Chứng khoán

Sử Dụng Vốn Của Công Ty Chứng Khoán, Rất Hay, Đ…, Công Ty Chứng Khoán Gọi Vốn Cho Năm 2020

Download luận án tóm tắt với đề tài: Huy động vốn của các doanh nghiệp trên thị trường chứng khoán ở Việt Nam, cho các bạn làm luận án tham khảo

Đang xem: Sử dụng vốn của công ty chứng khoán

*

Xem thêm: Vợ Trần Bình Minh Là Ai

*

Xem thêm: Dòng Họ Nguyễn Cảnh Chân Là Ai, Danh Tướng Nguyễn Cảnh Chân

Huy động vốn của các doanh nghiệp trên thị trường chứng khoán

1. 1LỜI MỞ ĐẦU1. Tính cấp thiết của đề tài luận ánĐể đạt được tốc độ tăng trưởng kinh tế nhằm đưa nước ta cơ bản trở thành mộtnước công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2020 và vươn lên phát triển mạnh mẽtrong những năm tiếp theo thì việc phát triển hệ thống các doanh nghiệp đóng vai tròquyết định. Thị trường chứng khoán Việt Nam được xây dựng và phát triển với sứmệnh tạo ra một kênh dẫn vốn quan trọng cho các doanh nghiệp và cho nền kinh tế, làmột bước quan trọng hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩaở Việt Nam.Trải qua thời gian hơn 12 năm hoạt động, thị trường chứng khoán Việt Nam về cơbản đã định hình được một kênh huy động vốn mới cho nền kinh tế bên cạnh kênh ngânhàng truyền thống, góp phần tích cực vào công cuộc cổ phần hóa và nâng cao hiệu quảhoạt động của doanh nghiệp nhà nước. Tuy nhiên, trong thời gian qua việc huy độngvốn của doanh nghiệp trải qua những biến động của thị trường chứng khoán còn gặpnhiều vướng mắc với quy mô còn nhỏ bé và hình thức còn sơ khai dẫn đến kết quả huyđộng vốn qua kênh quan trọng này còn nhiều hạn chế.Với đề tài “Huy động vốn của các doanh nghiệp trên thị trường chứng khoán ởViệt Nam” tác giả mong muốn đưa ra những giải pháp có căn cứ khoa học và thực tiễnđể góp phần giải quyết vấn đề nêu trên.2. Mục tiêu, đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu của Luận ánMục tiêu của Luận án:- Hệ thống hóa cơ sở lý luận về huy động vốn của các doanh nghiệp trên thịtrường chứng khoán.- Phân tích thực trạng huy động vốn của các doanh nghiệp trên thị trường chứngkhoán ở Việt Nam.- Đề xuất hệ thống các giải pháp nhằm tăng cường huy động vốn của các doanhnghiệp trên thị trường chứng khoán ở Việt Nam.Đối tượng nghiên cứu: Hoạt động huy động vốn của các doanh nghiệp trên thịtrường chứng khoán ở Việt NamPhạm vi nghiên cứu: Quá trình huy động vốn của các doanh nghiệp trên thị trườngchứng khoán ở Việt Nam giai đoạn kể từ khi thành lập năm 2000 đến 2012.3. Các phƣơng pháp nghiên cứuCác phương pháp được sử dụng đó là: phương pháp duy vật biện chứng; so sánhđối chiếu, tập hợp các vấn đề có hệ thống, thông qua phân tích diễn giải từ đó quy nạpcác vấn đề để đưa ra các giải pháp kiến nghị. Luận án cũng sử dụng phương pháp

READ  Mở Tài Khoản Chứng Khoán Hsc Online, Nhà Đầu Tư Đua Mở Tài Khoản Chứng Khoán

Trả lời

Back to top button