Là gì

Nghĩa Của Từ Sting Nghĩa Là Gì ? (Từ Điển Anh Nghĩa Của Từ Sting

cắn rứt·vòi·răng độc·sự đau nhói·nọc·nhức nhối·ngòi·xót·chém·bán đắt cho ai·bóp ai·bóp cổ·day dứt·làm cay·làm đau nhói·lông ngứa·lừa bịp·nốt đốt·sự chua chát·sự day dứt·sự sâu sắc·sự sắc sảo·sự đau quặn·đau nhói·đau nhức·sting·sự đốt·vết đốt·đau đớn
Storytelling in the context of a tabletop role-playing game, especially one published by White Wolf.+1 định nghĩa

*

Zone between Sting and Abyss, James Mitchell burned Sting”s face with a fireball, sending Sting to the hospital.

Đang xem: Sting nghĩa là gì

Trong khi Abyss và Sting đang đánh lộn thì James Mitchell đi ra và hất quả cầu lửa vào mặt Sting khiến Sting phải đi bệnh tranminhdung.vnện.
The band explained that their intentions for “Sting” were different from “Marionette” and “tranminhdung.vnbrato”, stating “This time, we wanted to look more like a girlfriend rather than to look provocative.
Ban nhạc đã giải thích rằng ý tưởng của họ cho “Sting” là khác với “Marionette” và “tranminhdung.vnbrato”, trong đó nêu: “Lần này, chúng tôi muốn để trông giống như một người bạn gái hơn là để nhìn khiêu khích.
League newcomers win pitch battle BBC News, 10 June 2009 Wick strike 8 first half goals to sting Jags Highland League, 1 August 2009 Official website
Các cầu thủ có thể giữ hơn một quốc tịch ngoài FIFA. ^ League newcomers win pitch battle BBC News, ngày 10 tháng 6 năm 2009 ^ Wick strike 8 first half goals to sting Jags Highland League, ngày 1 tháng 8 năm 2009 Strathspey Thistle F.C.
If the player faction”s reputation is very bad, the U.S. transforms into a new fascist state, “one that will never again feel the sting of dissent”.
Nếu danh tiếng của phe của người chơi rất tệ, Mỹ biến thành một nhà nước phát xít mới, “một trong đó sẽ không bao giờ cảm thấy sự sắc sảo của bất đồng chính kiến”.
Martin won the Grammy Award later that evening, and even superstars Madonna and Sting went backstage to congratulate him.
Martin giành được giải Grammy vào tối hôm đó, thậm chí 2 ngôi sao ca nhạc Madonna và Sting đã lên sân khấu để chúc mừng anh.
8 But there is a aresurrection, therefore the grave hath no tranminhdung.vnctory, and the sting of bdeath is swallowed up in Christ.
8 Nhưng có asự phục sinh, vì thế mà mồ mả không còn sự đắc thắng được nữa, và nọc của bsự chết đã bị nuốt mất trong Đấng Ky Tô.
Due to their most effective stinging behatranminhdung.vnour, Temnothorax pilagens can cause high rates of host casualties (ranging from 5% to 100%).

READ  Kb/S Là Gì - Kilobyte Trên Giây (Kb/S

Xem thêm: Boutique Hotel Là Gì ? Những Tiêu Chuẩn Của Một Khách Sạn Boutique

Do hoạt động có nhiểm hiệu quả nhất, Temnothorax pilagens có thể gây ra tỷ lệ thương vong cao (từ 5% đến 100%).
Its tentacles wrap around Tim”s arm and deliver a sting which causes a quick but excruciatingly painful death.
Sứa dùng xúc tu của nó quấn xung quanh cánh tay của Tim, gây cho Tim một cái chết nhanh chóng nhưng cực kỳ đau đớn.
Parley suffered significant financial losses and for a time became disaffected with the Prophet Joseph.10 He wrote a stinging criticism to Joseph and spoke in opposition of him from the pulpit.
Parley đã chịu đựng những mất mát về mặt tài chính đáng kể và có lúc trở nên bất đồng với Tiên Tri Joseph.10 Ông đã tranminhdung.vnết ra một lời phê bình gay gắt với Joseph và phát biểu chống lại Vị Tiên Tri ở trên bục giảng.
A self-taught vocalist, Tedder began honing this skill at the age of twelve by imitating his favorite artists, who ranged from The Beatles to other acts like Peter Gabriel, Stetranminhdung.vne Wonder and Sting.
Là một ca sĩ tự học, Tedder bắt đầu mài giũa kỹ năng này ở tuổi mười hai bằng cách bắt chước các nghệ sĩ yêu thích của mình, những người từ The Beatles đến các hành tranminhdung.vn khác như Peter Gabriel, Stetranminhdung.vne Wonder và Sting.
Yet after only thirteen days, Sting and Angle lost the titles to Adam “Pacman” Jones and Ron “The Truth” Killings at No Surrender.
Nhưng tại No Surrender 2007, Sting và Angle đã bị Adam “Pacman” Jones và Ron “The Truth” Killings giành đai (cặp này cầm đai quá kì cục).
When that doctrine is deeply implanted in our hearts, even the sting of death is soothed and our spiritual stamina is strengthened.

READ  Kookie Là Gì - Session Là Gì

Xem thêm: Kevin Yee Là Ai – Kevin Yee Chồng Shark Linh Archives

Khi giáo lý đó được gieo sâu vào lòng chúng ta, thì ngay cả nọc của cái chết cũng dễ chịu đựng và sức chịu đựng thuộc linh của chúng ta được củng cố.

Trả lời

Back to top button