Số Liệu Thị Trường Bảo Hiểm 2020, Tâm Lý Lạc Quan Chào Đón 2021

Hiệp hội Bảo hiểm Khối Nhân thọ Khối Phi Nhân thọ Quỹ Bảo hiểm xe cơ giới Thư viện pháp luật Chuyên Mục Khác
Hiệp hội Bảo hiểm Khối Nhân thọ Khối Phi Nhân thọ Quỹ Bảo hiểm xe cơ giới Thư viện pháp luật Chuyên Mục Khác
Số liệu ước tính của Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam căn cứ theo báo cáo hoạt động ước tính 6 tháng đầu năm do các DNBH hội viên

*

KhốiPhi nhân thọ

Theo số liệu ước tính của Hiệphội Bảo hiểm Việt Nam 6 tháng đầu năm 2020, doanh thu thị trường bảo hiểm phinhân thọ ước đạt 26.991 tỷ đồng, tăng trưởng khoảng 7%, bồi thường 9.028 tỷ đồng,tỷ lệ bồi thường khoảng 33% (chưa bao gồm dự phòng bồi thường).

Đang xem: Thị trường bảo hiểm 2020

Bảo hiểm xe cơ giới doanh thuđạt 8.236 tỷ đồng chiếm tỷ trọng 31% trong tổng doanh thu toàn thị trường, bồithường 3.821 tỷ đồng, tỷ lệ bồi thường 46%. Doanh thu bảo hiểm BB TNDS chủ xecơ giới đạt 2.495 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 9%, tăng trưởng 33%. Doanh thu bảo hiểmxe cơ giới tự nguyện đạt 5.916 tỷ đồng, giảm 2% so với cùng kỳ, chiếm tỷ trọng22%, bồi thường 3.434 tỷ đồng.

Bảo hiểm sức khỏe doanh thu đạt8.051 tỷ đồng chiếm tỷ trọng 30%, tăng trưởng 8%, bồi thường 2.458 tỷ đồng, tỷlệ bồi thường 31% (chưa bao gồm dự phòng bồi thường).

Bảo hiểm tài sản thiệt hạidoanh thu đạt 3.790 tỷ đồng chiếm tỷ trọng 14%, tăng trưởng 9%, bồi thường 847tỷ đồng, tỷ lệ bồi thường 22% (chưa bao gồm dự phòng bồi thường).

Bảo hiểm cháy nổ doanh thu đạt3.068 tỷ đồng chiếm tỷ trọng 11%, tăng trưởng 13%, bồi thường 776 tỷ đồng, tỷ lệbồi thường 25% (chưa bao gồm dự phòng bồi thường). Doanh thu bảo hiểm CNBB đạt2.443 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 9%, bồi thường 412 tỷ đồng. Doanh thu bảo hiểmcháy nổ tự nguyện đạt 771 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 3%, bồi thường 258 tỷ đồng,giảm 39% so với cùng kỳ năm trước.

Xem thêm: Tìm Hiểu Ý Nghĩa Lịch Sử Ngày 30/4 1/5 Là Ngày Gì, Ý Nghĩa Của Ngày 30/4

Bảo hiểm hàng hóa vận chuyểndoanh thu đạt 1.123 tỷ đồng chiếm tỷ trọng 4%, giảm 11%, bồi thường 279 tỷ đồng,tỷ lệ bồi thường 25% (chưa bao gồm dự phòng bồi thường).

Bảo hiểm thân tàu và trách nhiệmdân sự chủ tàu doanh thu đạt 1.101 tỷ đồng chiếm tỷ trọng 4%, tăng trưởng 6%, bồithường 464 tỷ đồng, tỷ lệ bồi thường 42% (chưa bao gồm dự phòng bồi thường).

Các nghiệp vụ bảo hiểm khác gồmbảo hiểm trách nhiệm đạt 569 tỷ đồng tăng trưởng 2%, bảo hiểm hàng không 264 tỷđồng giảm 16%, bảo hiểm tín dụng và rủi ro tài chính 428 tỷ đồng tăng trưởng15%, bảo hiểm thiệt hại kinh doanh 112 tỷ đồng tăng trưởng 18%, bảo hiểm nôngnghiệp đạt 20 tỷ đồng, giảm 33% so với cùng kỳ, bảo hiểm bảo lãnh 15 tỷ đồng,tăng 3% so với cùng kỳ.

Xem thêm: Cho Vay Tiền Bằng Cmt Và Bằng Lái Xe Tại Hà Nội, An Toàn, Lãi Suất Thấp

KhốiNhân thọ

Số liệu thống kê ước tính củaHiệp hội, đến hết tháng 6/2020, tổng số hợp đồng khai thác mới của các doanhnghiệp bảo hiểm nhân thọ là 1.367.489 hợp đồng, tăng 12% so với cùng kỳ nămngoái; số lượng hợp đồng có hiệu lực đến cuối kỳ là 12.032.944 tăng 19,7%. Tổngdoanh thu phí bảo hiểm của khối nhân thọ đạt 55.953 tỷ đồng, tăng 19% so vớicùng kỳ năm ngoái. Cùng với việc tăng về số hợp đồng khai thác mới và doanh thuphí bảo hiểm, phí bảo hiểm khai thác mới của khối nhân thọ tính đến tháng 6tăng 12,5% đạt 17.304 tỷ đồng.

Trả lời

Back to top button