Là gì

Tăng Là Gì Ni Là Gì – Nghĩa Của Từ Tăng Ni Trong Tiếng Việt

Phật giáo đã có mặt tại Việt Nam từ hàng ngàn năm qua, mối quan hệ giữa người theo đạo và người xuất gia tu đạo luôn giữ một mối quan hệ gắn bó, tuy nhiên, việc xưng hô như thế nào trong các quan hệ ấy lại là một vấn đề rất đáng lưu tâm.

Đang xem: Tăng là gì ni là gì

Phật giáo đã có mặt tại Việt Nam từ hàng ngàn năm qua, những giá trị tinh thần của Phật giáo đã đi vào đời sống xã hội, những tác động và ảnh hưởng của Phật giáo được biểu hiện trong từng nhịp sống của người dân đất Việt. Đức Phật đã dạy “Phật pháp tại thế gian, bất ly thế gian pháp”, nghĩa là Phật giáo hiện hữu ngay tại thế gian, việc đạo không thể tách rời việc đời.

Trong mối quan hệ khăng khít ấy, người theo đạo và người xuất gia tu đạo luôn giữ một mối quan hệ gắn bó, nhưng cũng chính từ đó, việc xưng hô như thế nào trong các quan hệ mang tính xã hội đó cũng đặt ra những vấn đề cần giải đáp, tránh những cách xưng hô không phù hợp, gây tâm lý e ngại, lúng túng cho người giao tiếp, thậm chí là xúc phạm không đáng có.

Lễ Tấn phong Giáo phẩm.

Trong Phật giáo, có thể chia ra hai trường hợp xưng hô, một là xưng hô giữa hàng xuất gia với xuất gia; hai là xưng hô giữa hàng xuất gia với phật tử tại gia.

Trước hết, cần tìm hiểu về cách tính tuổi và các phẩm trật trong Phật giáo. Có hai loại tuổi đó là tuổi đời và tuổi đạo. Tuổi đời là tuổi tính theo đời, kể từ năm sinh ra. Như nhiều người vẫn nghĩ, tuổi đạo là tuổi được tính từ ngày xuất gia tu đạo. Nhưng thực tế, tuổi đạo phải được tính từ năm thọ cụ túc giới (giới tỳ kheo và tỳ kheo Ni) đồng thời, hàng năm phải tùng hạ tu học theo chúng và đạt tiêu chuẩn, mỗi năm như vậy được tính một tuổi hạ. Nghĩa là tuổi đạo còn được gọi là tuổi hạ (hay hạ lạp).

READ  Cấu Tạo Của Từ Ghép Là Gì Lớp 5, Từ Láy Và Từ Ghép Các Loại

Một người tuổi đời dưới 20 phát tâm xuất gia, hay do gia đình đem gửi gắm vào cửa chùa, thường được gọi là chú tiểu, hay điệu.

Một người tuổi đời dưới 20 phát tâm xuất gia, hay do gia đình đem gửi gắm vào cửa chùa, thường được gọi là chú tiểu, hay điệu. Đó là các vị đồng chân nhập đạo. Tùy theo số tuổi, vị này được giao việc làm trong chùa và học tập kinh kệ, nghi lễ. Thời gian sau, vị này được thụ 10 giới, gọi là Sa di (đối với nam) hay Sa di Ni (đối với nữ). Đến năm được ít nhất là 20 tuổi đời và chứng tỏ khả năng tu học, đủ điều kiện về tu tập, vị này được thụ giới cụ túc, tức là 250 giới tỳ kheo (nam) hay 348 giới tỳ kheo Ni (nữ) và được gọi là Đại đức (nam) hay Sư cô (nữ). Trên giấy tờ thì ghi là Tỳ kheo (nam) hay Tỳ kheo Ni (nữ) trước pháp danh của vị xuất gia.

Giới cụ túc (Tỳ kheo hay Tỳ kheo Ni) là giới đầy đủ, viên mãn, cao nhất trong Phật giáo để từng vị xuất gia tu tập cho đến lúc hết đời, không phải thụ giới nào cao hơn.

Giới cụ túc (Tỳ kheo hay Tỳ kheo Ni) là giới đầy đủ, viên mãn, cao nhất trong Phật giáo để từng vị xuất gia tu tập cho đến lúc hết đời, không phải thụ giới nào cao hơn. Sinh hoạt của Phật giáo cần phải thiết lập tôn ti trật tự (cấp bậc) có danh xưng theo Hiến chương của Giáo hội Phật giáo Việt Nam như sau:

READ  Rất Gì Đó Và Này Nọ Nghĩa Là Gì, Rất Gì Và Này Nọ Hay Bản Lĩnh Trong Khó Khăn

Đối với bên nam: năm 20 tuổi đời, vị xuất gia thụ giới tỳ kheo được gọi là Đại đức; năm 45 tuổi đời, vị tỳ kheo được 25 tuổi đạo, được gọi là Thượng tọa; năm 60 tuổi đời, vị tỳ kheo được 40 tuổi đạo, được gọi là Hòa thượng.

Xem thêm: Giới Thiệu Về Đầu Tư Chứng Khoán, Tìm Hiểu Kiến Thức Cơ Bản Về Chứng Khoán Mỹ

Đối với bên nữ (Ni bộ): năm 20 tuổi đời, vị nữ xuất gia thụ giới tỳ kheo Ni được gọi là Sư cô; năm 45 tuổi đời, vị tỳ kheo Ni được 25 tuổi đạo, được gọi là Ni sư; năm 60 tuổi đời, vị tỳ kheo Ni được 40 tuổi đạo, được gọi là Ni trưởng.

Vị tỳ kheo được 40 tuổi đạo, được gọi là Hòa thượng.

Đó là các danh xưng chính thức theo tuổi đời và tuổi đạo, được dùng trong việc điều hành Phật sự, trong hệ thống tổ chức của Giáo hội, không được lạm dụng tự xưng, tự phong, tự thăng cấp, mà phải được xét duyệt và chấp thuận bởi một hội đồng giáo phẩm có thẩm quyền, và được cấp giáo chỉ tấn phong, nhân dịp Đại lễ hay Đại hội Phật giáo, trong các giới đàn, hay trong mùa an cư kết hạ hàng năm.

Đối với các bậc Hòa thượng mang trọng trách điều hành các cơ sở Giáo hội Phật giáo trung ương cũng như địa phương, hay các Đại tùng lâm, Phật học viện, Tu viện, thường là các vị trên 80 tuổi đời, được tôn xưng là Đại lão Hòa thượng hay Trưởng lão Hòa thượng. Điều này không thấy áp dụng đối với hàng giáo phẩm Ni. Các vị thuộc hàng giáo phẩm này thường được cung thỉnh vào các Hội đồng Trưởng lão, hoặc Hội đồng Chứng minh tối cao của các cấp Giáo hội. Tuy nhiên, khi ký các thông bạch, văn thư chính thức, chư tôn đức đôi khi vẫn xưng đơn giản là Tỳ kheo, hay Sa môn để biểu hiện sự khiêm nhường theo đúng tinh thần Phật giáo.

READ  Thuốc Milk Thistle Là Thuốc Gì ? Tác Dụng Của Cây Kế Sữa Không Chỉ Là Giải Độc

Bên Tăng cũng như bên Ni, đều gọi sư phụ bằng thầy hay sư phụ, Tôn sư, Ân sư. Các vị xuất gia cùng tông môn, cùng sư phụ, thường gọi nhau là sư huynh, sư đệ, sư tỷ, sư muội, và gọi các vị ngang vai vế với sư phụ là sư thúc, sư bá.

Giữa các vị xuất gia, thường xưng con hay xưng pháp danh, pháp hiệu và gọi vị kia là thầy hoặc gọi cấp bậc hay chức vụ vị đó đảm trách theo nguyên tắc bên Ni trọng bên Tăng. Tuy nhiên những vị Tăng trẻ tuổi vẫn tôn xưng các vị Ni lớn tuổi mà xưng con gọi thầy hay phẩm trật với các vị Ni.

Bên Tăng cũng như bên Ni, đều gọi sư phụ bằng thầy hay sư phụ, Tôn sư, Ân sư. Các vị xuất gia cùng tông môn, cùng sư phụ, thường gọi nhau là sư huynh, sư đệ, sư tỷ, sư muội, và gọi các vị ngang vai vế với sư phụ là sư thúc, sư bá.

Trong Phật giáo có các danh xưng đạo hữu (bạn cùng theo đạo), pháp hữu (bạn cùng tu theo giáo pháp). Các danh xưng tín hữu (bạn cùng tín ngưỡng, cùng đức tin), tâm hữu (bạn cùng tâm, đồng lòng) không thấy được dùng trong Phật giáo.

Khi tiếp xúc với chư Tăng Ni, quý vị Phật tử tại gia (kể cả thân quyến của chư Tăng Ni) thường đơn giản gọi bằng thầy hay cô nếu như không biết rõ hay không muốn gọi phẩm trật của vị Tăng Ni và thường xưng là con.

Xem thêm: Rfi (Request For Information) Là Gì ? Định Nghĩa, Ví Dụ, Giải Thích

Khi qui y Tam bảo, thụ ngũ giới (tam quy, ngũ giới), mỗi vị Phật tử tại gia có một vị thầy truyền giới cho mình. Vị ấy được gọi là thầy Bản sư. Cả gia đình có thể cùng chung một vị thầy Bản sư, tất cả các thế hệ cùng gọi vị ấy bằng thầy.

Trả lời

Back to top button