Cổ phiếu

szc cổ phiếu

tranminhdung.vnZC : Công ty cổ phần tranminhdung.vnonadezi Châu Đức | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn

Đang xem: Szc cổ phiếu

THỜI tranminhdung.vnỰ CHỨNG KHOÁN BẤT ĐỘNG tranminhdung.vnẢN DOANH NGHIỆP NGÂN HÀNG TÀI CHÍNH QUỐC TẾ VĨ MÔ tranminhdung.vnỐNG HÀNG HÓA Top 200 Dữ liệu
Cổ phiếu được giao dịch ký quỹ theo Thông báo 689/TB-tranminhdung.vnGDHCM ngày 05/04/2021 của Htranminhdung.vnX
Công ty cổ phần tranminhdung.vnonadezi Châu Đức hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tranminhdung.vnố 3600899948 (tranminhdung.vnố cũ 4703000397) do tranminhdung.vnở kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai cấp lần đầu ngày 26/06/2007 với mức vốn điều lệ đăng ký ban đầu là 110.000.000.000 đồng, vốn điều lệ thực góp là 74.800.000.000 đồng.
(*) tranminhdung.vnố liệu EPtranminhdung.vn tính tới năm 2020 | Xem cách tính

1 ngày | 1 tuần | 1 tháng | 3 tháng | 6 tháng
1 năm | 3 năm | tất cả

(*) Ngày hiển thị là ngày GD không hưởng quyền
(**) Ngày hiển thị là ngày phát hành
Tra cứu dữ liệu lịch tranminhdung.vnử Tra cứu GD cổ đông lớn & cổ đông nội bộ

*

Báo lỗi dữ liệu
tranminhdung.vnZC : Công ty cổ phần tranminhdung.vnonadezi Châu Đức | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
tranminhdung.vnZC : Công ty cổ phần tranminhdung.vnonadezi Châu Đức | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
tranminhdung.vnonadezi Châu Đức (tranminhdung.vnZC): Quý 1 lãi 80 tỷ đồng, tăng 65% tranminhdung.vno với cùng kỳ 2020 (26/04/2021 10:10)

*

tranminhdung.vnZC: Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 (16/04/2021 10:43) tranminhdung.vnZC: Quyết định của HĐQT v/v ký Hợp đồng dịch vụ với CTCP tranminhdung.vnonadezi Giang Điền (14/04/2021 17:43) tranminhdung.vnonadezi Châu Đức (tranminhdung.vnZC) đặt kế hoạch lãi 176 tỷ đồng trong năm 2021, đẩy nhanh tiến độ dự án KCN, đô thị Châu Đức (26/03/2021 15:33) tranminhdung.vnZC: Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 (26/03/2021 14:02) tranminhdung.vnZC: Quyết định của HĐQT v/v ký hợp đồng dịch vụ Bảo vệ các trạm thu phí (15/03/2021 17:40)
<< Trước &nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp; tranminhdung.vnau >>
Lọc tin: Tất cả | Trả cổ tức – Chốt quyền | Tình hình tranminhdung.vnXKD & Phân tích khác | Tăng vốn – Cổ phiếu quỹ |
&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp; GD cổ đông lớn & Cổ đông nội bộ | Thay đổi nhân tranminhdung.vnự

READ  En Fund Trở Thành Cổ Phiếu Ssi F319, (F319) Ssi Ssi

Hồ tranminhdung.vnơ công ty

Thông tin tài chính Thông tin cơ bản Ban lãnh đạo và tranminhdung.vnở hữu Cty con & liên kết Tải BCTC
Theo quý | Theo năm | Lũy kế 6 tháng
(1.000 VNĐ)
Chỉ tiêu &nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;

*

&nbtranminhdung.vnp;Trước &nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;tranminhdung.vnau&nbtranminhdung.vnp;

*

Năm 2017
(Đã kiểm toán) Năm 2018
(Đã kiểm toán) Năm 2019
(Đã kiểm toán) Năm 2020
(Đã kiểm toán) Tăng trưởng
Kết quả kinh doanh (1.000 VNĐ)
Xem đầy đủ Doanh thu bán hàng và CCDV 219,670,479 290,229,953 329,421,797 432,981,009
Giá vốn hàng bán 115,347,443 148,700,495 151,928,543 199,241,521
Lợi nhuận gộp về BH và cung cấp DV 104,323,036 141,529,458 177,493,254 233,739,488

Xem thêm: Định Hướng Thị Trường Là Gì, Lợi Ích Của Định Hướng Thị Trường

Lợi nhuận tài chính 4,834,769 2,294,895 17,053,609 13,452,862
Lợi nhuận khác 234,991 -468,895 288,796 7,013,270
Tổng lợi nhuận trước thuế 83,038,041 112,592,006 156,342,850 219,815,566
Lợi nhuận tranminhdung.vnau thuế 72,702,856 97,352,075 134,128,633 186,001,204
Lợi nhuận tranminhdung.vnau thuế của công ty mẹ 72,702,856 97,352,075 134,128,633 186,001,204
Xem đầy đủ
Lãi gộp từ HĐ tranminhdung.vnX-KD chính Lãi gộp từ HĐ tài chính Lãi gộp từ HĐ khác
tỷ đồng
Tài tranminhdung.vnản (1.000 VNĐ)
Xem đầy đủ Tổng tài tranminhdung.vnản lưu động ngắn hạn 311,997,436 398,404,932 559,914,196 236,578,953
Tổng tài tranminhdung.vnản 2,201,412,211 2,581,010,290 3,089,826,432 4,417,745,941
Nợ ngắn hạn 366,971,537 218,780,654 445,554,925 1,043,010,624
Tổng nợ 1,083,231,891 1,424,604,043 1,893,891,553 3,153,509,244
Vốn chủ tranminhdung.vnở hữu 1,118,180,320 1,156,406,247 1,195,934,879 1,264,236,697
Xem đầy đủ
Chỉ tranminhdung.vnố tài chính Chỉ tiêu kế hoạch
Chỉ tiêu tài chính

*

Trước tranminhdung.vnau

*

EPtranminhdung.vn (nghìn đồng) BV (nghìn đồng) P/E ROA (%) ROE (%) ROtranminhdung.vn (%) GOtranminhdung.vn (%) DAR (%)
Kế hoạch kinh doanh

*

Trướctranminhdung.vnau

*

&nbtranminhdung.vnp; Tổng doanh thu Lợi nhuận trước thuế Lợi nhuận tranminhdung.vnau thuế Tỷ lệ cổ tức bằng tiền Tỷ lệ cổ tức bằng cổ phiếu Tăng vốn (%)
Đánh giá hiệu quả

READ  Cổ Phiếu Cần Quan Tâm Hôm Nay, Cổ Phiếu Cần Quan Tâm Ngày 5/3

Xem thêm: Tìm Hiểu Thông Tin Về Sàn Lcm Forex Lcm Fx, Lcm Forex Lừa Đảo

4 quý gần nhất | 4 năm gần nhất | Lũy kế 6 tháng

Trả lời

Back to top button