Chứng Quyền Có Đảm Bảo Là Gì? Thị Trường Chứng Quyền Có Đảm Bảo

Là chứng khoán có tài sản đảm bảo do công ty Chứng khoán phát hành, cho phép người sở hữu được quyền mua (Chứng quyền mua) hoặc được quyền bán (Chứng quyền bán) chứng khoán cơ sở (CKCS) cho Tổ chức phát hành chứng quyền đó theo một mức giá đã được xác định trước, tại hoặc trước một thời điểm đã được ấn định trong tương lai, hoặc nhận khoản tiền chênh lệch giữa giá tực hiện và giá chứng khoán cơ sở tại thời điểm thực hiện.

Đang xem: Thị trường chứng quyền

Tài sản cơ sở có thể là cổ phiếu, chỉ số hoặc ETF do UBCKNN & Sở giao dịch ấn định.

Chứng quyền được niêm yết và giao dịch trên sàn chứng khoán với mã giao dịch theo quy định của Sở. Hoạt động giao dịch của chứng quyền đảm bảo tương tự với (CKCS).

Xem thêm: Danh Sách Mã Chứng Khoán Việt Nam, Danh Sách Chứng Khoán

Trên thế giới hiện tại có 02 (hai) kiểu thực hiện quyền là kiểu thực hiện Châu Âu (chỉ được thực hiện khi đáo hạn) hoặc Mỹ (có thể thực hiện trước hoặc vào ngày đáo hạn).

2. LOẠI CHỨNG QUYỀN CÓ ĐẢM BẢO NÀO ĐANG ĐƯỢC TRIỂN KHAI TẠI THỊ TRƯỜNG VIỆT NAM?

Chứng quyền mua đang được niêm yết và giao dịch tại HSX.

CKCS là chứng khoán nằm trong nhóm chỉ số VN30 do Sở quy định và thực hiện theo kiểu Châu Âu.

Xem thêm: Một Số Dạng Bài Tập Thị Trường Chứng Khoán Ảo Lớn Nhất Việt Nam

Các thông tin cơ bản của Chứng quyền mua

Thông tin

Ý nghĩa

Ví dụ

Tài sản cơ sở

Các mã do Sở quy định

Cổ phiếu FPT

Tỷ lệ chuyển đổi

Số lượng CW tương đương với CKCS

4:1 – có nghĩa là 4 CW chuyển đổi được 1 cổ phiếu

Giá chứng quyền

Khoản chi phí mà NĐT sẽ phải bỏ ra để sở hữu Chứng quyền

1.000 VND/1 CW

Giá thực hiện

Mức giá tương đương việc NĐT mua CKCS khi Chứng quyền đáo hạn. Để tính lãi/lỗ tại thời điểm đáo hạn

60.000 VND

Thời hạn CW

Thời hạn có hiệu lực của CW

03 tháng

Ngày giao dịch cuối cùng

02 (hai) ngày trước ngày đáo hạn của CW

Sau ngày này, chưng quyền bị hủy niêm yết

Giá thanh toán

Bình quân giá CKCS 5 phiên giao dịch liền trước ngày đáo hạn CW

80.000 VND

Phương thức thanh toán khi thực hiện quyền

Thanh toán bằng tiền mặt

(80.000 VND – 60.000 VND)/4 – 1.000 VND = 4.000 VND

Cách thức giao dịch

Mua/bán giống với Mua/Bán CKCS. Thời gian tiền tệ về tài khoản là T+2 như với chứng khoán cơ sở

Các trạng thái của Chứng quyền muaChứng quyền mua có 3 trạng thái:

Trạng thái lãi (In the money)

Trạng thái hòa vốn (At the Money)

Trạng thái lỗ (Out of the Money)

Công thức tính tráng thái của Chứng quyền như sau:

*

NĐT chỉ được nhận thanh toán khi ở trạng thái có lãi. Trong trường hợp Chứng quyền của NĐT ở trạng thái hòa vốn hoặc lỗ sẽ không được thanh toán chênh lệch.Các yếu tố ảnh hướng đến giá của Chứng quyền mua

Trả lời

Back to top button