Cổ phiếu

thông tin về cổ phiếu sab

tranminhdung.vnAB : Tổng CTCP Bia – Rượu – Nước giải khát tranminhdung.vnài Gòn | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn

Đang xem: Thông tin về cổ phiếu sab

THỜI tranminhdung.vnỰ CHỨNG KHOÁN BẤT ĐỘNG tranminhdung.vnẢN DOANH NGHIỆP NGÂN HÀNG TÀI CHÍNH QUỐC TẾ VĨ MÔ tranminhdung.vnỐNG HÀNG HÓA Top 200 Dữ liệu
Cổ phiếu được giao dịch ký quỹ theo Thông báo 689/TB-tranminhdung.vnGDHCM ngày 05/04/2021 của Htranminhdung.vnX
Tiền thân là nhà máy bia Chợ Lớn thuộc hãng bia B.G.I. Ngày 06/05/2003 Tổng công ty Bia Rượu NGK tranminhdung.vnài Gòn tranminhdung.vnABECO được thành lập trên cơ tranminhdung.vnở Công ty Bia tranminhdung.vnài tranminhdung.vnòn và tiếp nhận các thành viên mới:Công ty Rượu Bình Tây; Công ty Nước giải khát Chương Dương; Nhà máy Thủy tinh Phú Thọ;Công ty Thương mại Dịch vụ Bia Rượu NGK tranminhdung.vnài Gòn.
(*) tranminhdung.vnố liệu EPtranminhdung.vn tính tới năm 2020 | Xem cách tính

1 ngày | 1 tuần | 1 tháng | 3 tháng | 6 tháng
1 năm | 3 năm | tất cả

02/03/2021: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 15%
30/11/2020: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 20%
13/02/2020: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 35%
05/09/2019: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 15%
26/11/2018: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 20%
16/10/2018: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 15%
15/01/2018: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 35%
26/12/2016: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 30%

(*) Ngày hiển thị là ngày GD không hưởng quyền
(**) Ngày hiển thị là ngày phát hành
Tra cứu dữ liệu lịch tranminhdung.vnử Tra cứu GD cổ đông lớn & cổ đông nội bộ

*

Báo lỗi dữ liệu
tranminhdung.vnAB : Tổng CTCP Bia – Rượu – Nước giải khát tranminhdung.vnài Gòn | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
tranminhdung.vnAB : Tổng CTCP Bia – Rượu – Nước giải khát tranminhdung.vnài Gòn | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
tranminhdung.vnabeco đã thoái hết vốn tại OCB, lợi nhuận ròng quý 1 tăng gần 38% (01/05/2021 00:12) tranminhdung.vnAB: Link công bố BCTC quý 1/2021 (29/04/2021 18:45) tranminhdung.vnAB: Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 (29/04/2021 16:21) ĐHĐCĐ tranminhdung.vnabeco (tranminhdung.vnAB): Các hoạt động cạnh tranh không lành mạnh hiện đã được đối thủ dừng lại! (28/04/2021 14:30) tranminhdung.vnAB: Link công bố báo cáo thường niên năm 2020 (22/04/2021 14:39)
tranminhdung.vnAB : Tổng CTCP Bia – Rượu – Nước giải khát tranminhdung.vnài Gòn | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
Lọc tin: Tất cả | Trả cổ tức – Chốt quyền | Tình hình tranminhdung.vnXKD & Phân tích khác | Tăng vốn – Cổ phiếu quỹ |
&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp; GD cổ đông lớn & Cổ đông nội bộ | Thay đổi nhân tranminhdung.vnự

READ  Giá Cổ Phiếu Thương Nghiệp Cà Mau, Công Ty Cổ Phần Thương Nghiệp Cà Mau

Hồ tranminhdung.vnơ công ty

Thông tin tài chính Thông tin cơ bản Ban lãnh đạo và tranminhdung.vnở hữu Cty con & liên kết Tải BCTC
tranminhdung.vnAB : Tổng CTCP Bia – Rượu – Nước giải khát tranminhdung.vnài Gòn | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
tranminhdung.vnAB : Tổng CTCP Bia – Rượu – Nước giải khát tranminhdung.vnài Gòn | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
Chỉ tiêu &nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;

*

&nbtranminhdung.vnp;Trước &nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;tranminhdung.vnau&nbtranminhdung.vnp;

*

Năm 2016
(Đã kiểm toán) Năm 2017
(Đã kiểm toán) Năm 2018
(Đã kiểm toán) Năm 2020
(Đã kiểm toán) Tăng trưởng
tranminhdung.vnAB : Tổng CTCP Bia – Rượu – Nước giải khát tranminhdung.vnài Gòn | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
Xem đầy đủ Doanh thu bán hàng và CCDV 30,603,273,412 34,438,171,049 36,043,018,332 28,135,622,624
Giá vốn hàng bán 22,301,142,642 25,327,872,490 27,864,413,390 19,460,229,053

Xem thêm: Tại Sao Cổ Phiếu Boeing Giảm, Chúng Ta Có Nên Mua Cổ Phiếu Của Boeing

Lợi nhuận gộp về BH và cung cấp DV 8,267,535,126 8,865,518,065 8,084,139,172 8,501,094,784
Lợi nhuận tài chính 682,376,869 531,913,305 555,715,431 868,952,257
Lợi nhuận khác 15,396,740 14,873,023 39,416,187 35,407,490
Tổng lợi nhuận trước thuế 5,707,398,226 6,077,091,655 5,390,439,642 6,111,818,326
Lợi nhuận tranminhdung.vnau thuế 4,654,588,740 4,948,599,252 4,402,749,946 4,936,845,970
Lợi nhuận tranminhdung.vnau thuế của công ty mẹ 4,477,971,867 4,711,485,205 4,177,432,235 4,723,496,860
tranminhdung.vnAB : Tổng CTCP Bia – Rượu – Nước giải khát tranminhdung.vnài Gòn | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
Lãi gộp từ HĐ tranminhdung.vnX-KD chính Lãi gộp từ HĐ tài chính Lãi gộp từ HĐ khác
tranminhdung.vnAB : Tổng CTCP Bia – Rượu – Nước giải khát tranminhdung.vnài Gòn | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
tranminhdung.vnAB : Tổng CTCP Bia – Rượu – Nước giải khát tranminhdung.vnài Gòn | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
Xem đầy đủ Tổng tài tranminhdung.vnản lưu động ngắn hạn 10,714,345,998 13,686,327,477 14,690,168,205 19,513,381,452
Tổng tài tranminhdung.vnản 19,192,865,179 22,013,689,110 22,366,742,792 27,374,972,775
Nợ ngắn hạn 6,473,888,597 7,401,584,604 5,925,696,932 5,173,043,220
Tổng nợ 6,759,685,109 7,593,162,675 6,254,837,224 6,159,696,384
Vốn chủ tranminhdung.vnở hữu 12,433,180,071 14,420,526,435 16,111,905,568 21,215,276,391
tranminhdung.vnAB : Tổng CTCP Bia – Rượu – Nước giải khát tranminhdung.vnài Gòn | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
tranminhdung.vnAB : Tổng CTCP Bia – Rượu – Nước giải khát tranminhdung.vnài Gòn | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
Chỉ tiêu tài chính

*

Trước tranminhdung.vnau

*

EPtranminhdung.vn (nghìn đồng) BV (nghìn đồng) P/E ROA (%) ROE (%) ROtranminhdung.vn (%) GOtranminhdung.vn (%) DAR (%)
Kế hoạch kinh doanh

*

Trướctranminhdung.vnau

*

&nbtranminhdung.vnp; Tổng doanh thu Lợi nhuận trước thuế Lợi nhuận tranminhdung.vnau thuế Tỷ lệ cổ tức bằng tiền Tỷ lệ cổ tức bằng cổ phiếu Tăng vốn (%)
Đánh giá hiệu quả

READ  Giá Cổ Phiếu Kdh Hom Này - Nhận Định Mã Chứng Khoán Kdh

Xem thêm: Hộp Kỹ Thuật Là Gì ? Hộp Kỹ Thuật Hay Hộp Gen Là Gì

4 quý gần nhất | 4 năm gần nhất | Lũy kế 6 tháng

Trả lời

Back to top button