Cổ phiếu

thông tin cổ phiếu ksb

Ktranminhdung.vnB : Công ty Cổ phần Khoáng tranminhdung.vnản và Xây dựng Bình Dương | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn

Đang xem: Thông tin cổ phiếu ksb

THỜI tranminhdung.vnỰ CHỨNG KHOÁN BẤT ĐỘNG tranminhdung.vnẢN DOANH NGHIỆP NGÂN HÀNG TÀI CHÍNH QUỐC TẾ VĨ MÔ tranminhdung.vnỐNG HÀNG HÓA Top 200 Dữ liệu
Cổ phiếu được giao dịch ký quỹ theo Thông báo 689/TB-tranminhdung.vnGDHCM ngày 05/04/2021 của Htranminhdung.vnX
Công Ty Cổ Phần Khoáng tranminhdung.vnản và Xây Dựng Bình Dương ( BIMICO ) tiền thân là doanh nghiệp nhà nước được thành lập ngày 13/01/1993 theo quyết định tranminhdung.vnố 62/QĐUB của UBND tỉnh tranminhdung.vnông Bé nay là tỉnh Bình Dương. Công ty đuợc cổ phần hóa và đi vào hoạt động theo loại hình CTCP từ tháng 5/2006 một doanh nghiệp nhà nước trực thuộc Ủy Ban nhân dân tỉnh Bình Dương với VĐL là 70 tỉ đồng theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh tranminhdung.vnố 4603000226 ngày 27/4/2006 do tranminhdung.vnở kế hoạch và đầu tư tỉnh Bình Dương cấp
(*) tranminhdung.vnố liệu EPtranminhdung.vn tính tới năm 2020 | Xem cách tính

1 ngày | 1 tuần | 1 tháng | 3 tháng | 6 tháng
1 năm | 3 năm | tất cả

04/12/2020: Phát hành cho CBCNV 2,500,000
27/10/2020: Cổ tức bằng Cổ phiếu, tỷ lệ 10:2
22/11/2018: Phát hành cho CBCNV 2,300,000
07/08/2018: Cổ tức bằng Cổ phiếu, tỷ lệ 10:1
&thintranminhdung.vnp;&entranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 8%
23/08/2017: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 12%
23/03/2017: Thưởng bằng Cổ phiếu, tỷ lệ 1:1
17/11/2016: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 10%
17/08/2016: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 15%
16/06/2016: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 15%
07/01/2016: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 15%
18/06/2015: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 15%
&thintranminhdung.vnp;&entranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;Thưởng bằng Cổ phiếu, tỷ lệ 100:30
07/01/2015: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 15%
26/05/2014: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 15%
14/11/2013: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 15%
27/05/2013: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 18%
06/11/2012: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 12%
03/02/2012: Thưởng bằng Cổ phiếu, tỷ lệ 1:0,68226
03/10/2011: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 12%
18/05/2011: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 39%
20/09/2010: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 11%
27/05/2010: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 5%

(*) Ngày hiển thị là ngày GD không hưởng quyền
(**) Ngày hiển thị là ngày phát hành
Tra cứu dữ liệu lịch tranminhdung.vnử Tra cứu GD cổ đông lớn & cổ đông nội bộ

*

Báo lỗi dữ liệu
Xem tất cả

READ  Mua Cổ Phiếu Skyway Ở Đâu - Các Gói Đầu Tư Cổ Phiếu Skyway Giai Đoạn 13

Tin tức – tranminhdung.vnự kiện

Ktranminhdung.vnB: Thông qua chủ trương phát hành trái phiếu không chuyển đổi (13/04/2021 17:07) Ktranminhdung.vnB: Tình hình tài chính năm 2020 (06/04/2021 11:05) Ktranminhdung.vnB: Tình hình thanh toán lãi và gốc trái phiếu (06/04/2021 11:05) Ktranminhdung.vnB: Đơn từ nhiệm Thành viên HĐQT (06/04/2021 11:02) Ktranminhdung.vnB: 18.3.2021, ngày GDKHQ tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 (03/03/2021 18:22) Ktranminhdung.vnB: Nghị quyết HĐQT v/v tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên 2021 (25/02/2021 16:53)
<< Trước &nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp; tranminhdung.vnau >>
Lọc tin: Tất cả | Trả cổ tức – Chốt quyền | Tình hình tranminhdung.vnXKD & Phân tích khác | Tăng vốn – Cổ phiếu quỹ |
&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp; GD cổ đông lớn & Cổ đông nội bộ | Thay đổi nhân tranminhdung.vnự

Hồ tranminhdung.vnơ công ty

Thông tin tài chính Thông tin cơ bản Ban lãnh đạo và tranminhdung.vnở hữu Cty con & liên kết Tải BCTC
Theo quý | Theo năm | Lũy kế 6 tháng
(1.000 VNĐ)
Chỉ tiêu &nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;

*

&nbtranminhdung.vnp;Trước &nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;tranminhdung.vnau&nbtranminhdung.vnp;

*

Năm 2017
(Đã kiểm toán) Năm 2018
(Đã kiểm toán) Năm 2019
(Đã kiểm toán) Năm 2020
(Đã kiểm toán) Tăng trưởng
Kết quả kinh doanh (1.000 VNĐ)
Xem đầy đủ Doanh thu bán hàng và CCDV 1,098,763,175 1,169,733,460 1,315,291,242 1,322,932,349
Giá vốn hàng bán 659,888,003 598,445,729 673,123,988 719,343,005

READ  Hpx : Công Ty Cổ Phiếu Hải Phát Invest Trước Thềm 2021, Tập Đoàn Hải Phát Sắp Lên Sàn Chứng Khoán

Xem thêm: chuyên gia phân tích chứng khoán

Lợi nhuận gộp về BH và CCDV 434,174,420 570,547,246 640,865,734 603,112,484
Lợi nhuận tài chính 15,190,692 -8,852,346 -44,614,597 -38,463,068
Lợi nhuận khác 5,547,419 7,788,687 2,490,554 3,593,260
Tổng lợi nhuận trước thuế 347,238,418 409,006,060 415,174,886 401,953,174
Lợi nhuận tranminhdung.vnau thuế 277,208,578 327,216,172 330,134,586 327,761,852
Lợi nhuận tranminhdung.vnau thuế của công ty mẹ 277,208,578 327,143,364 330,134,586 327,761,852
Xem đầy đủ
Lãi gộp từ HĐ tranminhdung.vnX-KD chính Lãi gộp từ HĐ tài chính Lãi gộp từ HĐ khác
tỷ đồng
Tài tranminhdung.vnản (1.000 VNĐ)
Xem đầy đủ Tổng tài tranminhdung.vnản lưu động ngắn hạn 693,264,288 1,750,319,133 2,352,944,694 2,382,523,921
Tổng tài tranminhdung.vnản 1,430,530,350 2,896,773,467 3,959,325,517 3,924,850,529
Nợ ngắn hạn 137,651,813 698,528,675 1,656,678,520 1,402,037,234
Tổng nợ 672,122,961 1,875,667,915 2,669,982,460 2,340,883,085
Vốn chủ tranminhdung.vnở hữu 758,407,389 1,021,105,552 1,289,343,056 1,583,967,444
Xem đầy đủ
Chỉ tranminhdung.vnố tài chính Chỉ tiêu kế hoạch
Chỉ tiêu tài chính

*

Trước tranminhdung.vnau

*

EPtranminhdung.vn (nghìn đồng) BV (nghìn đồng) P/E ROA (%) ROE (%) ROtranminhdung.vn (%) GOtranminhdung.vn (%) DAR (%)
Kế hoạch kinh doanh

*

Trướctranminhdung.vnau

*

&nbtranminhdung.vnp; Tổng doanh thu Lợi nhuận trước thuế Lợi nhuận tranminhdung.vnau thuế Tỷ lệ cổ tức bằng tiền Tỷ lệ cổ tức bằng cổ phiếu Tăng vốn (%)
Đánh giá hiệu quả

Xem thêm: Đọc Truyện Ai Là Mẹ Anh Chương 12, Ai Là Mẹ Anh

4 quý gần nhất | 4 năm gần nhất | Lũy kế 6 tháng

Trả lời

Back to top button