So Sánh Trái Phiếu Và Cổ Phiếu, So Sánh Cổ Phiếu Và Trái Phiếu

Câu hỏi: Tôi là Nam. Hiện tôi đang phân vân không biết nên mua cổ phiếu hay trái phiếu trong công ty cổ phần. Xin hỏi cổ phiếu và trái phiếu khác nhau như thế nào?

Luật sư tư vấn:

Công ty Luật TNHH SB LAW cảm ơn bạn đã quan tâm đến dịch vụ tư vấn pháp luật của chúng tôi. Liên quan đến thắc mắc của bạn, chúng tôi xin tư vấn như sau:

* Giống nhau: đều là chứng khoán do công ty cổ phần phát hành để huy động vốn và có mệnh giá nhất định.

* Khác nhau:

Trái phiếu Cổ phiếu
Khái niệm, tính chất Trái phiếu  một chứng nhận nghĩa vụ nợ của người phát hành phải trả cho người sở hữu trái phiếu đối với một khoản tiền cụ thể (mệnh giá của trái phiếu), trong một thời gian xác định và với một lợi tức quy định. Cổ phiếu  chứng chỉ do công ty cổ phần phát hành hoặc bút toán ghi sổ xác nhận quyền sở hữu một hoặc một số cổ phần của công ty đó.
Về tư cách của người mua Chủ nợ của công ty Cổ đông của công ty
Quyền của người mua Được nhận lãi suất định kỳ, ổn định không phụ thuộc vào tình hình kinh doanh của công ty Được chia lợi nhuận, nhưng không ổn định do phụ thuộc vao tình hình kinh doanh của công ty
Quyền tham gia, quản lý công ty Người sở hữu trái phiếu không được tham gia quản lý công ty Người sở hữu cổ phiếu có quyền tham gia, quản lý công ty
Về thời hạn Có thời hạn nhất định được ghi trong trái phiếu Không thời hạn
Độ rủi ro Ít rủi ro do được ưu tiên thanh toán khi công ty thanh toán nợ Có độ rủi ro cao hơn trái phiếu do thứ tư ưu tiên thanh toán cuối cùng khi công ty phá sản
*

Điều kiện để chào bán cổ phiếu và trái phiếu trong công ty cổ phần ra công chúng?

*

Huy động vốn qua phát hành trái phiếu

*

Doanh nghiệp nào được phát hành trái phiếu ra thị trường?

*

tranminhdung.vndeo: Doanh nghiệp nào được phát hành trái phiếu ra thị trường?

*

Điều kiện chào bán cổ phiếu riêng lẻ của công ty đại chúng.tranminhdung.vndeo: Phát hành game trái phép bị xử lý thế nào?Phạt tù tới 15 năm đối với Thẩm phán, Hội thẩm ra bản án trái pháp luật

*

PHẠT HỌC SINH BẰNG BẠO LỰC – HÀNH tranminhdung.vn PHẢN CẢM

*

Dùng cổ phiếu quỹ góp vốn bị phạt đến 100 triệu

Trả lời

Back to top button