Thực Trạng Thị Trường Chứng Khoán Việt Nam Năm 2015, Thị Trường Vốn Ở Việt Nam (Phần 2)

*

(tranminhdung.vn) – Tiếp tục phát huy vai trò là kênh dẫn vốn quan trọng cho nền kinh tế, thị trường chứng khoán (TTCK) Việt Nam 2016 mở ra nhiều cơ hội cho nhà đầu tư với trụ đỡ vững chắc đó là kinh tế vĩ mô ổn định, tăng trưởng bền vững, đổi mới mạnh mẽ hơn về kinh tế và nhiều chính sách ưu đãi sẽ thu hút dòng tiền trong thời gian tới.

*

Trả lời

Back to top button