủ. Tiền lãi được thêm vào số dư gốc của trái phiếu và được trả khi đáo hạn hoặc tại một thời điểm, cả tiền gốc và lãi sẽ được chi trả dựa trên tiền gốc và lãi tích lũy vào thời điểm đó.

Đang xem: Tính lãi tích tụ trái phiếu

Hình minh họa

Trái phiếu tích lũy (Accrual Bond)

Khái niệm

Trái phiếu tích lũy trong tiếng Anh là Accrual Bond.

Trái phiếu tích lũy là trái phiếu không trả lãi định kỳ cho trái chủ. Thay vào đó, tiền lãi được thêm vào số dư gốc của trái phiếu và được trả khi đáo hạn hoặc tại một thời điểm, cả tiền gốc và lãi sẽ được chi trả dựa trên tiền gốc và lãi tích lũy vào thời điểm đó.

Nội dung về Trái phiếu tích lũy

Một trái phiếu thông thường sẽ thực hiện thanh toán lãi định kì cho các trái chủ dưới dạng các phiếu giảm giá. Tiền lãi được chi trả vào ngày dự kiến cho đến khi trái phiếu đáo hạn, tại thời điểm đó, khoản đầu tư gốc được hoàn trả cho các trái chủ. Tuy nhiên, không phải tất cả các trái phiếu sẽ thực hiện thanh toán lãi theo lịch trình. Một trái phiếu như vậy được gọi là trái phiếu dồn tích.

Một trái phiếu dồn tích sẽ trì hoãn khoản lãi cho đến khi trái phiếu đáo hạn. Điều này có nghĩa là tiền lãi được thêm vào tiền gốc và tiền lãi bổ sung sẽ được tính trên số tiền gốc đang tăng. Nói cách khác, tiền lãi do trái phiếu dồn tích trong mỗi kì tích lũy và được thêm vào số dư gốc hiện có của trái phiếu do thanh toán vào một ngày sau đó.

Xem thêm: 20 12 Là Ngày Lễ Gì ? Tìm Hiểu Nguồn Gốc Và Ý Nghĩa Của Ngày Này

Một trái phiếu dồn tích thường được phát hành với thời gian đáo hạn dài hạn (20 đến 25 năm) bởi các tổ chức doanh nghiệp. Nó được bán với mức chiết khấu cao so với mệnh giá; giá trị chiết khấu thể hiện lãi thu được từ trái phiếu. Mặc dù tiền lãi không được trả trong suốt vòng đời trái phiếu, Sở Thuế vụ Mỹ (IRS) vẫn yêu cầu các trái chủ dồn tích phải báo cáo tiền lãi bị tính trên trái phiếu là thu nhập lãi để làm căn cứ tính thuế.

Tiền lãi không nhất thiết phải được chi trả khi đáo hạn. Nó cũng có thể được chi trả tại một số thời điểm sau khi tiền lãi đã được tích lũy đến một mức nhất định. Khi trái phiếu bắt đầu trả cả gốc và lãi dựa trên tiền gốc và lãi tích lũy tại thời điểm đó, đây được gọi là một đợt phát hành Z (Z tranche) và thường phổ biến trong các nghĩa vụ thế chấp được đảm bảo tiền vay (CMO).

Trái ngược với trái phiếu zero-coupon, trái phiếu dồn tích có tỉ lệ phiếu giảm giá được nêu rõ ràng. Tương tự như trái phiếu zero-coupon, trái phiếu dồn tích hoặc đợt phát hành Z giới hạn không có rủi ro tái đầu tư. Điều này là do thanh toán lãi cho các trái chủ bị trì hoãn.

Xem thêm: So Sánh Điều Kiện Phát Hành Cổ Phiếu Và Trái Phiếu Và Trái Phiếu

Tuy nhiên, theo định nghĩa, trái phiếu dồn tích có thời hạn dài hơn trái phiếu có cùng kì hạn thực hiện thanh toán lãi hoặc gốc và lãi thường xuyên. Như vậy, trái phiếu dồn tích phải chịu rủi ro lãi suất cao hơn trái phiếu thực hiện thanh toán định kì trên toàn bộ các điều khoản của chúng.

Trả lời

Back to top button