Thị Trường Giày Dép Việt Nam 2018, Cơ Hội Lớn Cho Ngành Da Giày Trong Năm 2018

You may be trying to access this site from a secured browser on the server. Please enable scripts and reload this page.

Đang xem: Thị trường giày dép việt nam 2018

Thống kê Hải quan Giới thiệu Phương pháp thống kê Công bố thông tin Số liệu thống kê Phân tích Hướng dẫn
Văn bản quy định | Tin vắn thống kê | Khuyến nghị quốc tế | Phân tích định kỳ | Phương pháp luận | Phân tích chuyên đề | Danh mục và mã chuẩn | Thống kê quốc tế | Giải thích biểu mẫu thống kê
Untitled 1

Xuất khẩu giày dép luôn là mặt hàng xuất khẩu thế mạnh và có kim ngạch xuất khẩu hàng đầu của Việt Nam trong nhiều năm nay. Các doanh nghiệp Việt Nam xuất khẩu nhóm mặt hàng ra thị trường thế giới trong những năm gần đây đều có thứ hạng cao.

Biểu đồ 1: Diễn biễn xuất khẩu hàng giày dép theo tháng trong giai đoạn 2013-2017

*

Số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan nhiều năm qua cho thấy, chu kỳ xuất khẩu của hàng giày dép các loại thường bắt đầu tăng từ quý 2 và đạt mức cao nhất vào quý 4. Trong năm 2017, xuất khẩu hàng giày dép đạt trung bình là 1,216 tỷ USD/tháng.  

Số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan trong Bảng 1 cho thấy các doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) luôn đóng vai trò trong xuất khẩu giày dép các loại của Việt Nam. Cụ thể, trong số 14,65 tỷ USD tổng trị giá xuất khẩu nhóm mặt hàng này trong năm 2017 thì xuất khẩu của các doanh nnghiệp FDI đã là 11,78 tỷ USD, chiếm hơn 80% xuất khẩu giày dép của tất cả các thành phần kinh tế. Tỷ trọng này của các năm trước là: năm 2016 là 80,6%, năm 2015 là 79,5%, năm 2014 là 76,6% và năm 2013 là 76,5%.

Xem thêm: Dịch Truyện Tranh Tiếng Anh Kiếm Tiền Tại Nhà, Dịch Truyện Tiếng Trung Kiếm Tiền Tại Nhà

Bảng 1: Xuất khẩu giày dép của các doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) trong giai đoạn 2013-2017

Đơn vị: Triệu USD

Chỉ tiêu

2017

(Sơ bộ)

2016

2015

2014

2013

Xuất khẩu giày dép của cả nước (triệu USD)

14.651,8

13.001,4

12.006,9

10.325,9

8.400,6

Trong đó, xuất khẩu giày dép của các doanh nghiệp FDI

11.784,9

10.485,9

9.545,6

7.908,7

6.427,4

Tỷ trọng xuất khẩu của các doanh nghiệp FDI (%)

80,4

80,6

79,5

76,6

76,5

Thống kê  của Tổng cục Hải quan cho thấy, trong năm 2017 có tất cả 863 doanh nghiệp thuộc tất cả loại hình kinh tế của Việt Nam xuất khẩu giày dép các loại ra thị trường thế giới, tăng 15% so với số lượng doanh nghiệp xuất khẩu mặt hàng này trong một năm trước đó. Cụ thể, trong năm 2016 số lượng doanh nghiệp xuất khẩu giày dép là 751 doanh nghiệp, trong năm 2015 là 617 doanh nghiệp, trong năm 2014 là 467 doanh nghiệp và trong năm 2013 là 471 doanh nghiệp.

Hoa Kỳ, đối tác lớn nhất nhập khẩu hàng giày dép của Việt Nam

Số liệu thống kê hải quan trong nhiều năm qua cũng cho thấy, Hoa Kỳ luôn là thị trường dẫn đầu về nhập khẩu hàng giày dép của các doanh nghiệp Việt Nam. Xuất khẩu nhóm hàng này sang thị trường tiêu thụ giày dép lớn nhất thế giới này luôn chiếm hơn 1/3 tổng kim ngạch xuất khẩu hàng giày dép của cả nước và chiếm 11% tổng kim ngạch xuất khẩu của cả nước sang thị trường này.

Xem thêm: Đàn Ông Vay Tiền Người Yêu, Đàn Ông Tử Tế Không Mượn Tiền Người Yêu

Bảng 2: Số liệu thống kê hải quan về xuất khẩu hàng giày dép của Việt Nam sang thị trường Hoa Kỳ trong giai đoạn 2013-2018

Đơn vị: Triệu USD

Chỉ tiêu

Năm 2013

Năm 2014

Năm 2015

Năm 2016

Năm 2017

(Sơ bộ)

2 tháng 2018

(Sơ bộ)

Kim ngạch xuất khẩu hàng giày dép sang Hoa Kỳ (triệu USD)

(A)

2.627,0

3.328,4

4.076,5

4.483,7

5.113,1

800,2

Kim ngạch xuất khẩu hàng giày dép của cả nước (triệu USD)

(B)

8.400,6

10.325,9

12.006,9

13.001,4

14.651,8

2.253,5

Tỷ trọng trong tổng kim ngạch XK giày dép cả nước (%)

 (C)= (A/B)*100

31,3

32,2

34,0

34,5

34,9

35,5

Tổng kim ngạch XK sang Hoa Kỳ (triệu USD)

(D)

23.841

28.644

33.465

38.465

41.607

1.665,2

Tỷ trọng trong tổng kim ngạch XK cả nước sang Hoa Kỳ (%)

(E) = (A/D)*100

11,0

11,6

12,2

11,7

19,4

48,1

 

Bảng 3: Xuất khẩu hàng giày dép theo thị trường trong giai đoạn  2013-2018

Đơn vị: Triệu USD

Thị trường nhập khẩu

Năm 2013

Năm 2014

Năm 2015

Năm 2016

Năm 2017

(Sơ bộ)

2 tháng năm 2018

(Sơ bộ)

Hoa Kỳ

2.627,0

3.328,4

4.076,5

4.483,7

5.113,1

800,2

Trung Quốc

354,6

504,8

754,1

904,9

1.140,6

226,5

Bỉ

516,5

659,0

723,5

825,4

907,5

125,5

Đức

457,3

600,1

705,3

764,7

992,6

126,1

Nhật Bản

388,3

519,0

597,6

674,9

751,0

160,9

Anh

543,2

572,4

693,5

618,4

688,8

97,2

Hà Lan

359,2

469,9

533,7

595,2

582,8

82,9

Pháp

228,0

253,4

417,2

449,9

511,6

75,8

Hàn Quốc

231,3

294,5

302,2

345,0

402,7

83,1

Italia

240,5

313,9

346,2

335,7

306,9

45,5

Tây Ban Nha

296,8

382,5

281,9

266,8

258,2

36,7

Mêxicô

228,5

227,8

229,5

256,9

288,6

34,2

Canada

160,4

188,3

216,8

252,9

292,5

35,7

Số liệu thống kê do Tổng cục Hải quan tổng hợp cho thấy Hoa Kỳ là thị trường lớnnhất nhập khẩu hàng giày dép từ Việt Nam, chiếm khoảng 1/3 xuất khẩu giày dép. Cụ thể trong năm 2017, Hoa Kỳ nhập khẩu giày dép xuất xứ Việt Nam với tổng kim ngạch 5.113,1 triệu USD, tăng 14% so với cùng thời gian năm 2016. Trung Quốc  là thị trường lớn thứ hai nhập khẩu giày dép của Việt Nam với kim ngạch 1.140,6 triệu USD, tăng 26%; tiếp theo là thị trường Bỉ với kim ngạch 907,5triệu USD, tăng 10%; thị trường Đức:992,6 triệu USD,tăng 30% vàthị trường Nhật Bản:751 triệu USD, tăng 11,3% so với năm 2016. Hiện nay, mặt hàng giày dép của Việt Nam đã được tiêu thụ tại hơn 100 thị trường trên thế giới.

Trả lời

Back to top button