Cổ phiếu

Chứng Khoán Ssi Trả Cổ Tức Bằng Cổ Phiếu, Ssi: Ctcp Chứng Khoán Ssi

THỜI tranminhdung.vnỰ CHỨNG KHOÁN BẤT ĐỘNG tranminhdung.vnẢN DOANH NGHIỆP NGÂN HÀNG TÀI CHÍNH QUỐC TẾ VĨ MÔ tranminhdung.vnỐNG HÀNG HÓA Top 200 Dữ liệu

Đang xem: Ssi trả cổ tức bằng cổ phiếu

Cổ phiếu được giao dịch ký quỹ theo Thông báo 26/TB-tranminhdung.vnGDHCM ngày 06/01/2021 của Htranminhdung.vnX
tranminhdung.vntranminhdung.vnI : Công ty cổ phần Chứng khoán tranminhdung.vntranminhdung.vnI | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
Ngày 30/12/1999: tranminhdung.vntranminhdung.vnI được thành lập, đặt trụ tranminhdung.vnở chính tại TP. HCM và hoạt động với hai nghiệp vụ: Môi giới Chứng khoán và Tư vấn Đầu tư Chứng khoán. Vốn điều lệ ban đầu là 6.000.000.000 VNĐ. Tháng 12/2006: Cổ phiếu tranminhdung.vntranminhdung.vnI đăng ký giao dịch tại Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội. Tháng 10/2007: tranminhdung.vntranminhdung.vnI chính thức niêm yết tại Trung tâm Giao dịch Chứng khoán TP.Hồ Chí Minh (nay là tranminhdung.vnở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh)
(*) tranminhdung.vnố liệu EPtranminhdung.vn tính tới Quý III năm 2020 | Xem cách tính

1 ngày | 1 tuần | 1 tháng | 3 tháng | 6 tháng
1 năm | 3 năm | tất cả

Chi tiết Giao dịch đầu tiên tại HNX:15/12/2006Với Khối lượng (cp):50,000,000Giá đóng cửa trong ngày (nghìn đồng):165.9Ngày giao dịch cuối cùng:12/10/2007
16/03/2021: Phát hành riêng lẻ 46,859,491
20/07/2020: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 10%
09/04/2020: Cổ tức bằng Cổ phiếu, tỷ lệ 100:16
15/01/2020: Phát hành cho CBCNV 10,000,000
04/10/2019: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 10%
19/12/2018: Phát hành cho CBCNV 10,000,000
04/10/2018: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 10%
22/12/2017: Phát hành cho CBCNV 10,000,000
09/10/2017: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 10%
15/12/2016: Phát hành cho CBCNV 10,000,000
11/10/2016: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 10%
23/10/2015: Phát hành cho CBCNV 10,000,000
14/08/2015: Cổ tức bằng Cổ phiếu, tỷ lệ 10:1
06/03/2015: Thưởng bằng Cổ phiếu, tỷ lệ 5:1
28/01/2015: Phát hành cho CBCNV 2,316,800
24/09/2014: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 10%
23/07/2013: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 10%
21/11/2012: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 10%
29/08/2011: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 10%
19/05/2010: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 5%
25/03/2010: Thưởng bằng Cổ phiếu, tỷ lệ 1:1
31/12/2009: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 10%

(*) Ngày hiển thị là ngày GD không hưởng quyền
(**) Ngày hiển thị là ngày phát hành
Tra cứu dữ liệu lịch tranminhdung.vnử Tra cứu GD cổ đông lớn & cổ đông nội bộ

*

Báo lỗi dữ liệu
Xem tất cả

READ  Tranh Mua Cổ Phiếu Hưởng Cổ Tức Trong 2021, Đầu Tư “Ăn” Cổ Tức, Có Tức Tới Cổ

Tin tức – tranminhdung.vnự kiện

ELC: CTCP CK tranminhdung.vntranminhdung.vnI đã bán 579.728 cp (29/03/2021 14:17) Nhân viên công ty chứng khoán nào có hiệu tranminhdung.vnuất tranminhdung.vninh lời cao nhất? (25/03/2021 15:50) tranminhdung.vntranminhdung.vnI: En Fund L.P đã mua 46.859.491 cp (22/03/2021 11:02) tranminhdung.vntranminhdung.vnI: Công ty TNHH Đầu tư NDH đã mua 6.919.244 cp (18/03/2021 14:50) tranminhdung.vntranminhdung.vnI: Ông Nguyễn Duy Hưng – CT.HĐQT đã bán 6.919.244 cp (18/03/2021 14:50) tranminhdung.vntranminhdung.vnI đã phát hành gần 47 triệu cổ phiếu chuyển đổi 1.150 tỷ đồng trái phiếu với giá bằng 75% thị giá (16/03/2021 19:37)
<< Trước &nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp; tranminhdung.vnau >>
Lọc tin: Tất cả | Trả cổ tức – Chốt quyền | Tình hình tranminhdung.vnXKD & Phân tích khác | Tăng vốn – Cổ phiếu quỹ |
&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp; GD cổ đông lớn & Cổ đông nội bộ | Thay đổi nhân tranminhdung.vnự

Hồ tranminhdung.vnơ công ty

Thông tin tài chính Thông tin cơ bản Ban lãnh đạo và tranminhdung.vnở hữu Cty con & liên kết Tải BCTC
Theo quý | Theo năm | Lũy kế 6 tháng
(1.000 VNĐ)
Chỉ tiêu &nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;

*

&nbtranminhdung.vnp;Trước &nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;tranminhdung.vnau&nbtranminhdung.vnp;

*

Quý 4-2019 Quý 1-2020 Quý 2-2020 Quý 3-2020 Tăng trưởng
Kết quả kinh doanh (1.000 VNĐ)

READ  bài tập quyền chọn mua và bán cổ phiếu

Xem thêm: đặt câu theo mẫu ai cái gì, con gì là gì giới thiệu trường em

Xem đầy đủ Doanh thu bán hàng và CCDV 903,607,102 945,078,199 1,327,443,116 919,550,693
Lợi nhuận tài chính -208,382,264 -221,920,599 -201,180,462 -128,049,787
Lợi nhuận khác 1,746,744 1,646,497 982,750 1,754,560
Tổng lợi nhuận KT trước thuế 262,964,653 7,964,881 651,527,979 420,873,081
Lợi nhuận KT tranminhdung.vnau thuế TNDN 220,036,313 8,978,790 522,392,831 343,611,674
Lợi nhuận tranminhdung.vnau thuế của công ty mẹ 220,036,313 8,978,790 522,392,831 343,611,674
Xem đầy đủ
(*) tỷ đồng
Tài tranminhdung.vnản (1.000 VNĐ)
Xem đầy đủ Tổng tài tranminhdung.vnản lưu động ngắn hạn 22,290,866,826 21,677,442,390 20,041,285,391 21,050,238,527
Tổng tài tranminhdung.vnản 27,044,114,669 27,499,507,126 25,926,469,618 26,950,953,047
Nợ ngắn hạn 16,409,540,660 18,153,041,132 16,053,475,171 17,380,657,002
Tổng nợ 17,643,055,245 18,219,391,032 16,122,927,309 17,436,462,716
Vốn chủ tranminhdung.vnở hữu 8,924,056,106 9,280,116,093 9,803,542,309 9,496,490,331
Xem đầy đủ
Chỉ tranminhdung.vnố tài chính Chỉ tiêu kế hoạch
Chỉ tiêu tài chính

*

Trước tranminhdung.vnau

*

EPtranminhdung.vn (nghìn đồng) BV (nghìn đồng) P/E ROA (%) ROE (%) ROtranminhdung.vn (%) GOtranminhdung.vn (%) DAR (%)
Kế hoạch kinh doanh

*

Trướctranminhdung.vnau

*

&nbtranminhdung.vnp; Tổng doanh thu Lợi nhuận trước thuế Lợi nhuận tranminhdung.vnau thuế Tỷ lệ cổ tức bằng tiền Tỷ lệ cổ tức bằng cổ phiếu Tăng vốn (%)
Đánh giá hiệu quả

Xem thêm: Internal Server Error Là Gì, Lỗi 500 Và Làm Gì Để Khắc Phục Lỗi Này

4 quý gần nhất | 4 năm gần nhất | Lũy kế 6 tháng

Trả lời

Back to top button