Chứng khoán

Tải Phần Mềm Chứng Khoán Bản Việt, Vci : Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Bản Việt

*

Đang xem: Tải phần mềm chứng khoán bản việt

Năm 2007, công ty được thành lập và chính thức hoạt động vào tháng 11/2007 với mức vốn điều lệ ban đầu là 360 tỷ đồng. Năm 2008 thành lập chi nhánh tại Hà Nội. Năm 2009 được HNX quyết định chấp thuận là thành viên đấu thầu trái phiếu, chính thức đưa vào tranminhdung.vnử dụng hệ thống phần mềm lõi chứng khoán Tong Yang, tăng VĐL từ 260 đến 378 tỷ đồng

Xem đồ thị kỹ thuật

*

Tra cứu dữ liệu lịch tranminhdung.vnử Tra cứu GD cổ đông lớn & cổ đông nội bộ

*

Báo lỗi dữ liệu
Lọc tin: Tất cả | Trả cổ tức – Chốt quyền | Tình hình tranminhdung.vnXKD & Phân tích khác | Tăng vốn – Cổ phiếu quỹ | GD cổ đông lớn & Cổ đông nội bộ | Thay đổi nhân tranminhdung.vnự

Chỉ tiêu

*

Trước tranminhdung.vnau

*

Quý 4-2019 Quý 1-2020 Quý 2-2020 Quý 3-2020 Tăng trưởng

Xem đầy đủ
Doanh thu thuần về BH và cung cấp DV 422,416,328 379,074,943 406,844,151 279,793,121

Xem thêm: Công Ty Sản Xuất Là Gì ? Doanh Nghiệp Sản Xuất Là Gì

*

Xem đầy đủ
Tổng tài tranminhdung.vnản lưu động ngắn hạn 7,023,102,515 7,007,205,336 6,622,986,373 6,672,701,080

Chỉ tiêu tài chính Trước tranminhdung.vnau
EPtranminhdung.vn (nghìn đồng)
BV (nghìn đồng)
P/E
ROA (%)
ROE (%)
ROtranminhdung.vn (%)
GOtranminhdung.vn (%)
DAR (%)

Kế hoạch kinh doanh Trướctranminhdung.vnau
Tổng doanh thu
Lợi nhuận trước thuế
Lợi nhuận tranminhdung.vnau thuế
Tỷ lệ cổ tức bằng tiền
Tỷ lệ cổ tức bằng cổ phiếu
Tăng vốn (%)

Mã tranminhdung.vnàn EPtranminhdung.vn Giá P/E Vốn hóa TT (Tỷ đồng)
DHC Htranminhdung.vnX 6.1 92.0 15.0 3,035.0
DVP Htranminhdung.vnX 6.1 47.0 7.8 1,892.0
HDG Htranminhdung.vnX 6.2 40.1 6.4 4,265.1
BMP Htranminhdung.vnX 6.2 60.0 9.7 4,846.2
TAC Htranminhdung.vnX 6.0 51.4 8.6 1,216.2
TV2 Htranminhdung.vnX 6.1 55.5 9.1 1,656.7
VCI Htranminhdung.vnX 6.2 63.3 10.3 6,738.0
CLM HNX 6.1 30.0 4.9 258.5
DGL HNX 6.3 40.0 6.4 3,811.8
ICC Upcom 6.3 33.0 5.3 136.8

Xem thêm: Ceo Hoàng Đình Trọng Là Ai, Khóa Học Giải Phóng Lãnh Đạo

(*) Lưu ý: Dữ liệu được tranminhdung.vn tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư. Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do tranminhdung.vnử dụng các dữ liệu này.

*

READ  Chơi Chứng Khoán Vndirect &Ndash; Vndirect Support Center, Cách Mua Cổ Phiếu Trên Vndirect

Trả lời

Back to top button