Chứng khoán

Tài Liệu Tham Khảo Chứng Khoán Tham Khảo Hay, Tài Liệu Tham Khảo Đầu Tư Chứng Khoán

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

61

Kế toán công ty chứng khoán / PGS.TS.Ngô Thế Chi chủ biên; Ths.Nguyễn Mạnh Thiều, CN.Mai Ngọc Anh, TS.Lưu Đức Tuyên, TS.Trương Thị Thủy . – H. : Tài chính, 2006 . – 567tr. ; 21cm

· Đăng ký cá biệt: Vb08103-Vb08107, Vd15806-Vd15815, Vs01005

62

Kế toán công ty chứng khoán : Dịch từ tiếng Trung / Tạ Thị Anh dịch; GS.TS.Ngô Thế Chi hiệu đính . – H : Kđ, 2009 . – 488tr ; 29cm

· Đăng ký cá biệt: Vb11082-Vb11085

63

Kiếm tiền bằng cách đầu tư chứng khoán : Phương pháp đầu tư cổ phiếu đúng đắn, thích hợp cho mọi thời điểm thị trường chứng khoán / William. Jơneil, Nhân Văn biên dịch . – H. : Thống kê, 2006 . – 391tr. ; 21cm

· Đăng ký cá biệt: Vb09591-Vb09593, Vd18234-Vd18238, Vs01381, Vv03751

64

Kinh doanh chứng khoán / PGS.TS. Nguyễn Thị Mùi chủ biên; PGS.TS.Lê Hoàng Nga, TS. Nguyễn Thị Hoài Lê, TS.Hồ Công Hưởng…

Đang xem: Tài liệu tham khảo chứng khoán

. – Tái bản lần thứ nhất. – H. : Tài chính, 2007 . – 301tr. ; 21cm

· Đăng ký cá biệt: Vb10148-Vb10152, Vd19165-Vd19174, Vs01496

65

Kinh doanh chứng khoán / PGS.TS. Nguyễn Thị Mùi chủ biên; PGS.TS.Lê Hoàng Nga, TS. Nguyễn Thị Hoài Lê…. . – H. : Tài chính, 2006 . – 223tr. ; 21cm

· Đăng ký cá biệt: GT77199, GT77220, GT77225, GT77227, Vb08098-Vb08102, Vd15796-Vd15805, Vs01004, Vv03449

66

Luật chứng khoán . – H. : Tư pháp, 2007 . – 137tr. ; 19cm

· Đăng ký cá biệt: Vb09981-Vb09983, Vd18911-Vd18913, Vs01467

67

Luật chứng khoán năm 2006 : Có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2007 . – H. : Tài chính, 2006 . – 143tr. ; 21cm

READ  Dệt Kim Đông Xuân Mà Chứng Khoán, Công Ty Tnhh Mtv Dệt Kim Đông Xuân

· Đăng ký cá biệt: Vb08376-Vb08378, Vd16281-Vd16285, Vs01067, Vv03502

68

Luật pháp về chứng khoán và công ty chứng khoán/ Phương Tùng, Nguyễn Hiểu . – H.: Chính trị quốc gia, 1997 . – 418 tr.; 21 cm

· Đăng ký cá biệt: Vd01402-Vd01404

69

Lý thuyết thị trường chứng khoán/ Nguyễn Thanh Tuyền ch.b . – Tp Hồ Chí Minh: , 1996 . – 270 tr.; 20 cm

· Đăng ký cá biệt: Vd00724-Vd00733

70

Một số vấn đề về pháp luật chứng khoán và thị trường chứng khoán ở Việt Nam : Sách tham khảo / Phạm Thị Thu Giang . – H. : Chính trị quốc gia, 2004 . – 265tr. ; 21cm

· Đăng ký cá biệt: Vb06205, Vb06206, Vd12919-Vd12923, Vm40710, Vs00543, Vv03067

71

Nghệ thuật kinh doanh chứng khoán : EQ tài chính – con đường của thành công / Phan Lan . – H. : Văn hóa – Thông tin, 2005 . – 281tr. ; 19cm

· Đăng ký cá biệt: Vb08329-Vb08331, Vd16216-Vd16220, Vs01054, Vv03493

72

Nguyên lý Tài chính-Toán của thị trường chứng khoán/ Vương Quân Hoàng, Ngô Phương Chí . – H.: Chính trị quốc gia, 2000 . – 304tr.; 22cm

· Đăng ký cá biệt: Vb05324, Vb05325, Vd06153-Vd06156, Vm37420, Vm37421

73

Những kiến thức cơ bản về chứng khoán và môi giới chứng khoán: Introduction to brokerage operations department procedures: dịch từ nguyên bản tiếng Anh/ Dương Quang Khánh H.đ.; Nguyễn Ngọc Minh dịch . – H: Thế giới, 1993 . – 324tr.; 20,5cm

· Đăng ký cá biệt: Vb02533-Vb02535

74

Những qui định mới về chứng khoán, thị trường chứng khoán và cổ phần hóa / Hồ Ngọc Cẩn . – H. : Lao động xã hội, 2007 . – 599tr. ; 27cm

· Đăng ký cá biệt: Vb09624-Vb09626, Vd18290-Vd18294, Vs01392, Vv03760

75

Options and financial futures: Valuation and use/ D.A.

Xem thêm: Tinh Bột Nghệ Tiếng Anh Là Gì, Phân Biệt Tên Gọi Tinh Bột Nghệ Và Bột Nghệ

READ  thông tin về công ty chứng khoán ssi

Xem thêm: Làn Sóng Trái Phiếu Vạn Thịnh Phát Huy Động 6, Thành Viên Vạn Thịnh Phát Trả Gần 1

Dobofsky . – New York; St.Louis: Mc Graw-hill,inc, 1992 . – 699p.; 21cm

· Đăng ký cá biệt: Lv 218

76

Phương pháp đầu tư chứng khoán / William J. Ơneil; Hà Thiện Thuyên biên dịch . – H. : Lao động xã hội, 2006 . – 204tr. ; 20cm

· Đăng ký cá biệt: Vb09664-Vb09666, Vd18365-Vd18369, Vm44875-Vm44885, Vs01397

77

Quản lý và các nghiệp vụ giao dịch trên thị trường chứng khoán: Cẩm nang dành cho các nhà quản lý kinh doanh và đầu tư chứng khoán/ Đinh Xuân Hạ . – H.: Thống kê, 1999 . – 464tr.; 21cm

· Đăng ký cá biệt: Vb05115, Vb05116, Vd05273-Vd05277, Vm36402-Vm36421

78

Red Hat Linux Security and Optimization/ MohammedJ Kabir . – USA: Hungry Minds, 2002 . – 690tr.; 25cm

· Đăng ký cá biệt: Lv699

79

The ernest and young guide to taking your compary public: From the founders of the “Entrepreneur of the year” Award: Featuring…What it means to be a public company; detailed explanations of the entire process; Everything you need to know about SEC ruler and regulations; Advice on whare to list your company/ S.C.Blowers, G.K.Ericksen, T.L.Milan . – The first. – NewYork; Chichester; Brisbane^dToronto: Johnwiley and Sons,Ine, 1995 . – 231 p.; 20 cm

· Đăng ký cá biệt: Lv 132

80

Thị trường chứng khoán – Hỏi và đáp : Những khái niệm mới mẻ, những thủ thuật tinh vi, thấy gì trên “Sân chơi” Âu Mỹ khi tôi dự cuộc? / Nguyễn Văn Tiến Ích . – H. : Thống kê, 2004 . – 159tr. ; 21cm

· Đăng ký cá biệt: Vb06332, Vb06333, Vd13167-Vd13171, Vm40832, Vs00592, Vv03108

81

Thị trường chứng khoán – hỏi và đáp : Những khái niệm mới mẻ, những thủ thuật tinh vi. Thấy gì trên “sân chơi” Âu Mỹ khi tôi dự cuộc? / Tri Tâm . – H. : Thống kê, 2007 . – 159tr. ; 21cm

READ  Cách Mua Sách Chứng Khoán F0, Top 5 Cuốn Sách Gối Đầu Giường Cho Các Nhà

· Đăng ký cá biệt: Vb09549-Vb09551, Vd18172-Vd18176, Vm44700-Vm44709, Vs01371, Vv03743

82

Thị trường chứng khoán / GS.TS. Lê Văn Tư . – H. : Thống kê, 2005 . – 573tr. ; 21cm

· Đăng ký cá biệt: Vb07697-Vb07699, Vd15171-Vd15175, Vm41955, Vm41956

83

Thị trường chứng khoán / GS.TS.Lê Văn Tư . – H. : Thống kê, 2006 . – 573tr. ; 21cm

· Đăng ký cá biệt: Vb09107-Vb09109, Vd17445-Vd17447, Vm43722, Vm43723, Vs01284, Vv03663

84

Thị trường chứng khoán : Tái bản có bổ sung sửa đổi / GS.TS.Nguyễn Thanh Tuyền, PGS.TS.Nguyễn Đăng Dờn, TS.Bùi Kim Yến… . – H. : Thống kê, 2006 . – 299tr. ; 21cm

· Đăng ký cá biệt: Vb08839-Vb08841, Vd17024-Vd17026, Vm43348, Vm43349, Vs01199, Vv03612

85

Thị trường chứng khoán ở Việt Nam/ Nguyễn Văn Luân, Trần Quốc Tuấn, Ngô Minh Châu . – H.: Thống kê, 1995 . – 223 tr.; 20cm

· Đăng ký cá biệt: Vd00143-Vd00147, Vm33983-Vm33991

86

Thị trường chứng khoán phương thức hoạt động và kinh doanh/ Nguyễn Trần Quế ch.b . – H.: Thống kê, 1996 . – 311tr.; 19cm

· Đăng ký cá biệt: Vd00624, Vd00625

87

Thị trường chứng khoán tại Việt nam / PGS.TS.Lê Văn Tề, TS.Trần Đắc Sinh, TS.Nguyễn Văn Hà . – H. : Lao động xã hội, 2006 . – 463tr. ; 24cm

· Đăng ký cá biệt: Vb09233-Vb09235, Vd17655-Vd17657, Vm43917, Vm43918, Vs01310, Vv03688

88

Thị trường chứng khoán Việt nam trong hội nhập kinh tế quốc tế / Trần Quang Phú chủ biên; Nguyễn Thanh Tùng, Nguyễn Đức Dũng . – H. : Chính trị quốc gia, 2008 . – 210tr. ; 21cm

· Đăng ký cá biệt: Vb10776-Vb10778, Vd20222-Vd20227, Vs01599

89

Thị trường chứng khoán- hỏi và đáp : Những khái niệm mới mẻ, những thủ thuật tinh vi. Thấy gì trên “sân chơi” Âu Mỹ khi tôi dự cuộc? / Nguyễn Văn Tiến Ích (Tri Tâm) . – H. : Thống kê, 2004 . – 159tr. ; 21cm

· Đăng ký cá biệt: Vb06231, Vb06232, Vd12974-Vd12978, Vm40720, Vs00558, Vv03082

Trả lời

Back to top button