Vay tiền

Thanh Lý Hợp Đồng Vay Tiền Cá Nhân Hợp Pháp Mới Nhất 2020, Mẫu Hợp Đồng Vay Tiền Giữa Cá Nhân Với Cá Nhân

*

…loại rủi ro pháp lý, nắm cơ hội làm giàu…

Đang xem: Thanh lý hợp đồng vay tiền cá nhân

*

Sơ đồ WebSite

*

Giới thiệu

*

Hướng dẫn sử dụng

*

Rss

*

Homepage

*

Widget

*

Phần mềm THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

*

*
Mẫu hợp đồng

BIÊN BẢN THANH LÝ HỢP ĐỒNG VAY

Số: ………………./TLHĐV

– Căn cứ vào Bộ Luật Dân Sự 2005

– Căn cứ hợp đồng vay nợ số ……………. ký ngày ……. tháng …… năm …….. giữa ……………. với ………………..

Hôm nay, ngày ……. tháng ……. năm ……. tại ……………………………… chúng tôi gồm có:

ĐẠI DIỆN BÊN A: (Bên cho vay)

Ông(Bà):…………………………………………………………… Chức vụ: …………………………………..

Tài khoản: ……………………………………………………………..

ĐẠI DIỆN BÊN B: (Bên vay nợ)

Ông(Bà):…………………………………………………………… Chức vụ: ………………………………….

Tài khoản: ………………………………………………………………………………………………………………

Xem thêm: Hướng Dẫn Các Cách Định Giá Một Cổ Phiếu Và Giá Trị Doanh Nghiệp

Hai bên tiến hành thanh lý hợp đồng trên với các nội dung sau đây:

1. Bên B đã thanh toán đúng và đủ cả gốc và lãi số tiền đã mượn Bên A theo hợp đồng số ……………ký ngày …… tháng …… năm ………

READ  ️ Vay Nóng Ở Tiền Giang Giải Ngân Nhanh, Vay Tiền Nóng Ở Tiền Giang Giải Ngân Nhanh

2. Tổng số tiền thanh toán gồm có:

– Tiền gốc:……………………………………………………………………………………………………………..

– Tiền lãi: ………………………………………………………………………………………………………………

– Tổng cộng: …………………………………………………………………………………………………………..

(Viết bằng chữ: …………………………………………………………………………………………………..…)

3. Kể từ ngày …….. tháng …….. năm ……….. , hợp đồng số ………………….. được thanh lý xong quyền, nghĩa vụ của hai bên đã thực hiện đầy đủ và chấm dứt mà không có vướng mắc hay tranh chấp gì.

Xem thêm: So Sánh Ngắn Hạn Vay Tiền Gobear Là Gì? Vay Tín Chấp Gobear Có Uy Tín Không?

Biên bản này được thành lập 04 bản, mỗi bên giữ 02 bản và có giá trị pháp lý như nhau.

Trả lời

Back to top button