Chứng khoán

Cách Tính Thuế Chuyển Nhượng Chứng Khoán, Pit Đối Với Chuyển Nhượng Vốn Và Chứng Khoán

*

Đăng ký học HỌC KẾ TOÁN THỰC TẾ KẾ TOÁN THUẾ NGHIỆP VỤ KẾ TOÁN CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN MẪU BIỂU – CHỨNG TỪ NGHỀ NGHIỆP – VIỆC LÀM VAN BẢN PHÁP LUẬT MỚI

*

Hướng dẫn cách tính thuế TNCN từ chuyển nhượng vốn, chuyển nhượng chứng khoán, cổ phần, cổ phiếu. Cách xác định thu nhập tính thuế, thuế suất… theo Thông tư 111/2013/TT-BTC, Thông tư 156/2013/TT-BTC và Thông tư 92/2015/TT-BTC.

Đang xem: Thuế chuyển nhượng chứng khoán

I. Cách tính thuế TNCN từ chuyển nhượng Vốn góp:

Thuế thu nhập cá nhân phải nộp

=

Thu nhập tính thuế

×

Thuế suất 20%

Trong đó:

1. Thu nhập tính thuế:

Thu nhập tính thuế = Giá chuyển nhượng – (Giá mua + Các chi phí liên quan)

a. Giá chuyển nhượng:

– Giá chuyển nhượng là số tiền mà cá nhân nhận được theo hợp đồng chuyển nhượng vốn.

-Trường hợp hợp đồng chuyển nhượng không quy định giá thanh toán hoặc giá thanh toán trên hợp đồng không phù hợp với giá thị trường thì cơ quan thuế có quyền ấn định giá chuyển nhượng theo quy định của pháp luật về quản lý thuế.b. Giá mua:– Giá mua của phần vốn chuyển nhượng là trị giá phần vốn góp tại thời điểm chuyển nhượng vốn.

– Trị giá phần vốn góp tại thời điểm chuyển nhượng bao gồm: trị giá phần vốn góp thành lập doanh nghiệp, trị giá phần vốn của các lần góp bổ sung, trị giá phần vốn do mua lại, trị giá phần vốn từ lợi tức ghi tăng vốn. Cụ thể như sau:

Đối với phần vốn góp thành lập DN là trị giá phần vốn tại thời điểm góp vốn. Trị giá vốn góp được xác định trên cơ sở sổ sách kế toán, hoá đơn, chứng từ.

Đối với phần vốn góp bổ sung là trị giá phần vốn góp bổ sung tại thời điểm góp vốn bổ sung. Trị giá vốn góp bổ sung được xác định trên cơ sở sổ sách kế toán, hoá đơn, chứng từ.

Đối với phần vốn do mua lại là giá trị phần vốn đó tại thời điểm mua. Giá mua được xác định căn cứ vào hợp đồng mua lại phần vốn góp. Trường hợp hợp đồng mua lại phần vốn góp không có giá thanh toán hoặc giá thanh toán trên hợp đồng không phù hợp với giá thị trường thì cơ quan thuế có quyền ấn định giá mua theo pháp luật về quản lý thuế .

Đối với phần vốn từ lợi tức ghi tăng vốn là giá trị lợi tức ghi tăng vốn.

c. Các chi phí liên quan:

– Các chi phí liên quan được trừ là những chi phí hợp lý thực tế phát sinh liên quan đến việc tạo ra thu nhập từ chuyển nhượng vốn, có hoá đơn, chứng từ hợp lệ theo quy định, cụ thể như sau:

– Chi phí để làm các thủ tục pháp lý cần thiết cho việc chuyển nhượng.

– Các khoản phí và lệ phí người chuyển nhượng nộp ngân sách khi làm thủ tục chuyển nhượng.

– Các khoản chi phí khác có liên quan trực tiếp đến việc chuyển nhượng vốn.

READ  Kinh Nghiệm Chơi Chứng Khoán Ngắn Hạn Hay Dài Hạn? Kinh Nghiệm Đầu Tư Chứng Khoán Ngắn Hạn

———————————————————————————–

2. Thuế suất:

-Thuế suất thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ chuyển nhượng vốn góp áp dụng theo Biểu thuế toàn phần với thuế suất là:20%.

——————————————————————————–

3. Thời điểm xác định thu nhập tính thuế:

– Là thời điểm hợp đồng chuyển nhượng vốn góp có hiệu lực.

Xem thêm: Flaho Là Ai – Tại Sao Lại Gọi Là Parkour Freerunning !

– Riêng đối với trường hợp góp vốn bằng phần vốn góp thì thời điểm xác định thu nhập tính thuế từ chuyển nhượng vốn là thời điểm cá nhân chuyển nhượng vốn, rút vốn.

Sau khi tính xong các bạn tiến hành kê khai, chi tiết xem tại đây:

Cách kê khai thuế TNCN chuyển nhượng vốn

———————————————————————————————–

II. Cách tính thuế TNCN từ chuyển nhượng Chứng khoán:

– Thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán, bao gồm: thu nhập từ chuyển nhượng cổ phiếu, quyền mua cổ phiếu, trái phiếu, tín phiếu, chứng chỉ quỹ và các loại chứng khoán khác theo quy định tại khoản 1 Điều 6 của Luật chứng khoán. Thu nhập từ chuyển nhượng cổ phiếu của các cá nhân trong công ty cổ phần theo quy định tại khoản 2 Điều 6 của Luật chứng khoán và Điều 120 của Luật doanh nghiệp

Căn cứ tính thuế đối với hoạt động chuyển nhượng chứng khoán là thu nhập tính thuế và thuế suất.

a. Thu nhập tính thuế:

Thu nhập tính thuế = Giá bán chứng khoán – (Giá mua + Các chi phí liên quan)

– Thu nhập tính thuế từ chuyển nhượng chứng khoán được xác địnhlàgiáchuyển nhượngchứng khoántừng lần.

a.1) Giá chuyển nhượng chứng khoán được xác định như sau: a.1.1)Đối với chứng khoáncủa công ty đại chúnggiao dịchtrên Sở Giao dịch chứng khoán, giá chuyển nhượng chứng khoán là giá thực hiện tại Sở Giao dịch chứng khoán. Giá thực hiện là giá chứng khoán được xác định từ kết quả khớp lệnh hoặc giá hình thành từ các giao dịch thỏa thuận tại Sở Giao dịch chứng khoán. a.1.2)Đối với chứng khoán không thuộc trường hợpnêu trên, giá chuyển nhượnglàgiá ghi trênhợp đồngchuyển nhượng hoặc giá thực tế chuyển nhượng hoặc giá theo sổ sách kế toán của đơn vị có chứng khoánchuyển nhượng tại thời điểm lập báo cáo tài chính gần nhất theo quy định của pháp luật về kế toán trước thời điểm chuyển nhượng. a.1.3)Đối với chứng khoán không thuộc các trường hợp nêu trên, giá bánlà giá thực tế chuyển nhượng ghi trên hợp đồng chuyển nhượng hoặc giá theo sổ sách kế toán của đơn vị có chứng khoán chuyển nhượng tại thời điểm gần nhất trước thời điểm chuyển nhượng. Trường hợp hợp đồng chuyển nhượng không quy định giábánhoặc giábántrên hợp đồng không phù hợp với giá thị trường thì cơ quan thuế có quyền ấn định giábántheo pháp luật về quản lý thuế.a.2)Giá mua chứng khoán được xác định như sau: a.2.1)Đối với chứng khoáncủa công ty đại chúnggiao dịchtrên Sở Giao dịch chứng khoán, giá mua chứng khoán là giá thực hiện tại SởGiao dịch chứng khoán. Giá thực hiện là giá chứng khoán được xác định từ kết quả khớp lệnh hoặc giá hình thành từ các giao dịch thỏa thuận tại SởGiao dịch chứng khoán. a.2.2) Đối với chứng khoán của công ty đại chúng không thực hiện giao dịch trên SởGiao dịch chứng khoánmà chỉ thực hiện chuyển quyền sở hữu qua hệ thống chuyển quyền của Trung tâm lưu ký chứng khoán, giá mua là giá ghi trên hợp đồng nhận chuyển nhượng chứng khoán. a.2.3)Đối với chứng khoán mua thông qua đấu giá thì giá mua chứng khoán là mức giá ghi trên thông báo kết quả trúng đấu giá cổ phần của tổ chức thực hiện đấu giá cổ phần và giấy nộp tiền. a.2.4)Đối với chứng khoán không thuộc các trường hợpnêu trên,giá mualà giá thực tế muaghi trênhợp đồngnhậnchuyển nhượng hoặc giá theo sổ sách kế toán của đơn vị có chứng khoán chuyển nhượng tại thời điểm gần nhất trước thời điểm mua. Trường hợp hợp đồng chuyển nhượng không quy định giámuahoặc giámuatrên hợp đồng không phù hợp với giá thị trường thì cơ quan thuế có quyền ấn định giámuatheo pháp luật về quản lý thuế.a.3)Các chi phí hợplýđược trừ khi xác định thu nhập chịu thuế đối với chuyển nhượng chứng khoán là các khoản chi phí thực tế phát sinh của hoạt động chuyển nhượng chứng khoán có hóa đơn, chứng từ theo chế độ quy định bao gồm: a.3.1)Chi phí để làm các thủ tục pháp lý cần thiết cho việc chuyển nhượng. a.3.2)Các khoản phí và lệ phí người chuyển nhượngphảinộp khi làm thủ tục chuyển nhượng. a.3.3)Phí dịch vụ lưu ký chứng khoán theo quy định của Bộ Tài chính và chứng từ thu của công ty chứng khoán. a.3.4)Phíủythác đầu tư, phí quản lý danh mục đầu tư chứng khoán căn cứ vào chứng từ thu của đơn vị nhận ủy thác. a.3.5)Phí môi giới chứng khoán khi chuyển nhượng. a.3.6)Phí dịch vụ tư vấn đầu tư và cung cấp thông tin. a.3.7) Phí chuyển khoản, phí chuyển quyền sở hữu qua Trung tâm lưu ký chứng khoán (nếu có). a.3.8)Các khoản chi phí khác có chứng từ chứng minh.

READ  Từ Vựng Tiếng Anh Chuyên Ngành Chứng Khoán Tiếng Anh Là Gì? Từ Vựng Tiếng Anh Chuyên Ngành Chứng Khoán

—————————————————————————–

b) Thuế suất và cách tính thuế TNCN chuyển nhượng chứng khoán– Có 2 trường hợp như sau:b.1) Áp dụng thuế suất 20% khi nào:b.1.1) Nguyên tắc áp dụng– Cá nhân chuyển nhượng chứng khoán áp dụng nộp thuế theo thuế suất 20%là cá nhân đã đăng ký thuế,có mã số thuế tại thời điểmlàm thủ tụcquyết toán thuếvà xác định được thu nhập tính thuế của từng loại chứng khoán theo hướng dẫn tại điểm a, khoản 2, Điều 11 Thông tư này.- Riêng giá mua của chứng khoán được xác địnhbằng tổng giá mua bình quân của từng loại chứng khoán bán ra trong kỳnhư sau:

Giá muabình quâncủa từng loại chứng khoán bán ra = Giá vốn đầu kỳ + Giá vốn phát sinh trong kỳ x Số lượng chứng khoán bán ra
Số lượng chứng khoán tồn đầu kỳ + Số lượng chứng khoán phát sinh trong kỳ

b.1.2)Cách tính thuế

Thuế thu nhập cá nhân phải nộp = Thu nhập tính thuế x Thuế suất 20%

– Khi quyết toán thuế, cá nhân áp dụng thuế suất 20% được trừ số thuế đã tạm nộp theo thuế suất 0,1% trong năm tính thuế.b.2) Ápdụng thuế suất 0,1% khi nào:-Cá nhân chuyển nhượng chứng khoán nộp thuế theo thuế suất 0,1% trên giá chuyển nhượng chứng khoán từng lần.Cách tính thuế:

Thuế thu nhập cá nhân phải nộp = Giá chuyển nhượng chứng khoán từng lần x Thuế suất 0,1%

——————————————————————————–

c) Thời điểm xác định thu nhập tính thuế– Thời điểm xác định thu nhập tính thuế từ hoạt động chuyển nhượng chứng khoán được xác định như sau: c.1) Đối với chứng khoán của công ty đại chúng giao dịch trên Sở Giao dịch chứng khoán là thời điểm người nộp thuế nhận thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán. c.2) Đối với chứng khoán của công ty đại chúng không thực hiện giao dịch trên Sở Giao dịch chứng khoán mà chỉ thực hiện chuyển quyền sở hữu qua hệ thống chuyển quyền của Trung tâm lưu ký chứng khoán là thời điểm chuyển quyền sở hữu chứng khoán tại Trung tâm lưu ký chứng khoán. c.3) Đối với chứng khoán không thuộc trường hợp nêu trên là thời điểm hợp đồng chuyển nhượng chứng khoán có hiệu lực. c.4) Đối với trường hợp góp vốn bằng chứng khoán mà chưa phải nộp thuế khi góp vốn thì thời điểm xác định thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán do góp vốn là thời điểm cá nhân chuyển nhượng vốn, rút vốn.

READ  Thua Lỗ Vì Chứng Khoán - Tại Sao Bạn Lại Thua Lỗ Trong Đầu Tư Cổ Phiếu

———————————————————————————–

d)Đối vớitrường hợpnhận cổ tức bằng cổ phiếu.– Trường hợp nhận cổ tức bằng cổ phiếu, cá nhân chưa phải nộp thuế thu nhập cá nhân khi nhận cổ phiếu. Khi chuyển nhượng số cổ phiếu này, cá nhân phải nộp thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ đầu tư vốn và thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán, cụ thể như sau: d.1)Căn cứ để xác định số thuế thu nhập cá nhân phải nộp đối với thu nhập từ đầu tư vốn là giá trị cổ tức ghi trên sổ sách kế toán hoặc số lượng cổ phiếu thực nhận nhân (×) với mệnh giá của cổ phiếu đó và thuế suất thuếthu nhập cá nhânđối với thu nhập từ đầu tư vốn.- Trường hợp giá chuyển nhượng cổ phiếu nhận thay cổ tức thấp hơn mệnh giá thì tính thuếthu nhập cá nhânđối với hoạt động đầu tư vốn theo giá thị trường tại thời điểm chuyển nhượng.- Sau khi nhận cổ tức bằng cổ phiếu, nếu cá nhân có chuyển nhượng cổ phiếu cùng loại thì khai và nộp thuế thu nhập cá nhân đối với cổ tức nhận bằng cổ phiếucho tới khi hết số cổ phiếu nhận thay cổ tức. d.2)Căn cứ để xác định số thuế thu nhập cá nhân phải nộp đối với thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán được xác định theo hướng dẫn tại điểmb,khoản 2,Điều này.

Xem thêm: Vợ Của Color Man Là Ai – Tiểu Sử Color Man Là Ai

Ví dụ: ÔngKlà cổ đông của công ty cổ phầnX(đã niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán). Năm 2015, ôngKđược nhận 5.000 cổ phiếu(CP)trả thay cổ tứccủa Công ty X(mệnh giá của cổ phiếu là 10.000 đồng). Tháng 2/2018, ÔngKchuyển nhượng 2.000 cổ phiếucủa công ty Xvới giá là 30.000 đồng/cổ phiếu. Tháng 8/2018, ôngKchuyển nhượng 7.000 cổ phiếu với giá là 20.000 đồng/cổ phiếu.Khi chuyển nhượng ôngKphải nộp thuếthu nhập cá nhânđối với thu nhập từ đầu tư vốn và thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán, cụ thể như sau:+) Đối với lần chuyển nhượng tháng 2/2018- Thuếthu nhập cá nhânđối với thu nhập từ đầu tư vốn:(2.000 CP × 10.000 đồng) × 5% = 1.000.000 đồng- Thuếthu nhập cá nhân(tạm nộp) đối với thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán:(2.000 CP × 30.000 đồng) × 0,1% = 60.000 đồng+) Đối với lần chuyển nhượng tháng 8/2018- Thuếthu nhập cá nhânđối với thu nhập từ đầu tư vốn:(3.000 CP × 10.000 đồng) × 5% = 1.500.000 đồng- Thuếthu nhập cá nhân(tạm nộp) đối với thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán:(7.000 CP × 20.000 đồng) × 0,1% = 140.000 đồng.

———————————————————————————————-

———————————————————————————————–

Trả lời

Back to top button