Thị Trường Tiền Tệ Và Thị Trường Vốn

Thị trường tiền tệ và thị trường vốn Thị trường tiền tệ và vốn là hai khái niệm dễ bị nhầm lẫn nhất, vì chúng thường được xác định không chính xác l&

*

Nội Dung:

Thị trường tiền tệ và thị trường vốn

Thị trường tiền tệ và vốn là hai khái niệm dễ bị nhầm lẫn nhất, vì chúng thường được xác định không chính xác là giống nhau. Đúng là cả thị trường tiền tệ và thị trường vốn đều đóng một vai trò quan trọng trong hoạt động của nền kinh tế toàn cầu bằng cách cung cấp khả năng tiếp cận thị trường tài chính để huy động vốn cho các mục đích khác nhau. Tuy nhiên, điều quan trọng là phải hiểu sự khác biệt giữa hai điều này và các yêu cầu phải được đáp ứng, cũng như các trường hợp mà các công ty và cá nhân có thể vay từ một trong hai thị trường. Bài tranminhdung.vnết sau đây sẽ chỉ ra một bức tranh rõ ràng về hai thị trường khác nhau như thế nào và các trường hợp mà tranminhdung.vnệc thu được tài chính từ mỗi thị trường sẽ phù hợp.

Đang xem: Thị trường tiền tệ và thị trường vốn thị trường nào quan trọng hơn

Thị trường tiền tệ

Thị trường tiền tệ là một thị trường tài chính cung cấp cho các nhà đầu tư quyền truy cập vào các công cụ nợ ngắn hạn, bao gồm tín phiếu kho bạc, chứng chỉ tiền gửi, các khoản chấp nhận của chủ ngân hàng, thương phiếu và thỏa thuận repo. Các công cụ này thường được phát hành bởi các tổ chức tài chính như ngân hàng và các công ty đầu tư, các tập đoàn lớn như các công ty đa quốc gia cũng như các chính phủ thông qua tranminhdung.vnệc sử dụng chứng khoán kho bạc. Các công cụ tài chính do các tập đoàn này phát hành có xếp hạng cao với mức độ rủi ro thấp hơn và tính thanh khoản cao. Tuy nhiên, rủi ro thấp hơn của chứng khoán này có nghĩa là lãi suất trả cho người nắm giữ chứng khoán thị trường tiền tệ thấp hơn.

Chợ Thủ đô

Thị trường vốn cung cấp khả năng tiếp cận nguồn tài chính dài hạn thông qua tranminhdung.vnệc sử dụng vốn nợ và vốn tự có như cổ phiếu, trái phiếu, quyền chọn và hợp đồng tương lai. Thị trường vốn bao gồm các nền tảng có tổ chức để trao đổi và thị trường qua quầy, và thị trường được chia thành hai phân khúc được gọi là thị trường sơ cấp và thị trường thứ cấp. Thị trường sơ cấp là nơi chứng khoán được phát hành lần đầu tiên và thị trường thứ cấp là nơi các chứng khoán đã được phát hành, được mua bán giữa các nhà đầu tư. Thị trường vốn tuân theo các quy định nghiêm ngặt của Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch, để đảm bảo rằng các chứng khoán được giao dịch có xếp hạng tín dụng tốt để không có gian lận có thể xảy ra.

Sự khác biệt giữa Thị trường tiền tệ và Thị trường vốn là gì?

Thị trường tiền tệ và thị trường vốn đều rất cần thiết cho nền kinh tế toàn cầu trong tranminhdung.vnệc cung cấp tài chính cho các công ty và tổ chức để thực hiện các hoạt động và mở rộng hoạt động kinh doanh. Cả hai thị trường đều giao dịch tiền tệ có mệnh giá lớn hàng ngày và cả hai thị trường đều không có sự hiện diện thực tế; thương mại được thực hiện thông qua các nền tảng mạng với các hệ thống máy tính. Thị trường tiền tệ chủ yếu có thể tiếp cận được đối với các tập đoàn và tổ chức tài chính lớn, trong khi thị trường vốn có thể tiếp cận được với các nhà đầu tư cá nhân nhỏ lẻ. Thời gian đáo hạn của một công cụ thị trường tiền tệ rất ngắn; tối đa dưới một năm, trái ngược với thời gian đáo hạn của các công cụ thị trường vốn, dài hơn một năm lên đến khoảng 20 đến 30 năm. Thị trường tiền tệ thường phục vụ cho nhu cầu vốn lưu động ngắn hạn của các doanh nghiệp, và nhu cầu tài chính dài hạn và nguồn vốn để mở rộng thường có được từ thị trường vốn.

Xem thêm: Giá Cổ Phiếu Xăng Dầu Petrolimex Hôm Nay, Cổ Phiếu Petrolimex

Tóm lại:

Thị trường tiền tệ và thị trường vốn

• Thị trường tiền tệ và thị trường vốn cung cấp cho các nhà đầu tư khả năng tiếp cận nguồn tài chính được sử dụng để tăng trưởng và mở rộng hơn nữa, và cả hai thị trường đều giao dịch trên các sàn giao dịch máy tính.

• Sự khác biệt chính giữa hai thị trường là thời gian đáo hạn của các chứng khoán được giao dịch trong đó. Thị trường tiền tệ dành cho các khoản cho vay và đi vay ngắn hạn, và thị trường vốn dành cho thời gian dài hơn.

• Hình thức chứng khoán giao dịch trên cả hai thị trường là khác nhau; trong thị trường tiền tệ, các công cụ bao gồm tín phiếu kho bạc, chứng chỉ tiền gửi, các khoản chấp nhận của chủ ngân hàng, thương phiếu và các thỏa thuận repo. Trên thị trường vốn, các công cụ bao gồm cổ phiếu và trái phiếu.

Xem thêm: Tư Vấn Vay Tiền Mua Đất : Có Nên Vay Thêm Ngân Hàng Hay Chờ Đủ Tiền?

• Là một nhà đầu tư cá nhân, nơi tốt nhất để đầu tư tiền của bạn sẽ là trên thị trường vốn, thị trường sơ cấp hoặc thị trường thứ cấp. Trong quan điểm của một tổ chức tài chính hoặc tập đoàn lớn đang tìm kiếm các yêu cầu tài trợ lớn hơn, thị trường tiền tệ sẽ là lý tưởng.

Trả lời

Back to top button